หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการกระบวนการในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ - หลักสูตร 1 วัน
(Enterprise Content Management (ECM))

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการกระบวนการในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Enterprise Content Management (ECM))

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักสูตร การสร้าง Customer Centric ด้วย Design Thinking

  ชุดเครื่องมือ (COURSE BY TOOLING PROGRAM)   

หลักสูตร การสร้าง Customer Centric ด้วย Design Thinking

  ชุดเครื่องมือ (COURSE BY TOOLING PROGRAM)   

หลักสูตร การบริหารความหลากหลายเชิงบวก

  การบริหารงาน (Management and Productivity)   

หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งครบวงจร

  การบริหารงาน (Management and Productivity)   

หลักการและเหตุผล
 Enterprise Content Management (ECM) หมายถึงชุดของกลยุทธ์ เทคโนโลยี และแนวทางปฏิบัติที่ใช้โดยองค์กรเพื่อรวบรวม จัดการ จัดเก็บ รักษา และส่งมอบเนื้อหาและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางธุรกิจของตน ระบบ ECM ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์กรปรับปรุงกระบวนการที่ใช้เอกสารเป็นศูนย์กลาง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน ปรับปรุงการปฏิบัติตามข้อกำหนด และทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพกระบวนการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking) สามารถดำเนินการสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆ ในการเพิ่มยอดขายได้ เพราะเป็นการเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง วิเคราะห์และประเมินปัญหาของการขายได้แม่นยำ สร้างแนวทางใหม่ๆด้วยการคิดนอกกรอบ นำไปสู่วิธีการเพิ่มยอดขายในสถานการณ์จริงของตัวเอง
ส่วนประกอบและคุณสมบัติที่สำคัญของระบบ ECM โดยทั่วไปประกอบด้วย
      - Document Management (การจัดการเอกสาร)
      - Workflow Automation (ระบบเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ)
      - Records Management (การจัดการบันทึก)
      - Collaboration (การทำงานร่วมกัน)
      - Search and Retrieval (การค้นหาและดึงข้อมูล)
      - Security and Access Control (ความปลอดภัยและการควบคุมการเข้าถึง)
      - Integration (การผสานรวม)

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในกระบวนการของการสร้าง ECM
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้าง ECM ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจถึงประโยชน์ที่แท้จริงของการสร้าง ECM
เพื่อทำให้ผู้เรียนฝึกฝนทักษะการสร้าง ECM ด้วยตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การสร้างการจัดการเนื้อหาขององค์กร
     - กำหนดวัตถุประสงค์และข้อกำหนด
     - ดำเนินการประเมินความต้องการ
     - เลือกโซลูชัน
     - วางแผนการดำเนินการ
     - กำหนดค่าและปรับแต่งระบบ
     - การย้ายข้อมูล
     - การฝึกอบรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
     - การทดสอบนำร่องและข้อเสนอแนะ
     - การเปิดตัวและการบูรณาการ
     - การติดตามและบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
     - กิจกรรม : ใช้ Papyrus สร้าง Workflow และ E-document
ECM ให้ประโยชน์หลายประการแก่ธุรกิจ ได้แก่
     - ปรับปรุงประสิทธิภาพ
     - ขยายขอบเขตความร่วมมือ
     - การกำกับดูแลข้อมูลที่ดีขึ้น
     - วงจรชีวิตเอกสารที่คล่องตัว
     - การค้นหาและดึงข้อมูลที่ปรับปรุงแล้ว
     - การประหยัดต้นทุน
     - การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
     - ความต่อเนื่องทางธุรกิจและการกู้คืนความเสียหาย
     - ความสามารถในการปรับขนาดและการบูรณาการ
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม