บริการ การฝึกอบรมของเรา

หน้าแรก / บริการ การฝึกอบรมของเรา

Public Course

คือการจัดฝึกอบรมภายนอก สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเอง และ/หรือ พัฒนารายบุคคล เพื่อให้เกิดความรู้และเข้าใจในกุญแจสำคัญของเรื่องที่ต้องการฝึกอบรมนั้นๆ

In-house Course

คือลักษณะการจัดฝึกอบรม สัมมนา ภายในหน่วยงาน ซึ่งมีบุคลากรที่ต้องการพัฒนาเป็นจำนวนมาก การฝึกอบรม/สัมมนาภายในจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนอย่างยั่งยืน

ผลงานการฝึกอบรม | ดูทั้งหมด

การสร้าง Growth Mindset พัฒนาตัวเองอย่างยั่งยืน

วันนี้มีนัดพูดคุยกับลค เพื่อปรับสไลด์การอบรมให้เข้ากับกลุ่มผู้เรียนรวมถึงตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของผู้จัดครับ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้สอดคล้องผมจะยึดกระบวนการ 4M ในแต่ละช่วงเป็นหลัก Mirror - ช่วงให้ผู้เรียนได้สำรวจกรอบความคิดตัวเอง Mindset - ช่วงที่ผู้เรียนจะได้ปรับเปลี่ยนกรอบความคิดใหม่ Methodology - ช่วงที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิค How to ที่จะนำไปปรับใช้ Movement - ช่วงที่ผู้เรียนจะได้สร้าง Action Plan ย่อยๆในการประยุกต์ใช้เทคนิคเข้ากับงานของตัวเอง คีย์สำคัญของวันนี้อยู่ที่การฟัง Requirement ของลูกค้าแล้วปรับเข้าหาสิ่งที่เราถนัด ความต้องการของลูกค้าคือ การนำ Core Value ที่เป็นแกนขององค์กรมาสร้างให้เกิดเป็นพฤติกรรมในงานและสามารถวัดผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงได้ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้สอดคล้องผมจะยึดกระบวนการ 4M ในแต่ละช่วงเป็นหลักสิ่งที่ผมนำเสนอเพื่อให้ลูกค้ามองเห็นภาพที่จะเกิดขึ้นในคลาสตลอด6ชั่วโมงคือ 1.การออกแบบเนื้อหาให้สอดคล้องกับ Meaning & Objective ของ Core Value เพื่อให้ผู้เรียนได้ Mirror & Mindset 2.การออกแบบฟอร์มการบ้านเพื่อให้ผู้เรียนได้นำ Methodology มากำหนด Movement ให้เกิดเป็น Action Plan ที่สอดคล้องกับ Core Value ตามที่ตั้งโจทย์ 3.การออกแบบชุด Assessment & Evaluated พฤติกรรมตาม Core Value ด้วย 360 degree Feedback ที่วัดการผลหลังนำAction Plan ไปประยุกต์ใช้แล้ว การยึดมั่นในกระบวนการสอนที่เป็นจุดแข็งของตัวเองแต่พร้อมประยุกต์ให้เข้ากับบริบทต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการทั้งด้านที่จับต้องไม่ได้และจับต้องได้ ให้เกิดขึ้นได้ครับ

ศิลปะการสื่อสาร การสั่งงาน การมอบหมายงาน การควบคุมและติดตามงาน

หลักสูตร ศิลปะการสื่อสาร การสั่งงาน การมอบหมายงาน การควบคุมและติดตามงาน หลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมคุ้มมาก ที่ได้หลายทักษะในหลักสูตรเดียวกัน หัวหน้างาน จำเป็นต้องมีศิลปะการสื่อสาร ในการทำงาน เพื่อให้การสั่งงาน มอบหมายงาน การควบคุม และติดตามงาน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สื่อสารให้พนักงานผลิตได้ตามเป้าหมาย และได้คุณภาพตามมาตราฐานที่บริษัทตั้งไว้ งานนี้ สนุกสนานกับกิจกรรม ทั้ง workshop และ role play มากมายในการสื่อสาร การมอบหมาย ในการนำไปใช้ใน case การทำงานจริง รวมถึง กิจกรรม โดมิโน กำหนดผู้เล่น ในบทบาทต่างๆกัน ได้ทักษะการคิด วางแผน สั่งการ การฟัง การสื่อสาร การเข้าใจ การนำเสนอ งานนี้สนุกสนานทั้งผู้สอนและผู้เข้าอบรม

Analytical Thinking for Problem Solving

ช่วงนี้ได้รับโอกาสมาชวนคิดชวนคุยกับคนอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง จนอาจารย์ต้องทักให้ดูแลสุขภาพบ้าง แต่เยอะของผม ก็ยังไม่เท่าพี่ๆ น้องๆ ของผมอีกหลายคน ดังนั้นอย่าลืมรักษาสุขภาพไปด้วยกันนะครับ เพราะสุขภาพร่างกายมีผลต่อ สมอง ของเราอย่างมาก ข้อดีของการได้บรรยายหลักสูตรใกล้เคียงกันอย่างต่อเนื่อง ทำให้กระแสความคิดของเราไหลเวียน (Flow) ได้ดีมากๆ ข้อมูลจากการเก็บหลุมพรางของทั้งผู้เรียนและตัวเอง ทำให้มีสิ่งที่อยากกลับไปทำเพิ่มทุกครั้ง ผมเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพที่จะคิด แต่เราไม่ได้พร้อมคิดได้ตลอด เมื่อขาดแรงจูงใจ เมื่อขาดความเชื่อมั่น เมื่อขาดเป้าหมาย เรามักจะหยุดคิด ถ้าอยากให้คิด เราอาจต้องสร้างสภาวะให้ สมอง อยากคิด เสียก่อน การมาชวนชาวการไปรษณีย์ไทย คิดบนหัวข้อหลักสูตร Analytical Thinking for Problem Solving จึงมีความท้าทายตั้งแต่แรก ไม่ใช่ในแง่การเรียนรู้เนื้อหาหรือเครื่องมือ แต่เป็นการพาทุกคนมองเห็น ยอมรับ และอยากข้าม Comfort Zone ในการคิดเดิมของตนเอง เพื่อสร้างผลลัพธ์ใหม่ จากการวิเคราะห์และมองเห็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในปัญหาที่เราเจออยู่จริง จาก Input + Process = Output เมื่อเพิ่มหรือเปลี่ยน Input ย่อมทำให้เราได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างจากเดิม อยากมีเวลา Upgrade เครื่องมือ และ กระบวนการ อีกรอบเร็วๆ ครับ ผู้เรียนมีการบ้าน ผู้สอนก็มีการบ้านเช่นกันครับ

พัฒนาทีมงานบริการให้เป็นนักขายในฐานะที่ปรึกษาและโค้ชทีม

หลักสูตร : พัฒนาทีมงานบริการ ให้เป็นนักขายในฐานะที่ปรึกษาและโค้ชทีม กลุ่มคนเรียนเป็นผู้จัดการสาขาทั่วประเทศ ออกแบบเฉพาะที่นี่ประกอบด้วย หลักการสอน : Training and Group Coaching เนื้อหา : ยกระดับบริการ สานสัมพันธ์ให้เกิดยอดขาย รักษาฐาน และขยายกลุ่ม พัฒนาทักษะการขายในฐานะที่ปรึกษา เสริมทักษะการโค้ช (นิดนึง ไว้เจอกันฉบับเต็ม) กิจกรรม : เน้นแสดง&แสดง = ฝึกฝน เตรียมเกมไปนสำรองสอบถามผู้เรียน คำตอบคือคลาสหน้าดีกว่า อยากฝึกการขายมากกว่า ครูก็อม ยิ้มซิจ๊ะ สิ่งที่หลายคนแชร์ : วันนี้ทำให้รู้ว่า จริงๆ ต้องการอะไร และต้องทำอะไรเพิ่มให้ยอดขายได้พร้อมรักษาลูกค้าด้วยใจบริการ อืม! ใช่เลยงานขายก็ต้องมาคู่กับเป้าหมายและแผนงาน จะทำไปใช้จริงๆ การฝึกฝนจำลองสถานการณ์ช่วยให้ทักษะการขายดีขึ้น จริงๆ จะไปฝึกสัปดาห์ละครั้ง รู้วิธีแก้ไขและจัดการความคิดอย่างมีรูปแบบ เพราะเปลี่ยนคนอื่นยากกว่า เปลี่ยนตัวเองให้เป็นต้นแบบก่อน แล้วน้องในทีมน่าจะดีขึ้น ฯลฯ

ตัวอย่างลูกค้าของเรา | ดูทั้งหมด

บจก. เบเยอร์
บจก. มิตซูบิชิเฮฟวี่ อินดัสตรี่ส์-มหาจักร แอร์คอนดิชั่นเนอร์ส
สยามกลการ
ธนาคารเกียรตินาคิน
สถาบันสันติราษฎร์บริหารธุรกิจ
การไฟฟ้านครหลวง
แปลน ฟอร์ คิดส์
เวอรีน่า
บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน เอทานอล
เอเซียบุ๊คส
โรงพยาบาลมหาสารคาม
เวลคราฟท์โปรดัคส์
บจก. มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย
บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนบัวหลวง
บจก. บางกอกแปซิฟิคสตีล
บจก.สยามเซมเพอร์เมด (เครือศรีตรัง)
บจก ไดดองอีเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย)
บจก ทรู ทัช
บจก.บีควิก(สำนักงานใหญ่)
ธนาคารธนชาต
บจก. โกลเด้นฟู้ดส์สยาม
บกจ.เนอวานาไดอิ
บริษัทเนสท์เล่(ไทย)จำกัด
ธนาคารออมสิน
บจก. วิชัยศักดิ์ ค้าสากล
บมจ เอ็มโอแค็ป
บมจ ทรู คอร์ปอเรชั่น
บจก สยามสเตนเลสสตีล
เอชซีสตาร์ค
สำนักงานป้องกันและควบคุมโรค
คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ
บจก. สยามคอมเพรสเซอร์ อุตสาหกรรม
Riken (Thailand) Co.,Ltd.
บมจ.ปตท.น้ำมันเเละการค้าปลีก (มหาชน) สำนักงานใหญ่
บจก ประชาอาภรณ์
ธนาคารกรุงไทย
บจก. ไพรมัส
บจก. กรุงไทยอาหาร
บจก เคเบิลคอม เน็ทเวิร์คส
บจก. วายไอซี เอเชีย แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น
บมจ เอสทีพีแอนด์ไอ
AEON