หลักสูตรฝึกอบรม การตรวจสอบด้านจริยธรรมทางการค้าของสมาชิก Sedex - หลักสูตร 1 วัน

(SMETA)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การตรวจสอบด้านจริยธรรมทางการค้าของสมาชิก Sedex

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
การตรวจสอบจริยธรรมการค้าขายสำหรับสมาชิก SEDEX (SMETA) เป็นระเบียบวิธีที่ใช้ในการตรวจประเมินสร้างขึ้นโดยสมาชิก Sedex ซึ่งเป็นการรวบรวมเทคนิคและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการตรวจสอบด้านจริยธรรม ผลการตรวจสอบ SMETA สามารถส่งต่อให้กับลูกค้าหลายรายได้ ทำให้องค์กรท่านไม่ต้องรับการตรวจหลายครั้งจากลูกค้า ปัจจุบันการตรวจสอบ 2 แบบคือ 2-Pillar และ 4-Pillar

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีลดความเหนื่อยล้าในการตรวจสอบโดยจัดให้มีหนึ่งรูปแบบสำหรับการตรวจสอบที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจในสร้างแรงจูงใจให้พนักงานและพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมจากองค์กร และสร้างจริยธรรมในการทำธุรกิจ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)
พนักงาน หัวหน้างาน ผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
การตรวจสอบ SMETA 2-Pillar และSMETA 4-Pillar
มาตรฐานด้านแรงงาน
มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขภาพ
สิทธิมนุษยชน
ระบบการจัดการ
การใช้ผู้รับเหมาและผู้รับงานไปทำที่บ้าน
สิทธิในการทำงาน
การตรวจสอบ SMETA 4-Pillar
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
Workshop เชิงปฏิบัติการ
ถาม-ตอบ และมอบของรางวัล

รูปแบบการการอบรม (Methodology)
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที
การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ พลกฤต โสลาพากุล
วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : SedexSMETAจริยธรรม

แสดงความคิดเห็น