หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความเสี่ยง - หลักสูตร 2 วัน

(Risk Management)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การบริหารความเสี่ยง

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การวางแผนงาน แผนบริหารโครงการ หรือ แผนการแก้ปัญหา หรือแม้แต่การบริหารธุรกิจล้วนมีความเสี่ยงทั้งที่สามารถรู้ได้และไม่รู้ได้ การเรียนรู้การบริหารความเสี่ยงเพื่อทำการป้องกันสิ่งที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นได้และมีผลกระทบต่อจุดประสงค์หลัก ทำให้ไม่สามารถบรรจุเป้าหมายได้ตามกำหนด ดังนั้นการเรียนเพื่อรู้เท่าทันและจัดการให้อยู่ในความควบคุมได้

วัตถุประสงค์
1. รู้จักและแยกแยะความเสี่ยงได้
2. สามารถประเมินโอกาสเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบได้
3. สามารถวางแผนป้องกัน หรือบรรเทาผลกระทบได้
4. การติดตาม บันทึก และการทำรายงานผลกระทบ
5. จัดทำสถิติอัตราการเกิดความเสี่ยง เพื่อเป็นการให้คำปรึกษาต่อโครงการต่อไป

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
วันที่ 1
 อะไรคือ การบริหารความเสี่ยง
 วิเคราะห์สถานการณ์ทั่วไป
 วิเคราะห์แนวโน้มการเกิดความเสี่ยง
 ทดลองวิเคราะห์เหตุการณ์จำลอง
หลักการบริหารความเสี่ยง ใช้อย่างไร
 7 ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง
 รายละเอียดขั้นที่ 1 -3
 ทดลองทำขั้นที่ 1 -3 จากความเสี่ยงที่วิเคราะห์ในช่วงเช้า

วันที่ 2
ทวน 7 ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง
 รายละเอียดขั้นที่ 4 – 5
 ทดลองทำขั้นที่ 4 – 5 ต่อจากเหตุการณ์จำลองวันที่ 1
 รายละเอียดขั้นที่ 6
 ทดลองทำขั้นที่ 6 ต่อจากเหตุการณ์จำลองวันที่ 1
รายละเอียดขั้นที่ 7
 ทดลองทำขั้นที่ 7 ต่อจากเหตุการณ์จำลองวันที่ 1
 การเก็บสถิติเพื่อเป็นฐานข้อมูลของโครงการต่อไป

รูปแบบการอบรม
การบรรยาย แสดงกรณีศึกษา ทำกิจกรรมจำลอง และ เล่นเกม * * เกมจะมีแทรกในการสอนเป็นระยะ ไม่ระบุในตารางอบรม

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ ธณ จันทร์อัมพร
วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : บริหารความเสี่ยงการวางแผนงานบริหารโครงการ

แสดงความคิดเห็น