บริการ การฝึกอบรมของเรา

หน้าแรก / บริการ การฝึกอบรมของเรา

Public Course

คือการจัดฝึกอบรมภายนอก สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเอง และ/หรือ พัฒนารายบุคคล เพื่อให้เกิดความรู้และเข้าใจในกุญแจสำคัญของเรื่องที่ต้องการฝึกอบรมนั้นๆ

In-house Course

คือลักษณะการจัดฝึกอบรม สัมมนา ภายในหน่วยงาน ซึ่งมีบุคลากรที่ต้องการพัฒนาเป็นจำนวนมาก การฝึกอบรม/สัมมนาภายในจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนอย่างยั่งยืน

ผลงานการฝึกอบรม | ดูทั้งหมด

Train the Internal Trainer

Train the Internal Trainer ให้มีความครบเครื่องเรื่องการสอน ความเป็นครบเครื่องเรื่องการสอนสำหรับผมคือ การเข้าใจบริบทของผู้เรียนที่เป็นภาพใหญ่ในการทำงานของเขา แล้วเลือกใช้บทบาทการสอนเพื่อให้ผู้เรียนคิดแนวทางในการทำงานให้สำเร็จ การเข้าใจบริบท (ที่แท้จริง) ของผู้เรียนในฐานะวิทยากรเป็นโจทย์ของผมในฐานะ Train the Trainer ที่ไม่สามารถสรุป"ศักยภาพ"ของผู้เรียนบนมุมมองของผมได้ ผู้เรียนเป็นผู้ใหญ่และอยากเรียนรู้ด้วยรูปแบบของผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่มีความสนใจที่เฉพาะเจาะจง ความรู้ไหน เทคนิคไหนที่เขาไม่สนใจ แม้จะเกี่ยวข้องกับงานของเขา ก็ไม่อาจเกิดการนำไปใช้ เช่นกันหากเทคนิคไหนที่เขาเรียนแล้วรู้สึกว่ามันยากเกินความสามารถของเขา มีโอกาสที่เขาจะส่งเทคนิคนั้นคืนผู้สอนอย่างรวดเร็ว แต่หากผู้สอนสามารถทำให้ผู้เรียนมองเห็นภาพว่าเรื่องที่กำลังสอนเกี่ยวข้องกับงานของเขาอย่างไร ประยุกต์ใช้ได้อย่างไรบนความสามารถที่เขามีอยู่ตอนนี้ เรื่องนั้นเขาจะให้ความสนใจมากขึ้นและยินดีที่จะนำไปทดลองปฏิบัติบนความตั้งใจของเขา ผู้เรียนมีเทคนิควิธีการที่เหมาะสมกับสไตล์ของตัวเอง ผู้สอนกับผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ความเป็นตัวตนไม่เหมือนกันหากผู้สอนพยายามใส่ความเป็นตัวตนของตัวเองลงในเรื่องที่กำลังสอนมาเท่าไร ก็มีโอกาสสูงที่ผู้เรียนจะรู้สึกว่าเรื่องนั้น อาจไม่เหมาะกับสไตล์ของเขาได้ การเลือกถ่ายทอดแค่เพียงหลักการแล้วทำให้ผู้เรียนคิดถึงงานของเขาทันที ผ่านการใช้กระบวนการโค้ช ช่วยให้เขาสามารถประยุกต์ใช้หลักการนั้นมากำหนดเป็นขั้นตอน แนวทาง แผนงานการนำไปใช้ด้วยสไตล์ ความเป็นตัวตนบนจุดเด่นของเขาเอง ผู้เรียนอยากได้รับการยอมรับความสามารถเท่าที่เขามีอยู่จากผู้สอนโดยไม่ถูกคาดหวัง การแชร์มุมมอง แลกเปลี่ยนแนวความคิดจากผู้เรียนจากคำถามที่ผู้สอนถามไป ย่อมมีความกังวลอยู่ลึกๆว่าคำตอบของเขาอาจจะผิด อาจจะไม่ตรงกับที่ผู้สอนคาดหวังให้เขาตอบ หากผู้สอนช่วยให้ผู้เรียนไม่กังวลกับการตอบคำถาม หลีกเลี่ยงการมีผิดถูก แต่ฟังโดยสามารถสะท้อนให้ผู้เรียนเห็นศักยภาพที่อยู่ในคำตอบ สิ่งที่สามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้อีก โดยสอนหรือให้เทคนิคเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางมากขึ้น ก็จะช่วยให้เขาพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนมุมมองต่างๆได้ตลอดการอบรม ผู้เรียนในคลาสวันนี้เป็น Internal Trainer ที่มีประสบการณ์การสอนพอสมควร ทำให้ผมสามารถถ่ายทอดเทคนิคในเชิงลึกได้ ต้องขอบคุณที่ผู้เรียนไม่กังวลกับสิ่งที่เรียนรู้และมองเป็นเชิงบวกกับการนำไปต่อยอดการสอนของตัวเองได้ต่อไปครับ

ครูกับบนบาท Facilitator by Coaching Skill

Teacher as Facilitator by Coaching Skill คุณครูบนบทบาทของ Facilitator ที่ใช้ทักษะการ Coach ต้องขอบคุณทั้งทาง Betagro และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ลพบุรี ที่ให้โอกาสผมได้มาแลกเปลี่ยนเทคนิคในการสร้างความรู้กับมืออาชีพอย่างคุณครูทุกท่านโดยใช้กระบวนการ Brain Based Coaching Process ด้วยบทบาทของความเป็นครู จึงมีโอกาสเกิดกรอบความคิดของความเป็น Helper สูง ดังนั้นก่อนจะนำสู่เรื่องของเทคนิค คุณครูจึงต้องมองเห็น ยอมรับ และปรับเปลี่ยนกรอบความคิด เพื่อทันความเป็น Helper ของตนเอง มิฉะนั้น เวลาให้นักเรียนวางเป้าหมาย (Goal) เป้าหมายนั้นอาจเป็นเป้าหมายที่ครูอยากให้เป็น เวลาให้นักเรียนสำรวจตัวเอง (Reality) อาจเป็นมุมมองจากครู มากกว่ามุมมองของนักเรียน เวลาเลือกวิธีการ (Options) อาจเผลอแนะนำ แทนการชวนคิด เวลาลงมือทำ (Way Foward) ครูจึงอาจต้องเป็นคนควบคุมดูแล มากกว่าที่นักเรียนจะรับผิดชอบตนเอง แต่ไม่ว่าอย่างไร คุณครู ก็ยังต้องใช้ Helper ซึ่งเป็นจุดแข็งตัวเองเพียงแต่ คุณครู จะทันตัวเองมากขึ้นว่าจะใช้ Helper ตอนไหน กับใครแล้วตอนไหนจะหันมาใช้ Coach เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกรักตนเอง ใช้ศักยภาพตนเอง ดูแลเป้าหมายตนเอง

การทำงานเป็นทีมร่วมกัน

มองเห็นตัวเอง ยอมรับว่าเป็นตัวเอง อยากเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง Powerful Game Coaching คือกระบวนการที่ผมนำมาใช้กับคลาสนี้ครับ ผมค่อยๆชักชวนสมาชิกชาว อินเตอร์ลิ้ง สังเกตุตัวเอง ด้วยเกมและกิจกรรม เน้นการทำงานเป็นทีมและการสื่อสาร โดยคำสำคัญที่ผมใช้ครั้งนี้คือ การบริหารความขัดแย้ง สร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นและมองสังเกตุตัวเองว่าสามารถจัดการกับความขัดแย้งนั้นได้ดีแค่ไหน เพื่อให้สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมกับตัวเองในแบบที่สมาชิกอยากเป็น แน่นอนว่าในความสนุกสนานย่อมต้องเตือนให้นึกถึงตัวเองอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถนำประสบการณ์ ในห้องอบรม กลับไปใช้กับสถาณการณ์จริงได้ ขอบคุณผู้เข้าอบรมที่น่ารักที่มาร่วมแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ครับ

ทักษะการคิดนอกกรอบ

เป็นอีกหนึ่งวันที่ challenge แนวการสอน Training and Group Coaching มาก จังหวะTraining ทฤษฎี , เทคนิคสามารถดำเนินได้เหมือนปกติ แต่จังหวะการใช้ Scenario Coaching ด้วยการฟังเชิงลึกเพื่อเก็บเบาะแสระหว่างคลาส เพื่อเชื่อมไปภาพใหญ่ (Big Picture) ของผู้เรียน ยังเป็นภาพระดับMindsetครับ การคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking) มี key สำคัญคือ "กรอบที่ควบคุมการคิด" ของแต่ละคนมีขนาดไม่เท่ากัน คล้ายระดับของความเป็นผู้นำ , ระดับของการคิดบวก ซึ่งมีความเป็นนามธรรมพอสมควร การฟังเพื่อเก็บเบาะแสการคิดนอกกรอบหรือคิดในกรอบ จึงเป็นการฟังที่ข้อจำกัด อุปสรรคที่สกัดกั้นความคิดของเขาบนคำว่า "ยาก" , "เป็นไปไม่ได้" , "ติดเรื่องกฎระเบียบ" , "เสนออย่างไรหัวหน้าก็ไม่ฟัง" ซึ่งเบาะแสเหล่านี้สะท้อนMindsetของเขา ซึ่งเป็น"กรอบที่ควบคุมการคิด" สกัดกั้นความมุ่งมั่น ยืนยันทำความคิดของเขาให้สำเร็จ การชวนคิดเพื่อสร้าง Scenario ขึ้นมาประกอบการสอนและการโค้ชจึงไม่ใช่ภาพใหญ่ของ Process การทำงาน หรือ Project ที่รับผิดชอบ แต่เป็นภาพในระดับการมองเห็นกรอบที่ใช้และแค่ Unlearn กรอบนั้นออก เพื่อเตรียมพร้อมกับการสร้างกรอบใหม่บนบริบท สภาพแวดล้อมเดิมๆ และ Resources เดิม จากเทคนิค หลักการคิดนอกกรอบที่เขาชอบ เชื่อ ใช่ จะนำไปใช้ในการสร้าง Methodology ใหม่ๆหลังจากออกนอกกรอบเดิมๆได้แล้ว การสอนวันนี้จึงใช้ Training & Coaching เป็นหลัก ลดความเป็น Coaching & Consulting ลงพอสมควรกับหลักสูตรการคิดและการบริหารจัดการงาน

การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ เพิ่มพลังมุ่งสู้ความสำเร็จ

หนึ่ง Framework กระบวนการสอนในมิติใหญ่จากคลาสการสื่อสารเมื่อวานนี้ รับฟังสิ่งที่ผู้เรียนแชร์จากชุดคำถามที่เตรียมไว้อย่างตั้งใจ เก็บเบาะแสที่ผู้เรียนอาจไม่ได้พูดถึงตรงๆ แต่เป็น Mindset หรือ วิธีการที่เป็นที่มาของสภาวะ อารมณ์ ความรู้สึกที่เป็นอยู่กับสถานการณ์ต่างๆที่เขาเจอ รับฟัง เก็บเบาะแส เชื่อมภาพใหญ่ ใช้โมเดล ถามชวนคิด มองเห็นกรอบความคิด สร้างแนวทางเปลี่ยนแปลง เชื่อมภาพใหญ่ บนประสบการณ์ของผู้สอนเมื่อได้เบาะแสต่างๆของผู้เรียนจะช่วยให้ผู้สอนสร้างภาพใหญ่ (Big Picture) ขึ้นมาในสมองตามสมการ E + R = O สร้างโมเดลที่เป็น scenario ที่เป็น Outcome ต่างๆ โดยใช้ทักษะ ประสบการณ์ของผู้สอนมาขยาย Scenario ถามชวนคิด เลือกใช้คำถามโค้ชเพื่อชวนผู้เรียนสำรวจ Response กับ Scenario ต่างๆ เพื่อเห็น รูปแบบพฤติกรรมที่ใช้ มองเห็นกรอบความคิดกระบวนการให้ผู้เรียนถอดบทเรียนพฤติกรรมของตัวเองโดยใช้ศาสตร์การพัฒนาตัวเองตามที่ผู้สอนถนัดมาเชื่อมโยงเช่น การทำงานของสมอง, NLP สร้างแนวทางเปลี่ยนแปลง โดยกระบวนการโค้ชให้ผู้เรียนเป็นผู้เลือกผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เขาอยากให้เกิดขึ้นจาก Scenario ต่างๆแล้วกำหนดเป็น Commitment ของตัวเองผ่าน Workshop , Roleplay การแสดง , การบ้านที่ออกแบบไว้ สนุกมากครับกับการสอนแล้วถอดบทเรียนการสอนของตัวเองอยู่เสมอ ช่วยเพิ่มความละเอียดและการพัฒนาเทคนิคใหม่ๆ ได้อยู่เสมอครับ

