หลักสูตรฝึกอบรม กลยุทธ์การสื่อสารทางกายและวาจาเพื่อจูงใจ โดยใช้หลัก NLP - หลักสูตร 1 วัน
(Subconscious Verbal & Non-Verbal Communication using NLP)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม กลยุทธ์การสื่อสารทางกายและวาจาเพื่อจูงใจ โดยใช้หลัก NLP (Subconscious Verbal & Non-Verbal Communication using NLP)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วัตถุประสงค์
   คลาสที่จะทำให้คุณได้เปรียบผู้อื่น ในการสื่อสารโน้มน้าวจิตใจคนในระดับจิตใต้สำนึก ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารทางกายหรือวาจา เน้นการสังเกต วิเคราะห์และจับใจความหลักที่แฝงในจิตใต้สำนึกของคู่สนทนา ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการเทคนิคโต้ตอบอย่างแยบยล ผ่านการกลั่นกรองและเลือกใช้การสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อคู่สนทนา 
   จากประสบการณ์ตรงที่ได้รับความไว้วางใจในการโค้ชชิ่งตัวต่อตัวกับลูกค้า ในระดับผู้บริหารรวมกับประสบการณ์ทำงานหลายปีในสายทรัพยากรมนุษย์ (HR) โค้ชอ๋อจึงประยุกต์ใช้ข้อมูลจริงที่จับต้องได้ผ่านการค้นคว้าวิจัยส่วนตัวกับอาสาสมัครในเรื่องของการโน้มน้าว และจูงใจคนผ่านการสื่อสารในระดับจิตใต้สำนึก หลักสูตรนี้จึงเกิดขึ้นจากจิตวิทยาที่พิสูจน์มาแล้ว หลักสูตรนี้จะเปลี่ยนคุณ 

เมื่อเรียนจบคุณสามารถนำสิ่งที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในการ :
 อ่านใจคู่สนทนาจากการสังเกตและวิเคราะห์คู่สนทนาทั้งภาษากายและวาจา 
รู้การเลือกใช้การสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธ์และความไว้วางใจ
เรียนรู้การสื่อสารในระดับจิตใต้สำนึกเพื่อส่งผลต่อพฤติกรรม และลดแรงต้าน
โน้มน้าว จูงใจ สร้างแรงบันดาลใจให้บุคคลอื่น 
มีความมั่นใจมากขึ้นในการพูด
เรียนรู้สไตล์การพูดของตนเอง 
สร้างความประทับใจแรก First Impression ได้ทันที ที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ 
เพิ่มรายได้ หรือเพิ่มยอดขาย 
ครองใจคน (ลูกค้า และทีมงาน)
ได้เปรียบคนอื่นในการเป็นนักสื่อสารอย่างมืออาชีพ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม

1. ค้นพบสไตล์การพูดของคุณ
2. เรียนรู้การใช้น้ำเสียง
3. เรียนรู้การเพิ่มจุดเด่น และพัฒนาจุดด้อยของการสื่อสารในแบบฉบับคุณ
4. เรียนรู้การสื่อสารทางวาจา และโน้มน้าวจิตใจของบุคคลประเภทต่างๆ
5. อิทธิพลอย่างน่าทึ่งของภาษากาย
6. เทคนิคการสร้างความประทับใจแรกพบ
7. พัฒนาบุคลิกภาพให้โดดเด่นระดับสากล ยืน เดิน นั่ง การแลกนามบัตร การเชคแฮนด์อย่างถูกวิธี (Handshake)
8. อ่านคนจากการเคลื่อนไหวของสายตา
9. การสร้างความไว้วางใจและเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับคู่สนทนา (Build Rapport)

แนวทางในการฝึกอบรม
ทฤษฎี 50%
เวิร์คช็อป 40%
ถาม-ตอบ 10%

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน 
 ผู้บริหารทีม 
 ผู้ที่ต้องทำงานประสานงานติดต่อกับคนหมู่มาก 
 ผู้ที่สนใจทั่วไป

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม