บริการของเรา

หน้าแรก / บริการของเรา

Public Course

คือการเปิดอบรมภายนอก สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเอง และ/หรือ รายบุคคล เพื่อให้เกิดความรู้และเข้าใจในกุญแจสำคัญของเรื่องที่ต้องการอบรมนั้นๆ

In-house Course

คือลักษณะการจัดอบรม/สัมมนาภายในหน่วยงาน ซึ่งมีบุคลากรที่ต้องการพัฒนาเป็นจำนวนมาก การฝึกอบรม/สัมมนาภายในจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมอง

ผลงานอบรม | ดูทั้งหมด

เทคนิคการจัดทำโปรแกรมฝึกอบรมและการติดตามผลลัพธ์

เทคนิคการจัดทำโปรแกรมฝึกอบรมและการติดตามผลลัพธ์ การจัดทำโปรแกรมฝึกอบรมประจำปีเป็นสิ่งสำคัญที่ทางผู้เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมในแต่ละองค์กรต้องจัดทำขึ้น ก่อนการฝึกอบรมในแต่ละปี การจัดทำโปรแกรมฝึกอบรม ผู้จัดทำอาจจะคำนึงถึงคำถาม 3 ด้าน Why(Objective) : เหตุใดจึงต้องฝึกอบรม...การอบรมที่ได้ผลลัพธ์สามารถตอบโจทย์ทิศทางองค์กร หรือ กลยุทธ์ของผู้บริหารเรื่องใดบ้าง ?? How : การจัดทำโปรแกรมฝึกอบรม มีหลักการ เทคนิคอย่างไร และ มีแนวทางการติดตามวัดผลลัพธ์เพื่อไปตอบโจทย์How อย่างไร ?? What : ขั้นตอนกระบวนการ แผนงานระยะเวลาที่จะกำหนด งบประมาณที่เหมาะสม กลุ่มบุคลากรเป้าหมายที่จะเข้ารับการอบรม และสถาบันหรือวิทยากร&โค้ชที่เหมาะสม ... ที่จะต้องทำมีอะไรบ้าง ? วันนี้ทาง สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง จึงจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เทคนิคการจัดทำโปรแกรมฝึกอบรม" ให้กับกลุ่มHR / ผู้ที่ต้องจัดทำโปรแกรมฝึกอบรมภายใน เพื่อเป็นข้อมูล แนวคิด มุมมอง และเทคนิคที่สามารถนำกลับไปประยุกต์ครับ

เทคนิคการจัดทำโปรแกรมฝึกอบรม

การจัดทำโปรแกรมฝึกอบรมมีรายละเอียดลึกซึ้งมากครับ ขอบคุณผู้เข้าอบรมทุกๆท่านที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งสถานการณ์จริงในการทำแผน ไอเดียทำแผน หรือสถานการณ์เมื่อต้องประสานงานทั้งฝ่ายปฏิบัติงานและผู้บริหาร การจัดโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อตอบโจทย์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ Core Value และเป้าหมายกลยุทธ์ ความต้องการของผู้บริหาร ทิศทางการเติบโตขององค์กร การสร้างเส้นทางการเติบโตให้กับบุคลากร รูปแบบการอบรมที่มีองค์ประกอบครบทั้ง Skill Set , Mindset และ Tool Set เพื่อสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว...เป็นการบ้านที่ต้องนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ไปประยุกต์ใช้ครับ

ตัวอย่างลูกค้าของเรา | ดูทั้งหมด

Y.S.S. (Thailand) Company Limited.
บจก. เอช ซี เอ็น (ฮอนด้านนทบุรี)
บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน เอทานอล
ออฟฟิศเมท
สำนักงานป้องกันและควบคุมโรค
บจก. เบตเตอร์เวิลด์กรีน
บจก เอ็ม.เอส.กรุ๊ป
บจก. เจเทคโตะ (ไทยแลนด์)
ม.เทคโนโลยี พระจอมเกล้า พระนครเหนือ
กรมทรัพยากรธรณี (ส่วนทรัพยากรบุคคล)
GFCA Co., Ltd.
บจก. ไพรมัส
เอเซียบุ๊คส
บจก. สไตโรลูชั่น
บจก. ยู.เอส. สัมมิท
อลิอันซ์ซีพี ประกันภัย
บจก. ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก
บจก. แอร์ลิควิด (ประเทศไทย)
บจก นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์
บจก สยามสเตนเลสสตีล
บจก. แอ็พพลายดีบีอินดัส เตรียล เทนมา
Inter Express Logistic Co.,Ltd
บมจ อินเตอร์เนชั่นแนลเอสโอเอส
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ธนาคารเกียรตินาคิน
บจก. ไทยยูเนี่ยนฟีด มิลล์
บจก.สยามเซมเพอร์เมด (เครือศรีตรัง)
บจก. บางจากปิโตรเลียม
บจก. ไออาร์พีซี
บจก โฮยา กลาส ดิสค์ (ประเทศไทย)
ทีเอ็นซี ศัลยกรรมความงาม
คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ
บจก. มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย
บจก. โกลเด้นฟู้ดส์สยาม
บมจ วายเคเค
S&J International Enterprises Public Company Limited
บจก ทรู ทัช
บมจ เอสทีพีแอนด์ไอ
กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง
บจก. หลุยส์ตีเลียวโนเวนส์
บจก. บจก. บริดจสโตนไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)