เพิ่มประสิทธิภาพ PDCA ด้วยเทคนิคการคิดและการรายงานแบบ A3

"เรียนแล้ว...กลัว , กังวล , ไม่มั่นใจ" Feeling ของผู้เรียนที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอในคลาสอบรมโดยเฉพาะหลักสูตรที่เป็นเชิง Technical สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากการพัฒนาของตัวเองมาตลอดช่วงเวลาที่สอนหลักสูตรหมวดนี้คือ 1.กลัวเขียนผิด-ถูกทักจนไม่กล้าเขียน-รีบเขียนให้จบเพื่อpresentในคลาส 2.สอนแล้วผู้เรียนมี Positive กับงานหรือสถานการณ์มากๆ แต่ไม่สามารถประยุกต์เครื่องมือไปสร้างแนวทางของตัวเองได้ หากผมไม่สร้างการตระหนักรู้การสอนตัวเอง ผมจะมักเผลอไปดีใจหรือกังวลใจกับผลลัพธ์จากการนำเสนอของผู้เรียนว่าเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงบนสิ่งที่นำเสนอ แต่เมื่อกลับสู่ Coaching Process ของตัวเองได้ คือ การทำให้ผู้เรียนได้ถอดบทเรียนกระบวนการคิดและ Mindset ของตัวเองที่ใช้ในการทำ Workshop ไม่ใช่แค่การประเมินผล วิจารณ์ผลลัพธ์ของการทำ Workshop ซึ่งจะนำไปสู่การมองเห็นรายละเอียด องค์ประกอบที่แต่ละคนสามารถหยิบไปพัฒนาต่อได้อีกครับ

ตัวอย่างลูกค้าของเรา | ดูทั้งหมด

บจก. มิตซูบิชิเฮฟวี่ อินดัสตรี่ส์-มหาจักร แอร์คอนดิชั่นเนอร์ส
บจก. อุบล ไบโอ เอทานอล
บจก เอ็ม.เอส.กรุ๊ป
บจก. เทพผดุงพรมะพร้าว กะทิชาวเกาะ
บมจ วายเคเค
บจก.สยามเซมเพอร์เมด (เครือศรีตรัง)
AEON
บจก. ปทุมธานี บริวเวอรี่
สถาบันสันติราษฎร์บริหารธุรกิจ
สมาร์ทแลนด์แอสเสท
บจก. หลุยส์ตีเลียวโนเวนส์
บมจ ธนูลักษณ์
บมจ ไทยโอพีพี
บจก อมรินทร์
บมจ. ไทยสตีลเคเบิล
Y.S.S. (Thailand) Company Limited.
บจก ทรู ทัช
บจก. มารีนโกลด์โปรดักส์
บจก. แอ็พพลายดีบีอินดัส เตรียล เทนมา
บจก. โรงงานกระดาษ เทนมา
บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน เอทานอล
ธนาคารเกียรตินาคิน
บจก โฮยา กลาส ดิสค์ (ประเทศไทย)
บจก พี.เอส.สหยูเนียน (ประเทศไทย)
บจก. วายไอซี เอเชีย แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น
บจก. ยู.เอส. สัมมิท
บจก. สไตโรลูชั่น
บจก. อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย)
สุรพลนิชิเร ในเครือ บมจ สุรพลฟู้ดส์
บจก.เอสซีจีซิเมนต์
บมจ.เบทาโกร สำนักงานใหญ่
บจก เคอรี่โลจิสติคส์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เวอรีน่า
บมจ ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
คีรีแทรเวลกรุ๊ป
GFCA Co., Ltd.
บจก. โกลเด้นฟู้ดส์สยาม
บจก.ทีทีเน็ตเวิร์คอินทิเกรชั่น
Inter Express Logistic Co.,Ltd
บมจ ทรู คอร์ปอเรชั่น
บมจ บูติคนิวซิตี้