หลักสูตรฝึกอบรม การทำระบบ ISO ให้ได้ประสิทธิผล - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Other / การทำระบบ ISO ให้ได้ประสิทธิผล

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ในปัจจุบัน SME เกิดขึ้นมากมาย บางรายมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณในการพัฒนาความรู้บุคลลากร หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรเพื่อ SME ที่จะขอการรับรองหรือเตรียมขอการรับรองระบบ ISO โดยเหลักสูตรจะทำการพัฒนาความคิด ของพนักงานในองค์กรในด้านระบบคุณภาพ โดยการนำ หลักอุปนิสัย 7 ประการ มาประยุกต์ให้สอดคล้องในการทำงาน และ ความรู้เบื้องต้นของการทำระบบคุณภาพอย่างถึงแก่น เข้าใจง่าย เพื่อสามารถนำไปใช้ในการทำงานให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

วัตถุประสงค์
 ปรับเปลี่ยนแนวคิดและอุปนิสัยเพื่อให้งานมีประสิทธิผล 
มีจิตสำนึกในงานด้านระบบคุณภาพ
เรียนรู้ขั้นตอนการสร้างระบบ ISO เบื้องต้น เพื่อรองรับการขอการรับรอง 
สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปพัฒนาบุคลากรรุ่นน้องได้
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 อุปนิสัย 7 ประการ เพื่อให้การทำงานระบบคุณภาพมีประสิทธิผล 
ความรู้ระบบคุณภาพเบื้องต้น
       PDCA 
       5ส 
       ISO 9001 ,14001,18001, GMP, HACCP ฮาลาล
ขั้นตอนการทำงานเพื่อขอการรับรองระบบ
       Time line 
       เอกสาร 
       การตรวจติดตามและแก้ไข

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : 5สPDCAISO

แสดงความคิดเห็น