หลักสูตรฝึกอบรม การจัดทำระบบการบริหารจัดการแบบลีนซิกม่า - หลักสูตร 1 วัน

(Enterprise Lean Sigma Management)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การจัดทำระบบการบริหารจัดการแบบลีนซิกม่า

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ลีนซิกม่าเป็นเครื่องมือและกลยุทธ์ที่โรงงานชอบนำมาใช้ปรับปรุงการทำงาน แต่มีเพียงแค่ 20% เท่านั้นที่สามารถดำเนินการต่ออย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
   หนึ่งในเหตุผลของความล้มเหลวคือนำการผลิตแบบลีนซิกซิกม่ามาใช้โดยขาดระบบการสนับสนุนที่ดี ซึ่งระบบนี้จะส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมที่ทุกคนตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
   ในหลักสูตรนี้จะพูดถึงโครงสร้างและเครื่องที่ใช้สำหรับระบบการบริหารจัดการแบบลีนซิกม่า

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงระบบการจัดการแบบลีนซิกม่า ซึ่งจะผลักดันการปรับปรุงการผลิตแบบลีนซิกม่าให้ยั่งยืน 
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถประยุกต์การบริหารจัดการแบบลีนซิกม่าในองค์กรได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการของลีนซิกม่าและการปรับปรุง
การตั้งกลยุทธ์และเป้าหมายในการทำงานในแต่ละระดับด้วย Strategy A3
การกระจายเป้าหมายสู่แผนกและหน่วยงานพร้อมการตรวจติดตามด้วย MDI (Managing for Daily Improvement) 
การประชุมติดตามโครงการด้วยรูปแบบ Tollgate review meeting ของลีนซิกม่า 
งานที่เป็นมาตรฐานของหัวหน้าและผู้บริหาร
การตรวจติดตามตามลำดับขั้น

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การบริหารจัดการleanlean

แสดงความคิดเห็น