หลักสูตรฝึกอบรม การตลาด 4.0 สำหรับศตวรรษที่ 21 - หลักสูตร 1 วัน
(Marketing 4.0 for the 21st Century)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การตลาด 4.0 สำหรับศตวรรษที่ 21 (Marketing 4.0 for the 21st Century)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   การตลาดพบได้ทุกหนทุกแห่งทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ คนทั่วไปและองค์กรต่างๆ ล้วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เรียกว่าการตลาด การตลาดที่วางแผนเป็นอย่างดีมีส่วนช่วยส่งเสริม ความสำเร็จของภาคธุรกิจ
   การตลาด 4.0 ในศตวรรษที่ 21 ต้องวางแผนกันแบบวันต่อวัน (Day-to-day lives) ดังนั้นการตลาดที่ดีไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลที่เกิดจากการวางแผนและปฏิบัติการด้วยความรอบคอบ ทุกๆอุตสาหกรรมได้พยายามปรับเปลี่ยนและปฏิวัติการตลาดจากภาคทฤษฎี เป็นรูปธรรมเพื่อรักษาโอกาสแห่งความสำเร็จ แต่ทว่าในความเป็นจริงการตลาดที่ดีที่สุดกลับเป็นสิ่งหายากและยากจะสำเร็จได้ในเชิงปฏิบัติ 
   ทั้งนี้เพราะการตลาดเป็นเรื่องของ “ศาสตร์” และ “ศิลป” ที่ผสมผสานระหว่างการตลาดภาคทฤษฎีกับความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ แนวคิดทางการตลาดไม่ได้กำหนดด้วยคำตอบที่ถูกหรือผิดแต่ถูกกำหนดด้วยผลที่เกิดขึ้น แนวคิดใหม่ที่สร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เหนือกว่า รวดเร็วกว่าและแบ่งปันได้มากกว่าในระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่สำคัญต่อองค์ความรู้ใหม่ทางการตลาด การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตลาดโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ว่า จากการเปลี่ยนแปลงของประชากรศาสตร์หรือเทคโนโลยีที่มีผลต่อการตลาดสมัยใหม่ เราจึงควรตามให้ทันและเข้าใจ พฤติกรรมผู้บริโภคอย่างถ่องแท้
  การตลาด 4.0 เป็นยุคของการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจกับลูกค้าให้ ถึงกันได้ง่ายขึ้น มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ดังนั้นวิธีการทำการตลาดแบบ Marketing 4.0 จะเหมาะกับธุรกิจในยุคปัจจุบัน ที่ประกอบไปด้วย

1. ยุคแห่งข้อมูล 
ทุกวันนี้ ไม่ว่าจะซื้อของกิน ของใช้ จะชิ้นเล็ก ชื้นใหญ่ สิ่งแรกที่เราทำ คือ หยิบมือถือมา search หาข้อมูลสินค้า หารีวิว เปรียบเทียบราคา ก่อนตัดสินใจซื้อ ดังนั้น หากกลุ่มเป้าหมายของคุณ มีพฤติกรรมค้นหาข้อมูลสินค้าบนอินเทอร์เน็ตก่อนตัดสินใจซื้อ การตลาดที่คุณควรทำ คือ นำเสนอสินค้าและธุรกิจของคุณบนสื่อออนไลน์ และทำให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เช่น เมื่อกลุ่มเป้าหมายค้นหาสินค้า ชื่อสินค้าของคุณควรอยู่ในหน้าแรกของผลการค้นหา การโฆษณาบน social network หรือแม้แต่การทำวิดีโอโฆษณาบน YouTube โฆษณาให้เห็นประโยชน์ของสินค้า ว่าจะช่วยให้ชีวิตของลูกค้าดีขึ้นอย่างไร เจาะกลุ่มเป้าหมาย อย่าเน้นปริมาณ การโฆษณาที่ไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย นอกจากจะไม่ได้รับความสนใจแล้ว หลายครั้งเป็นการรบกวนผู้รับเสียอีก

2. สังคมแห่งความคิดเห็น 
การเปิดกว้างในการแสดงความคิดเห็นเช่นปัจจุบัน ลูกค้ายินดีในการมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นในการปรับปรุงสินค้า และการให้บริการ ซึ่งธุรกิจควรมองว่า คำแนะนำของลูกค้า คือ หนึ่งในกระบวนการพัฒนาสินค้า ดังนั้น หากกลุ่มลูกค้าของคุณเป็นผู้ใช้ social network ในชีวิตประจำวัน การตลาดที่คุณควรทำ คือ สร้างช่องทางให้ลูกค้าได้แสดงความคิดเห็นโดยตรงกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็น Facebook, LINE หรือผ่านหน้า website จัดตั้งทีมงานที่คอยดูแลรับความคิดเห็น คำติชมจากลูกค้า และสามารถตอบคำถามหรือคลายความสงสัยให้กับลูกค้าได้ในเบื้องต้น รักษาคุณภาพ และภาพพจน์ของธุรกิจบนโลกออนไลน์

3. เชื่อมโยง 
“ลูกค้าไปเดินเล่นห้างสรรพสินค้าแล้วเกิดถูกใจรองเท้าในร้านของคุณ เธอลองสี ลอง size เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อ จนกลับไปถึงบ้านแล้วเกิดอยากได้ขึ้นมา เธอจึงสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์แทน” เหตุการณ์เช่นนี้เป็นเรื่องปกติดังนั้น หากกลุ่มลูกค้าของคุณ มีประสบการณ์ในการซื้อของออนไลน์เป็นประจำอยู่แล้ว การตลาดที่คุณควรทำ คือ สร้างช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ เพิ่มเติมจากบริการหน้าร้าน เตรียมระบบ เช่น รวบรวมฐานข้อมูลของสมาชิกจากระบบหน้าร้าน และระบบออนไลน์เข้าด้วยกัน เชื่อมโยงเพราะไม่ว่าจะหน้าร้านหรือโลกออนไลน์ก็คือร้านเดียวกัน เช่น ลูกค้าที่เป็นสมาชิกอยู่ เมื่อสะสมแต้มได้ถึงยอด สามารถไปรับของสมนาคุณได้ที่สาขาของร้าน

4. Virtual Experience 
เป็นหนึ่งในวิธีการตลาดที่เริ่มใช้กันบ้างแล้ว โดยเชื่อมโยงสินค้าเข้าสู่โลกเสมือนจริง เช่น ลูกค้าสามารถทดลองใช้ไม้กอล์ฟในร้าน ตีลูกกอล์ฟที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบวัดความแรงและทิศทางของการตี และแสดงผลเสมือนจริงให้เห็นในจอ Projector ว่าลูกตีไปไกลแค่ไหน และไปในทิศทางใด เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของไม้ ทำให้ลูกค้าสามารถลองใช้งานได้จริงโดยที่ยังไม่ต้องซื้อสินค้า และมีประสบการณ์ในการเลือกซื้อสินค้าที่ดีอีกด้วย หรือการเล่นเกมส์เก็บคะแนน เพื่อนำมาใช้แลกสินค้าที่ใช้ได้ในชีวิตจริงหรือใช้เป็นส่วนลดจากร้านค้า โดยวิธีเหล่านี้ ธุรกิจสามารถเก็บข้อเสนอแนะจากลูกค้า ทั้งใช้เป็นช่องทางในการโฆษณาสินค้า ก่อนวางออกขายได้ด้วย ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และการใช้งานอย่างแพร่หลายของโลกอินเทอร์เน็ต ทำให้ธุรกิจและลูกค้ามีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น การปรับใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้บริโภค จึงนับเป็นสิ่งจำเป็นในการอยู่รอดของธุรกิจในยุคสมัยนี้

วัตถุประสงค์
1. เห็นถึงความสำคัญของการตลาด
2. เข้าใจขอบเขตของการตลาด
3. เรียนรู้แนวคิดการตลาด
4. เข้าใจรูปแบบการจัดการการตลาดที่เปลี่ยนแปลง
5. การบูรณาการกรอบแนวคิดทางการตลาด
6. มองประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางการตลาดให้ออก
7.เข้าใจพฤติกรรมลูกค้าในการใช้สินค้า บริการ ได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หัวข้อการบรรยาย MDI : Market Driven Innovation สร้างตลาดให้ขับเคลื่อนนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
1. ทัศนคติคนไทยกับการเริ่มสร้างธุรกิจที่บิดเบี้ยว กับหลุมพรางทางความคิดที่ต้องกำจัดก่อนเริ่มธุรกิจ
2. ทำความเข้าใจกลไกตลาด ผ่านการตลาดเชิงคุณค่า และ การตลาดเชิงราคา
3. เหตุใดเราจึงต้องคิดใหม่เกี่ยวกับการขาย และ การตลาด 
4. กรณีศึกษากลยุทธ์การตลาด ธุรกิจไซส์ยักษ์
5. สร้างแผนธุรกิจ วางแผนการขาย กำหนดทิศทางตลาดแบบ Steve Jobs
6. Self Analysisวิเคราะห์ธุรกิจเพื่ออุดรูรั่วก่อนออกรบ
7. รู้จัก Marketing 3.0 การขับเคลื่อนธุรกิจด้วย จิตวิญญาณ เนื้อแท้ของ Marketing 4.0
8. Innovation คืออะไร 
9. แนวคิดในการกำหนดกลยุทธ์กลุ่มเป้าหมายและออกแบบผลิตภัณฑ์
10. การสื่อสารการตลาดด้วย IMC 4.0
11. แนวคิดการสร้างแผนการทำงานที่ดี และ การออกแบบแผนการทำงาน
12. Workshop การออกแบบแผนการขายและการตลาด ภายใต้โจทย์ สร้างธุรกิจจากศูนย์ถึงร้อยล้านใน 5 ปี

รายละเอียดของการฝึกอบรม
1. ทำความเข้าใจ การจัดทำแผนการขายและการตลาด
       ประโยชน์ของการจัดทำแผนการขายและการตลาด 
       ความแตกต่างระหว่าง แผนการขายและการตลาด
2. กรณีศึกษาแผนการขายและการตลาดที่ประสบความสำเร็จ
       Coke VS PEPSI มหากาพย์ ศึกน้ำดำ แข่งกันตี แข่งกันโต เติบโตแซงตลาดน้ำสี 
       PEPSI VS EST ศึกแห่งศักดิ์ศรี เกมส์นี้ใครได้ใครเสีย 
       โตโยต้าดีเยี่ยม น้องใหม่มาแรงแซงทุกดีลเลอร์ 
       พฤษาVS แสนศิริ ยุทธศาสตร์ที่แตกต่าง ความสำเร็จที่รอการพิสูจน์ 
       KODAK ทำไมถึงหายไปจากตลาด
       NOKIA อยู่ไหนตอนนี้ 
       Facebook YOUTUBE GOOGLE จะเป็นอย่างไรในอนาคต 
       บริษัท Work point ทำรายการอะไรก็โดนใจ 
       Case Study อีกมากมาย 
       คลิป VDO
3. กำหนดแผนในการจัดทำแผนการขายและการตลาด
       กระบวนการในการจัดทำแผนการขายและการตลาด 
       ภาพรวมขั้นตอนในการจัดทำแผนธุรกิจ
4. แผนที่ดีเริ่มจากการวิเคราะห์ที่ดี
       วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ขององค์กร (SWOT Analysis) 
       วิเคราะห์ปัจจัยภายในด้วย 7S Mckinsey Frame Work 
       วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้วย Five Force Model
5. กำหนดตลาดเป้าหมาย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
       บริษัททำอะไร ขายอะไร ขายใคร ขายที่ไหน ขายอย่างไร (7 O’s หรือ 6W 1H) 
       กำหนดตลาดเป้าหมาย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จาก STP Model
6. การกำหนดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์
       หลักการสร้างความต้องการใช้สินค้า ใช้สินค้าซ้ำ บอกต่อและเป็นลูกค้าประจำด้วย Model 4P+4C+4E
       กรณีศึกษากลยุทธ์จากผู้ประสบความสำเร็จ Apple Computer /Walmart Supermaket/CP All/ครอบครัวข่าว3
7. กลยุทธ์การวางแผนสื่อสารทางการตลาดที่สำฤทธิ์ผล
       หลักการสื่อสารทางการตลาด Integrated Marketing Communication (IMC)
       การวางแผนสื่อสารทางการตลาด
       ภายใต้งบประมาณจำกัดกับเครื่องมือที่สำฤทธิ์ผล
       การใช้ Below the line ในยุค Marketing 4.0
8. การจัดทำแผนงานและตาราง Action Plan
       ลักษณะของแผนที่ดี
9. กิจกรรม “ Expertise & Q/A”

แนวทางในการฝึกอบรม
ทำแบบทดสอบเรื่องสัตว์สี่ทิศเพื่อแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม หลังจากนั้นก็จะมีกิจกรรมเพื่อให้เห็นการสะท้อนตัวตนของแต่ละกลุ่ม (ซึ่งจากการแบ่งกลุ่มจะได้คนลักษณะเดียวกันอยู่กลุ่มเดียวกัน) ว่ามีแนวคิดในการทำกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไป วิทยากรจะให้แนวคิดของ Marketing 4.0 for the 21st Century เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาตัวเองและองค์กร เพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ในเรื่อง Marketing 4.0 for the 21st Century ให้เกิดประโยชน์สูงสุด กระบวนการต่างๆทั้งวันจะผสมผสานเทคนิคการบรรยายแบบ Train, Lecture+Workshop, Talk show ,Motivate

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม