บริการ การฝึกอบรมของเรา

หน้าแรก / บริการ การฝึกอบรมของเรา

Public Course

คือการจัดฝึกอบรมภายนอก สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเอง และ/หรือ พัฒนารายบุคคล เพื่อให้เกิดความรู้และเข้าใจในกุญแจสำคัญของเรื่องที่ต้องการฝึกอบรมนั้นๆ

In-house Course

คือลักษณะการจัดฝึกอบรม สัมมนา ภายในหน่วยงาน ซึ่งมีบุคลากรที่ต้องการพัฒนาเป็นจำนวนมาก การฝึกอบรม/สัมมนาภายในจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนอย่างยั่งยืน

ผลงานการฝึกอบรม | ดูทั้งหมด

นักขายพิชิตยอดขาย

เมื่อวานได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยน หลักสูตร "นักขายพิชิตยอดขาย" เป็นคลาสหนึ่งที่ค่อนข้างกันเองดีมาก ด้วย process Training and Group Coaching ในการสอน ทำให้ผู้เรียนจากเดิมนักฟัง ค่อยๆมี participate มากขึ้นจนจบคลาส แต่ละคนได้ personalise roadmap การขายที่เป็นระบบมากขึ้น นำไปพัฒนาตามสถานการณ์ของตัวเองต่อไป องค์ประกอบของนักขายที่พิชิตยอดขาย 1. กรอบความคิด เช่น-Mindset ที่นักขายมีต่องานมีผลต่อยอด, การสร้างแผนที่ เข็มทิศในการทำงานขาย, การบริหารระหว่างจุดแข็งกับสไตล์ของนักขาย 2. ทักษะ -เช่น ทักษะการฟังลูกค้าเมื่อใช้คู่กับคำถามที่ถามลูกค้า, การเข้าหาลูกค้าด้วยคุณค่าที่ตรงกับลูกค้า 3. ความรู้ -เช่น การบริหารการขายอย่างเป็นระบบ,การใช้กลยุทธ์เข้าหาลูกค้าแต่ละกลุ่มด้วยหลักการ CARES การเป็นนักขายที่จะประสบความสำเร็จในยอดขาย กรอบความคิดและวิธีจัดการกับหลุมพรางในจิตใจ (ที่วนเวียนมาได้เสมอ) เป็นต้นทางของความสำเร็จในอาชีพ สิ่งสำคัญที่ได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นครั้งนี้ 1. ยิ่งเราตั้งคำถามกับหลักการหรือ Keyword บ่อยเท่าไร เรายิ่งเข้าใจความหมายในพื้นที่ๆกว้างขึ้น แยก layer ได้มากขึ้น และยังทำให้การอธิบายออกไป simplify ได้มากขึ้น 2. การมี class management ที่ดี ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งคือการใช้เวลา connect กับผู้เรียนก่อนเข้าเนื้อหาได้มากพอ 3. เซลเป็นนักปฏิบัติ เป็นนักแก้ปัญหา การใช้ roleplay โดยให้ฝึกใช้หลักการที่สอน ช่วยสะท้อน ช่วยให้เห็นตัวเองและเกิดความอยากเปลี่ยนแปลงที่ดี และเห็นประโยชน์จริง 4. การจำชื่อได้ผู้เรียน เป็นสิ่งสำคัญเบื้องต้นในเริ่มต้น connect ที่ทำได้ง่ายๆ 5. การมีตัวอย่างการอธิบายเชิงเปรียบเทียบ ถ้าเรามีเก็บไว้หลากหลายจะทำให้มีความคล่องตัวในการเลือกหยิบมาใช้งาน ให้ผู้เรียนได้เข้าถึงมากขึ้น

จิตวิทยาบริหารและการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา

ขอเขียนย้อนหลังหน่อยนะคะ บันทึกไว้ปีหน้าตัวเองจะได้กลับมาเห็นอีก เป็นลูกค้าของฮอนด้ามานาน เมื่อวันอังคารก็ได้มีโอกาสมาสอนหลักสูตรจิตวิทยาบริหารและการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา ที่ฮอนด้า อยุธยา ด้วย ดีจังที่ได้มีโอกาสเข้ามาในโรงงานและเห็นการทำงานที่มีมาตรฐานและมีความปลอดภัยค่ะ หลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมมีทั้งคนที่มีตำแหน่งหัวหน้า และคนที่ไม่ได้เป็นหัวหน้า โดยผู้จัดการฝ่ายเป็นคนส่งมาอบรม และจัดให้ถึง 2 รุ่น แสดงถึงการที่หัวหน้าเห็นความสำคัญของการพัฒนาลูกน้องให้เป็นผู้นำ ไม่ว่าจะมีตำแหน่งหรือไม่มีตำแหน่งก็ตาม และที่สำคัญท่านมากล่าวเปิดให้กับลูกน้องด้วย และมานั่งฟังด้วยพอสมควรค่ะ หัวใจสำคัญของการบริหารและจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้นำ คือ คนที่ผู้อื่นเชื่อถือ ยอมรับ และไว้วางใจและจูงใจผู้อื่นให้คล้อยตามได้ การจูงใจผู้อื่นจะเกิดขึ้นเมื่อทำให้เขาเห็นประโยชน์ของสิ่งนั้น ธรรมชาติมนุษย์ อยากให้คนอื่นชื่นชม เห็นคุณค่า และยอมรับ หากผู้นำสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ จะช่วยให้ผู้อื่นอยากพัฒนาตัวเอง เพราะจริงๆ แล้วทุกคนล้วนอยากเก่ง อยากพัฒนา อยากประสบความสำเร็จค่ะ วิธีหนึ่งของการยอมรับ คือ การฟังอย่างเข้าใจและการถาม แทนการสั่งอย่างเดียว เพื่อให้เขาได้แบ่งปันมุมมองแนวคิด เพราะคนทุกคนล้วนมีศักยภาพค่ะ ทุกคนอยากแบ่งปันมุมมองแนวคิด (ถ้าอีกฝ่ายรับฟัง) ทักษะที่ผู้นำควรมี ได้แก่ ทักษะโค้ช การฟัง การถาม ทัศนคติเชิงบวก การจับถูก มองมุมบวกของผู้อื่น สิ่งที่ตนเองเรียนรู้ครั้งนี้ การรับฟังอย่างตั้งใจและการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในห้อง ช่วยให้ผู้เรียนกล้าที่จะแบ่งปันมุมมองแนวคิด การให้พลังกับผู้เรียน คือ การช่วยให้เขาเห็นว่าตนเองมีศักยภาพ และสามารถทำให้ทุกอย่างดีขึ้นโดยเริ่มต้นที่ตัวเอง.. ผู้นำ เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงที่ตนเอง การ roleplay โดยให้ผู้เรียนแสดงเป็นลูกน้องแบบที่เขารู้สึกว่าท้าทาย และ อ.แสดงเป็นหัวหน้า ช่วยให้ผู้เรียนได้เห็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการทำให้ลูกน้องเห็นประโยชน์และให้ลูกน้องได้คำตอบด้วยตัวของเขาเอง ขณะที่เราถ่ายทอด แบ่งปัน ก็ดู feedback ของผู้เรียน เพราะผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง แล้วปรับตามผู้เรียน ก็เป็นการทำให้เป็นตัวอย่างของการเป็นผู้นำเช่นกัน ผู้นำสื่อสารแล้วสนใจผู้ฟังมากกว่าสนใจความต้องการของตัวเอง

การสร้างกระบวนการขายอย่างมืออาชีพ

ดีใจมากค่ะที่ได้มาสอนที่นี่ บริษัท SE-ED หลักสูตร การสร้างกระบวนการขายอย่างมืออาชีพ (Building professional selling process) ตอนแรกเห็นรายชื่อ ตำแหน่ง แอบเกร็งเล็กน้อยค่ะ ระดับผู้บริหารทั้งนั้นเลย แต่ท่านๆ ตั้งใจ ร่วมกิจกรรม กันดีมาก สอนกับองค์กรรักการเรียนรู้ Role play ตีบทแตกกันมาก ให้รางวัลตุ๊กตาทองเลยดีเทียว ท่านๆ ได้แลกเปลี่ยน ทักษะ ประสบการณ์ ได้เรียนรู้อะไรมากมาย เช่นว่า แค่เป็นตัวเอง ก้อยอดเยี่ยมมาก สอนผู้บริหาร สนุกกว่าที่คิดไว้ มีความสุขกลับไปอีกวัน ว่างๆจะมาสรุปอีกรอบค่ะ ขอบคุณ คุณเตย Entraining ที่สอนประสานงานอย่างดี ขอบคุณ อจ สุณิชชา ที่มาสนับสนุนอยู่ข้างหลัง ขอบคุณทีมงาน SE-ED คุณนีโน่ นำสันทนาการได้ยอดเยี่ยมมาก ขอบคุณ SE-ED ที่ไว้วางใจ

Supervisor as a Coach

Coaching in Practice หลักสูตร Supervisor as a Coach 2 วันนี้อยู่กับผู้เรียน สังเกตการณ์การใช้กระบวนการโค้ชในการฝึกอบรม ในแบบ coach the coach ตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ต้องปรับ mindset กับบทบาทหัวหน้า ให้มาฝึกการใช้บทบาท coach เป็นโค้ชนี่ต้องอึดเหมือนกันนะ เพราะการทำให้คนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากบทบาทหนึ่งที่ปฏิบัติมานานแสนนาน ด้วยความคุ้นเคย มาใช้อีกบทบาทหนึ่ง ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการสร้างความเชื่อมั่น ให้ผู้เรียนนำไปใช้จริง ต้องอยู่กับบทบาทโค้ช ตลอดเวลา เพื่อเป็นตัวอย่างให้ผู้เรียน เห็น ยอมรับ และ อยากนำไปใช้ด้วยความเต็มใจ มุมมองเกี่ยวกับโค้ช ที่เคยเชื่อมาก่อนหน้านี้ ถูกเปลี่ยนใหม่ มีหลายเรื่อง ที่จะลองกลับไปใช้ดู

Effective Teach Train Coach

เรามักถามคนเรียนว่า เขาคาดหวังอะไร เขาอยากเปลี่ยนแปลงในเรื่องใด? แล้วตัวเราเอง เวลาไปสอน เราคาดหวังอะไร เราอยากเปลี่ยนตัวเองในเรื่องใด? จากการได้มีโอกาศไปชวนคิด ในหลักสูตร Effective Teach Train Coach ให้กับทางบริษัท Asian Insulator ที่สิงห์บุรี การได้ไปชวนผู้เรียนคิดพัฒนาการสอนของเขา จึงเป็นโอกาสดีในการคิดเพื่อพัฒนาการสอนของเราไปด้วย เป้าหมายหนึ่งของผมในการสอนแต่ละครั้งคือ เราทำอะไรได้บ้างที่จะทำให้ สมอง ของผู้เรียนเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น ง่ายในการพูดคุยแลกเปลี่ยน ง่ายในการคิดสร้างทางเลือกใหม่ๆ ง่ายในการวางแผนถึงสิ่งที่จะไปทำ และง่ายที่จะไปลงมือสร้างการเปลี่ยนแปลง ซึ่งหลังจากอยู่ในกระบวนการไปพร้อมกับผู้เรียน เราก็คิดและได้ผลลัพธ์ดีๆ อีกหลายอย่าง ทั้งในแง่เนื้อหาและเครื่องมือ ที่จะต่อยอดให้การสอนในครั้งต่อไป ง่าย สำหรับผู้เรียนได้มากขึ้นอีก เมื่อเห็นผลลัพธ์กับตนเอง ดังนั้นในหลักสูตรนี้จึงยิ่งมั่นใจว่า ถ้าผู้เรียนซึ่งเป็นหัวหน้างาน นำกระบวนการ Brain Based Training and Group Coaching ไปใช้ในการสอนงาน ใช้ในการพัฒนาทีมงาน ตัวเขาเองก็ยิ่งจะพัฒนาไปด้วย เพราะเขาจะไม่ได้ทำให้ทีมงานคิดเท่านั้น แต่เขาเองก็จะคิดไปพร้อมๆ กับทีมงานด้วย

ตัวอย่างลูกค้าของเรา | ดูทั้งหมด

บจก เอ็ม.เอส.กรุ๊ป
บจก. เสถียรพลาส ติค แอนด์ ไฟเบอร์
บจก. วิชัยศักดิ์ ค้าสากล
บมจ อินเตอร์เนชั่นแนลเอสโอเอส
เวลคราฟท์โปรดัคส์
บจก. บางจากปิโตรเลียม
สุรพลนิชิเร ในเครือ บมจ สุรพลฟู้ดส์
โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ
บมจ ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
บจก. อุลตราคอร์
บจก. ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์
บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนบัวหลวง
ม.เทคโนโลยี พระจอมเกล้า พระนครเหนือ
บจก. สยามคอมเพรสเซอร์ อุตสาหกรรม
ฟอร์เบสท์พร็อพเพอร์ตี้ส์
บจก ประชาอาภรณ์
บมจ นวกิจประกันภัย
บจก อมรินทร์
บจก สยามอุตสาหกรรมยิปซั่ม (สระบุรี )
บจก. อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย)
บริษัท โพรเกรส ฟาซิลิตีส์ แมเนจเมนต์ จำกัด
บมจ วายเคเค
บจก. ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค
แปลน ฟอร์ คิดส์
บจก.ฮิตาชิทรานสปอร์ตซิสเต็มแวนเทค(ประเทศไทย)
บริษัทเนสท์เล่(ไทย)จำกัด
VISTEON (THAILAND) LIMITED
โอสถสภา
อินเด็กซ์ลิฟวิงมอลล์
บจก. เอสบีเฟอร์นิเจอร์ อินดัสทรีส์
บจก. โกลเด้นฟู้ดส์สยาม
เอฟบี ฟู้ด ในเครือ บจก สันติภาพ(ฮั่วเพ้ง 1958)
บจก เลอโนโว (ประเทศไทย)
TEAM BUILT CO.,LTD
บจก. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
สถาบันสันติราษฎร์บริหารธุรกิจ
บจก. บจก. บริดจสโตนไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)
บจก เคอรี่โลจิสติคส์
Inter Express Logistic Co.,Ltd
บจก.เอสซีจีซิเมนต์
บจก. แอร์ลิควิด (ประเทศไทย)
บมจ โตโยต้าทูโชฟอร์คลิฟท์(ไทยแลนด์)(ชลบุรี)