หลักสูตรฝึกอบรม กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อจูงใจทีม - หลักสูตร 1 วัน
(Effective Communication for Team Leader)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อจูงใจทีม (Effective Communication for Team Leader)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

วัตถุประสงค์
   คลาสที่จะทำให้คุณได้เปรียบผู้อื่น ในการสื่อสาร โน้มน้าวจิตใจคนในระดับจิตใต้สำนึก ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารทางกายหรือวาจา เน้นการสังเกต วิเคราะห์และจับใจความหลักที่แฝงในจิตใต้สำนึกของคู่สนทนา ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการเทคนิคโต้ตอบอย่างแยบยล ผ่านการกลั่นกรองและเลือกใช้การสื่อสารที่มีอิธิพลต่อคู่สนทนา 
   จากประสบการณ์ตรงที่ได้รับความไว้วางใจในการโค้ชชิ่งตัวต่อตัวกับลูกค้าในระดับผู้บริหาร รวมกับประสบการณ์ทำงานหลายปีในสายทรัพยากรมนุษย์ (HR) โค้ชอ๋อจึงประยุกต์ใช้ข้อมูลจริงที่จับต้องได้ผ่านการค้นคว้าวิจัยส่วนตัวกับอาสาสมัคร ในเรื่องของการโน้มน้าวและจูงใจคน ผ่านการสื่อสารในระดับจิตใต้สำนึก โดยผู้เรียนจะได้ฝึกปฏิบัติจริงทั้ง Verbal Language (ภาษาพูด) และ Non Verbal Language (ภาษากาย) ซึ่งเป็นการเรียนแบบ Workshop ฝึกปฏิบัติจริงและวิเคราะรายบุคคล เป็นหลักสูตรที่จับต้องได้ และสามารถนำไปใช้ได้จริงทันที 
   หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่จะทำให้คุณได้เปรียบผู้อื่น ซึ่งใช้เวลาเรียนเพียง 1 วัน (6 ชั่วโมง) เท่านั้น

เมื่อเรียนจบคุณสามารถนำสิ่งที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในการ :
 อ่านใจคู่สนทนาจากการสังเกตและวิเคราะห์คู่สนทนาทั้งภาษากายและวาจา 
รู้การเลือกใช้การสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธ์และความไว้วางใจ
เรียนรู้การสื่อสารในระดับจิตใต้สำนึกเพื่อส่งผลต่อพฤติกรรม และลดแรงต้าน
โน้มน้าว จูงใจ สร้างแรงบันดาลใจให้บุคคลอื่น 
มีความมั่นใจมากขึ้นในการพูด
เรียนรู้สไตล์การพูดของตนเอง 
สร้างความประทับใจแรก First Impression ได้ทันที ที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ 
เพิ่มรายได้ หรือเพิ่มยอดขาย 
ครองใจคน (ลูกค้า และทีมงาน)
ได้เปรียบคนอื่นในการเป็นนักสื่อสารอย่างมืออาชีพ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม

1. ค้นพบตัวเองว่าคุณมีประสาทสัมผัสเด่นทางด้านไหน
2. ค้นพบสไตล์การพูดของคุณ
3. เรียนรู้การใช้น้ำเสียง
4. เรียนรู้การเพิ่มจุดเด่น และพัฒนาจุดด้อยของการสื่อสารในแบบฉบับคุณ
5. เรียนรู้เทคนิคการพูดเพื่อสร้างอิทธิพล และโน้มน้าวจิตใจของบุคคลประเภทต่างๆ
6. อิทธิพลอย่างน่าทึ่งของภาษากาย
7. เทคนิคการสร้างความประทับใจแรกพบ
8. พัฒนาบุคลิกภาพให้โดดเด่นระดับสากล
ยืน เดิน นั่ง การแลกนามบัตร การเชคแฮนด์อย่างถูกวิธี (Handshake)
9. อ่านคนจากการเคลื่อนไหวของสายตา (Basic Eye Movement Knowledge) 
10. การสร้างความไว้วางใจและเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับคู่สนทนา (Build Rapport)

แนวทางในการฝึกอบรม
ทฤษฎี 50%
เวิร์คช็อป 40%
ถาม-ตอบ 10%

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ 
 ฝ่ายขาย 
 ผู้ที่ต้องทำงานประสานงานติดต่อกับคนหมู่มาก 
 ผู้ที่สนใจทั่วไป

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม