หลักสูตรฝึกอบรม การนำเสนอทางโทรศัพท์สำหรับลูกค้าองค์กร - หลักสูตร 1 วัน

(Tele Marketing For Coporate)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Sales and Marketing / การนำเสนอทางโทรศัพท์สำหรับลูกค้าองค์กร

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ทีมงานขายมีความวุ่นวายใจในการถูกปฏิเสธ ส่งผลกระทบต่อยอดขายขององค์กร ในการสนับสนุนทีมขายมีทีมธุรการที่ได้คุยกับลูกค้าเชิงรับอยู่แล้ว สามารถนำมาพัฒนาต่อให้ทำงานเชิงรุกได้ในนามน้องใหม่ทีม เทเลมาร์เก็ตติ้งที่สามารถทำงานเอกสารได้เก่ง พัฒนาทักษะการคุยให้ดีขึ้น เป็นการลดความเครียดในการทำงาน 
ทีมงานเทเลมาร์เก็ตติ้งสามารถพัฒนาเป็นทีมงานขาย ในอนาคตได้ที่มีความสามารถในเรื่องของการทำงานประจำ และความสนุกในการทำงานขาย จึงเป็นแผนการพัฒนาทีมงานขายขององค์กรที่ยั่งยืนได้อย่างดี 
พนักงานเทเลอาจกังวลกับการทำงานขายเนื่องจากเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติม กลัวว่าจะผิดพลาดกับลูกค้า และพนักงานขาย หากเรามีวิธีการลดความคาดหวังให้ทีมเทเลทำงานเพียงแค่ค้นหาความต้องการ จากแนวคิดหรือหัวข้อที่ทีมงานขายกำหนดมา ให้กรอกคำตอบในช่องว่าง เป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ยากนัก
พนักงานเทเลเราสร้างมาเพื่อเผชิญกับการถูกปฏิเสธ จึงได้ฝึกฝนเรื่องความอดทน ความมีวินัยไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้อัตราเฉลี่ยความสนในในการเพิ่มลูกค้า เช่นเพิ่มลูกค้า 1 ต้องเพิ่มปริมาณการโทร 20 ราย จึงสามารถลดความกดดันจากความคาดหวังในการทำงานได้อย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์
 เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันขององค์กรด้วยกลยุทธ์ “เทเลมาร์เก็ตติ้ง” ที่แตกต่าง
เพื่อเสริมสร้างทักษะนำเสนอให้กับทีมเทเลในการเพิ่มฐานลูกค้าให้กับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อมีคู่มือการจัดวางระบบงานเทเลมาร์เก็ตติ้งอย่างมีรูปแบบในสไตล์ขององค์กรคุณ
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สำรวจแนวความคิดของตนเองเกี่ยวกับปัจจุบัน
         นิยามงานนำเสนอทางโทรศัพท์ของเทล
         ภาพลักษณ์งานขายทางโทรศัพท์ที่ดีมีคุณค่า
         หลุมพรางทางความคิดที่….คุณพบเจออยู่ประจำ

เปลี่ยนแนวคิด ชีวิตคุณเปลี่ยน “โปรแกรมการทำงานแนวใหม่”
         ก้าวข้ามอุปสรรค ด้วยความเชื่อ อดีต ปัจจุบัน อนาคต
         นำแนวคิดเชิงบวกมาประยุกต์ใช้ในนำเสนอทางโทรศัพท์

ทักษะงานขายที่นักขายทางโทรศัพท์มั่นใจได้ว่า “ประสบความสำเร็จ”
         การศึกษา 5 รู้ขององค์การอย่างจริงจัง
         การทำคู่มือการนำเสนอของตนเอง สไตล์ตัวเอง
         การเขียนสคริปอย่างไรให้ได้ใจ และงาน
         การใช้คำถามในการหาความต้องการอย่างสร้างสรรค์
         การทำงานระบบข้อมูล เพื่อส่งต่อลูกค้าได้อย่างชัดเจน
         การมอบหมายและติดตามงานด้วยใจรักบริการ

ฝึกฝนทักษะการขายอย่างสร้างสรรค์
         ฝึกซ้อมการเขียนและบันทึก
         ฝึกซ้อมการเจรจาต่อรอง

คุณสมบัติสำคัญของ “เทเลมาร์เก็ตติ้ง”
         มีทัศนคติเชิงบวกต่ออาชีพของตนเอง
         มีวินัยในการทำงาน
         มีความเชื่อมั่น และรักตัวเอง ..ถูกทาง
         มีความกล้าหาญในการเผชิญกับการถูกปฏิเสธ


แนวทางการฝึกอบรม
 การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) เพื่อทำให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย 
         Adult Learning การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์
         Icebreak การละลายพฤติกรรมด้วยการรู้จัก ชื่นชมตัวเอง
         Sharing การบรรยายเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
         Work Shop การสร้างความเข้าใจด้วยตัวเอง
         Coaching การให้มุมมอง ใช้คำถาม เพื่อดึงศักยภาพของท่าน
         Role Playing การจำลองสถานการณ์ให้เห็น/ฝึกจริง
         Goal การมีเป้าหมายร่วมกันในการเรียนรู้/พัฒนาทีมงาน
กำหนดแนวทางเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม นำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนด้วยตัวเอง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติซ้ำๆ จนกลายเป็นธรรมชาติ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานประจำจุดขาย 
พนักงานขาย
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานขาย

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
 ภาพรวมของหลักสูตร
        อบรม สัมมนา ทำให้รักสนุกกับงาน และทำงานด้วยใจรัก เพื่อตัวเอง
        อบรม สัมมนา ทำให้ตระหนักถึงกระบวนการทำงานอย่างเชื่อมั่นด้วยตัวเอง
        อบรม สัมมนา สร้างระบบการทำงานด้วยแนวความคิดของตัวเอง
        อบรม สัมมนา เน้นการทำงานพื้นฐานให้ครบถ้วนด้วยตัวเอง
ประเด็นที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในคลาส
        อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
        อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (อย่างไม่กังวล)
        อบรม สัมมนา กระตุกด้วยกรณีศึกษาใกล้ตัวมาช่วยกัน Workshop
        อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เกิดการท้าทายกับกระบวนการนำไปฝึกฝน เช่น การกล้าเขียนแผน กล้านำเสนอกล้าปรึกษาหัวหน้า และกล้าลงมือทำ สำคัญสุดกล้ายอมรับผลของการกระทำ

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การนำเสนอทางโทรศัพท์ทักษะงานขายงานขาย

แสดงความคิดเห็น