หลักสูตรฝึกอบรม การจัดทำ 5ส ในสำนักงาน - หลักสูตร 1 วัน

(5S for Office)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การจัดทำ 5ส ในสำนักงาน

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
          5ส เป็นแนวคิดที่ส่งเสริมการจัดระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงาน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน 5ส เป็นสิ่งที่ทุกคนสามรถทำได้โดยเฉพาะในสำนักงาน หลายคนอาจมองข้ามว่าการทำ 5ส ทำให้เสียเวลาหรือในหน่วยงานของตนยังมองว่าพื้นที่มีความคับแคบการจัดเก็บเอกสารและอุปกรณ์สำนักงานไม่เพียงพอ
          หลักสูตร การจัดทำ 5ส ในสำนักงาน (5S for Office) เน้นการเรียนรู้ที่เข้าใจง่ายโดยให้กลุ่มผู้เข้าอบรมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และทำกิจกรรม 5ส บนพื้นฐานการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้กลุ่มผู้เข้าอบรมภายในสำนักงานเข้าใจถึงแก่นแท้ของการทำ 5ส
2. เพื่อให้กลุ่มผู้เรียนนำเทคนิคและวิธีการต่างๆของ ส แต่ละตัวนำประยุกต์และปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
กรอบแนวคิดคุณภาพของงานและความอยู่รอดขององค์กรในยุค 4.0
Concept แก่นของ 5ส แต่ละตัว
Workshop 1 กิจกรรมสร้างทีมเพื่อให้ทุกคนเข้าใจแก่นแท้ 5ส
เสาหลักของ 5ส ในส่วนของงาน Office
Process กระบวนการทำ 5ส แต่ละตัวเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานใน Office
Workshop 2 กิจกรรมการการค้นหาจุดที่ต้องทำ 5ส ในหน่วยงานตนเอง
การประเมินความสำเร็จของ 5ส ในแต่ละขั้นตอน
การใช้หลักการ Coaching ในการ Implement กับการทำ 5ส ในส่วนสำนักงาน
Workshop 13 กิจกรรม Coaching Game by Points of you ในการทำ 5ส และการติดตามประเมินผล ก่อนทำ-หลังทำ
สรุปการเรียนรู้

รูปแบบการการอบรม
การบรรยาย การสาธิต กิจกรรมการเรียนรู้ และ การอภิปรายกลุ่ม

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานในส่วนของ Office หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ พลกฤต โสลาพากุล
วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การทำ 5ส5ส ในสำนักงานกิจกรรม 5ส

แสดงความคิดเห็น