หลักสูตรฝึกอบรม กลยุทธ์การสื่อสารสำหรับพนักงานปฏิบัติการ - หลักสูตร 1 วัน
(Communication Excellence)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม กลยุทธ์การสื่อสารสำหรับพนักงานปฏิบัติการ (Communication Excellence)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

วัตถุประสงค์
   เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนัก ในวิธีการ กระบวนการ เทคนิคการสื่อสารที่ดี และนำความรู้ ความเข้าใจของหลักการสื่อสารที่ดีในการประสานงานทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการสื่อสาร โดยเน้น โน้มน้าวจิตใจคนในระดับจิตใต้สำนึก ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารทางกายหรือวาจา เน้นการสังเกต วิเคราะห์และจับใจความหลักที่แฝงในจิตใต้สำนึกของคู่สนทนา ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการเทคนิคโต้ตอบอย่างแยบยล ผ่านการกลั่นกรองและเลือกใช้การสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อคู่สนทนา 
   จากประสบการณ์ตรงที่ได้รับความไว้วางใจในการโค้ชชิ่งตัวต่อตัวกับลูกค้าในระดับผู้บริหาร รวมกับประสบการณ์ทำงานหลายปีในสายทรัพยากรมนุษย์ (HR) โค้ชอ๋อจึงประยุกต์ใช้ข้อมูลจริงที่จับต้องได้ผ่านการค้นคว้าวิจัยส่วนตัวกับอาสาสมัคร ในเรื่องของการโน้มน้าวและจูงใจคน ผ่านการสื่อสารในระดับจิตใต้สำนึก โดยผู้เรียนจะได้ฝึกปฏิบัติจริงทั้ง Verbal Language (ภาษาพูด) และ Non Verbal Language (ภาษากาย) ซึ่งเป็นการเรียนแบบ Workshop ฝึกปฏิบัติจริงและวิเคราะรายบุคคล เป็นหลักสูตรที่จับต้องได้ และสามารถนำไปใช้ได้จริงทันที 

เมื่อเรียนจบคุณสามารถนำสิ่งที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในการ :
อ่านใจคู่สนทนาจากการสังเกตและวิเคราะห์คู่สนทนาทั้งภาษากายและวาจา
รู้การเลือกใช้การสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธ์และความไว้วางใจ
เรียนรู้การสื่อสารในระดับจิตใต้สำนึกเพื่อส่งผลต่อพฤติกรรม และลดแรงต้าน
โน้มน้าว จูงใจ สร้างแรงบันดาลใจให้บุคคลอื่น
มีความมั่นใจมากขึ้นในการพูด
เรียนรู้สไตล์การพูดของตนเอง
สร้างความประทับใจแรก First Impression ได้ทันที ที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้
 เพิ่มรายได้ หรือเพิ่มยอดขาย
ครองใจคน (ลูกค้า และทีมงาน) 
ได้เปรียบคนอื่นในการเป็นนักสื่อสารอย่างมืออาชีพ


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม

1. ค้นพบตัวเองว่าคุณมีประสาทสัมผัสเด่นทางด้านไหน 
2. ค้นพบสไตล์การพูดของคุณ
3. เรียนรู้การใช้น้ำเสียง
4. เรียนรู้การเพิ่มจุดเด่น และพัฒนาจุดด้อยของการสื่อสารในแบบฉบับคุณ 
5. เรียนรู้เทคนิคการพูดเพื่อสร้างอิทธิพล และโน้มน้าวจิตใจของบุคคลประเภทต่างๆ ภาษากาย Body Language 
6. อิทธิพลอย่างน่าทึ่งของภาษากาย 
7. เทคนิคการสร้างความประทับใจแรกพบ 
8. พัฒนาบุคลิกภาพให้โดดเด่นระดับสากล ยืน เดิน นั่ง การแลกนามบัตร การเชคแฮนด์อย่างถูกวิธี (Handshake)

แนวทางในการฝึกอบรม
ทฤษฎี 50%
เวิร์คช็อป 40%
ถาม-ตอบ 10%

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ 
 ฝ่ายขาย 
 ผู้ที่ต้องทำงานประสานงานติดต่อกับคนหมู่มาก 
 ผู้ที่สนใจทั่วไป

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม