หลักสูตรฝึกอบรม การบริการที่เหนือกว่า - หลักสูตร 1 วัน
(Service Excellence)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริการที่เหนือกว่า (Service Excellence)

อ. ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

(วิทยากร (Lecture) , วิทยากรที่ปรึกษา (Process Consultant) กระบวนกร (Facilitator) , ครูฝึก (Trainer) , ผู้ฝึกสอน (Coach))

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   การบริการในยุคปัจจุบันคือ เครื่องมือที่จะช่วยให้การทำงานด้านการขายเกิดประสิทธิภาพมากกว่าการพึ่งพาแค่การเชียร์ขายเพียงอย่างเดียว การซื้อขายในยุคปัจจุบันอัตราการเติบโตที่น้อยมาก นั้นก็เพราะในโลกของการขาย หากลูกค้าไม่ได้รับความพึงพอใจในทุกด้านอาจก่อให้เกิดความกังวล ไม่สบายใจ คิดแง่ลบก่อนการซื้อขายได้ ซึ่งเป็นเหตุผลที่การขายนั้นไม่ราบรื่น การบริการจึงจะเข้ามามีบทบาทตรงที่จะช่วยให้ลูกค้าได้รับความรู้สึกที่พึงพอใจ อารมณ์ผ่อนคลายที่มากขึ้นอีกทั้งการบริการที่ดีอาจจะเป็นตัวกระตุ้นในช่วงสุดท้ายก่อนปิดการขายได้อีกด้วย
   ดังนั้นหลักสูตร หลักสูตร Service Excellence การบริการที่เหนือกว่า จะเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้การขายมีอัตราความเป็นไปได้ที่มากขึ้น อีกทั้งยังสามารถช่วยในเรื่องของการแก้ไขปัญหาด้านอารมณ์ ของลูกค้าผ่านแนวคิดและทัศนคติด้านบวกได้อย่างมืออาชีพ

วัตถุประสงค์
 ปลุกจิตสำนึกผู้เข้าอบรมให้เข้าถึงแก่นของการบริการที่แท้จริง
ให้ผู้เข้าอบรมเสริมสร้างทักษะการบริการให้เป็นรูปแบบมาตรฐานที่สัมผัสได้
ให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาการส่งต่อด้านการบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าทุกจุดสัมผัส
ให้ผู้เข้าอบรมพัฒนามุมมองในด้านการบริการที่ตอบโจทย์ด้วยคำว่า Service mind & Service Action 
ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและข้อข้อร้องเรียนที่ทำให้เกิดปัญหา
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 ละลายพฤติกรรม
ความคาดหวังของการเข้ารับบริการ มุมมองลูกค้าต่อการบริการ (กิจกรรม)
จุดสัมผัสทั้ง 7 ของกระบวนการให้บริการ

          Service mind จิตบริการที่สัมผัสได้
          การบริการที่มี Service mind (กิจกรรม)
          บริการให้เหนือชั้นด้วย Service Action
เทคนิคการใช้ Service Action 
          สาเหตุของการเกิดข้อร้องเรียน 
          การครอบครองปัญหาและการพิชิตปัญหา 
          ลูกค้ายุคใหม่กับเงื่อนไขในการรับมือ (กิจกรรม)
การรับมือกับข้อร้องเรียนที่เป็นปัญหา 
          เทคนิคหยุดปัญหาและการร้องเรียน 
          ปัจจัยความสำเร็จสู่การเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการแก้ไขปัญหา 
สรุป

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม