หลักพื้นฐานของการเจรจาต่อรอง Negotiation - Competency Conceptual

หน้าแรก / บริการ / Competency Conceptual Course / หลักพื้นฐานของการเจรจาต่อรอง Negotiation

รับออกแบบ/ให้คำปรึกษา โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ ฟรี!!
สามารถปรับ Customize หลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการได้ ฟรี!!
มีหลักสูตรหลายรูปแบบ Inhouse / Virtual Class / Online Course
มีบริการระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์ (LMS)
มีโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรหลากหลายรูปแบบ
มีบริการให้คำปรึกษากับวิทยากร / ติดตามผลอบรม
มีบริการพื้นที่ทบทวนหลังการฝึกอบรม ฟรี!!

ตัวอย่างหลักสูตร Online ที่ใช้่ Competency นี้


ตัวอย่างหลักสูตร Inhouse ที่ใช้่ Competency นี้