หลักสูตรฝึกอบรม การบริการที่เหนือกว่า - หลักสูตร 1 วัน

(Service Excellence)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การบริการที่เหนือกว่า

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   การบริการในยุคปัจจุบันคือ เครื่องมือที่จะช่วยให้การทำงานด้านการขายเกิดประสิทธิภาพมากกว่าการพึ่งพาแค่การเชียร์ขายเพียงอย่างเดียว การซื้อขายในยุคปัจจุบันอัตราการเติบโตที่น้อยมาก นั้นก็เพราะในโลกของการขาย หากลูกค้าไม่ได้รับความพึงพอใจในทุกด้านอาจก่อให้เกิดความกังวล ไม่สบายใจ คิดแง่ลบก่อนการซื้อขายได้ ซึ่งเป็นเหตุผลที่การขายนั้นไม่ราบรื่น การบริการจึงจะเข้ามามีบทบาทตรงที่จะช่วยให้ลูกค้าได้รับความรู้สึกที่พึงพอใจ อารมณ์ผ่อนคลายที่มากขึ้นอีกทั้งการบริการที่ดีอาจจะเป็นตัวกระตุ้นในช่วงสุดท้ายก่อนปิดการขายได้อีกด้วย
   ดังนั้นหลักสูตร หลักสูตร Service Excellence การบริการที่เหนือกว่า จะเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้การขายมีอัตราความเป็นไปได้ที่มากขึ้น อีกทั้งยังสามารถช่วยในเรื่องของการแก้ไขปัญหาด้านอารมณ์ ของลูกค้าผ่านแนวคิดและทัศนคติด้านบวกได้อย่างมืออาชีพ

วัตถุประสงค์
 ปลุกจิตสำนึกผู้เข้าอบรมให้เข้าถึงแก่นของการบริการที่แท้จริง
ให้ผู้เข้าอบรมเสริมสร้างทักษะการบริการให้เป็นรูปแบบมาตรฐานที่สัมผัสได้
ให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาการส่งต่อด้านการบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าทุกจุดสัมผัส
ให้ผู้เข้าอบรมพัฒนามุมมองในด้านการบริการที่ตอบโจทย์ด้วยคำว่า Service mind & Service Action 
ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและข้อข้อร้องเรียนที่ทำให้เกิดปัญหา
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 ละลายพฤติกรรม
ความคาดหวังของการเข้ารับบริการ มุมมองลูกค้าต่อการบริการ (กิจกรรม)
จุดสัมผัสทั้ง 7 ของกระบวนการให้บริการ

          Service mind จิตบริการที่สัมผัสได้
          การบริการที่มี Service mind (กิจกรรม)
          บริการให้เหนือชั้นด้วย Service Action
เทคนิคการใช้ Service Action 
          สาเหตุของการเกิดข้อร้องเรียน 
          การครอบครองปัญหาและการพิชิตปัญหา 
          ลูกค้ายุคใหม่กับเงื่อนไขในการรับมือ (กิจกรรม)
การรับมือกับข้อร้องเรียนที่เป็นปัญหา 
          เทคนิคหยุดปัญหาและการร้องเรียน 
          ปัจจัยความสำเร็จสู่การเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการแก้ไขปัญหา 
สรุป

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากร (Lecture) , วิทยากรที่ปรึกษา (Process Consultant) กระบวนกร (Facilitator) , ครูฝึก (Trainer) , ผู้ฝึกสอน (Coach)
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การบริการService ExcellenceService Action

แสดงความคิดเห็น