หลักสูตรฝึกอบรม กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจด้วย NLP - หลักสูตร 1 วัน
(Motivation)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจด้วย NLP (Motivation)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการ/แนวความคิด
 การกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ เกิดจากการเข้าใจธรรมชาติตนเอง ในเรื่องของการทำงานของสมอง ความคิด และ จิตใจ เมื่อนั้น ใจจะบันดาลแรงให้เราเอง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 สร้างการตระหนักรู้ถึง ศักยภาพที่ไม่มีขีดจำกัดของตนเอง
การสร้างพลัง และ ความเชื่อมั่นของตนเอง จากความกระจ่างทางกลไกความคิด
การสื่อสารขั้นสูงที่มีคุณภาพ กับตนเอง และ ผู้อื่น อย่างแท้จริง
ทักษะการหว่านล้อม และ สร้างมิตรภาพกับผู้อื่น หรือ ทีมงาน ในระดับจิตใต้สำนึก
เกิดการตระหนักและตื่นรู้ในการพัฒนาตนเองเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ ชีวิต และ การงาน


รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร
1) NLP Model of Communication โมเดลการสื่อสารของ NLP
      อบรม สัมมนา เข้าใจกลไก การทำงาน ของความคิด และ อารมณ์
      อบรม สัมมนา ยอมรับ และ เข้าใจ ความแตกต่างของผู้อื่น สร้างความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
      อบรม สัมมนา เรียนรู้ทักษะการหว่านล้อมผู้อื่น ที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกัน
      อบรม สัมมนา มีความฉลาดทางอารมณ์สูงขึ้น จากการเข้าใจตนเอง และ ผู้อื่น
2) Peak State พลังงานที่สูง
      อบรม สัมมนา ลงมือทำงานทันทีด้วยพลังงานที่สูง
      อบรม สัมมนา กระตุ้น และ สร้างแรงบันดาลใจให้ตนเอง และ ผู้อื่น
      อบรม สัมมนา เพิ่มทักษะในการอยู่ปัจจุบัน และ ความกระตือรือร้น ตั้งใจฟังคู่สนทนามากขึ้น
3) Cause & Effect แนวคิดแบบผู้ชนะ
      อบรม สัมมนา สร้างแนวความคิดที่สร้างพลัง ด้วยการรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนเอง และ ไม่กล่าวโทษผู้อื่น
      อบรม สัมมนา ความรับผิดชอบในตนเอง นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และ ทรงพลัง
      อบรม สัมมนา การตัดสินใจที่สร้างพลัง
4) Sensory Acuity ความเฉียบคมในการสังเกต
      อบรม สัมมนา มีความตื่นตัวในสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางความคิด อารมณ์ และ ร่างกายของตนเอง และ ผู้อื่น
      อบรม สัมมนา เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการในการสื่อสารกับผู้อื่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
      อบรม สัมมนา เพื่อทราบจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมในการเข้าสู่การหว่านล้อมผู้อื่น
5) Rapport มิตรภาพ ความซี้ปึ๊ก
      อบรม สัมมนา สร้างความไว้วางใจ และ ความสัมพันธ์ (กับ ครอบครัว เพื่อน ทีมงาน และ ลูกค้า)
      อบรม สัมมนา การหว่านล้อมด้วยการใช้ภาษากาย
      อบรม สัมมนา การกระตุ้นหว่านล้อมผู้อื่นในระดับขั้นจิตใต้สำนึก
6) Agreement Frame ภาษารักษามิตรภาพ ความซี้ปึ๊ก
      อบรม สัมมนา ป้องกัน และ ยุติปัญหาขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา  รักษาความไว้วางใจ และ นับถือ เพื่อการหว่านล้อมชักจูงในขั้นสูง
      อบรม สัมมนา การขัดแย้ง โดย ไม่ขัดใจ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม