หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารชีวิตส่วนตัวให้มีความสุขและประสบความสำเร็จ - หลักสูตร 1 วัน
(Personal life)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารชีวิตส่วนตัวให้มีความสุขและประสบความสำเร็จ (Personal life)

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

(ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
ชีวิตแต่ละบุคคลจะประสบความสำเร็จหรือไม่ ขึ้นอยู่กับบุคคลคนนั้นจะเลือกชีวิตตัวเองอย่างไร ชีวิตคือการเลือก ตั้งแต่เลือกเรียน เลือกอาชีพ เลือกเพื่อนที่คนคบ เลือกคนที่เราใช้เวลาด้วย และคนที่จะมาเป็นแบบอย่างของเรา แต่ละคนมีมาตราฐานในการใช้ชีวิตแตกต่างกัน การเข้าใจตนเองจึงสำคัญที่สุด แน่นอนเราไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลก เราจึงต้องเข้าใจผู้อื่นด้วย การจัดการอารมณ์ของตัวเองให้มีความสุข ดังนั้นการปรับเปลี่ยนความคิดใหม่ด้วยทัศนคติเชิงบวก และการจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเอง (EQ) ได้ดี ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้น แล้วดำเนินการแก้ไขปัญหาไปได้ ก็ย่อมเกิดความสุขมากขึ้น มีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ภาระกิจด้านต่างๆต่อไปให้ประสบความสำเร็จตามที่ต้องการ
เป้าหมายชีวิตแต่ละบุคคล ไม่เหมือนกันเช่นกัน ชีวิตที่ไม่มีเป้าหมาย เหมือนการเดินทางที่ไม่ได้วางแผนได้ย่อมไปถึงจุดหมายได้ยาก บุคคลที่ประสบความสำเร็จมักมีเป้าหมายที่ชัดเจน และลงมือมือทำตามแผนอย่างมุ่งมั่นตั้งใจ จริงอยู่ชีวิตเราไม่ได้มีเรื่องงานอย่างเดียว แต่ยังมีชีวิตด้านอื่นๆด้วย เราควรมาทบทวนวงล้อชีวิตทั้ง 8 ด้าน เช่น อาชีพการงาน การเงิน สุขภาพ ครอบครัว/ความสัมพันธ์ ความสุข/สนุกในชีวิต การพัฒนาตนเอง จิตวิญญาณ/อารมณ์ การให้การแบ่งปัน ประเมินแต่ละด้าน กำหนดเป้าหมายที่ต้องการและวางแผนลงมือทำ การบริหารเวลาจึงสำคัญมาก เพราะทุกคนมีเวลา 24 ชั่วโมงที่เท่ากัน แต่ใครสามารถที่จะใช้เวลาที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิผลมากกว่ากัน ดังนั้นการให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารเวลา ต้องให้ความสำคัญในเรื่องการดำเนินชีวิตของตัวเองให้มีแผนงานที่ชัดเจนด้วย
การประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในด้านการบริหารชีวิต บริหารเวลานับว่ามีความสำคัญที่ทำให้เราสามารถจัดการชีวิตด้านต่างๆได้ลงตัวทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านงาน ด้านเงิน หรือด้านอื่นเพื่อให้ชีวิตเราสมดุล แน่นอนงานสำคัญมาก ในชีวิตวัยทำงาน เพราะเราใช้เวลาอยู่งาน 1 ใน 3 ของแต่ละวันเลยทีเดียว การบริหารเวลาเรื่องงานจึงสำคัญมาก การจัดการงานที่สำคัญและงานเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิผล อีกทั้งยังช่วยเราในเรื่องของการตัดสินใจที่ดีด้วย แค่เราต้องเลือกให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภทและความถนัดของเราด้วยเช่นกัน

"เราเป็นผู้สร้างชีวิตของตนเอง เราสามารถจัดการทุกอย่างในชีวิตของเราได้"

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสำรวจชีวิตที่ตนเองรัก กำหนดและวางแผนชีวิตตนเอง ตามเป้าหมายของตัวเอง
เพื่อสำรวจประเมิน วงล้อชีวิต ครบทั้ง 8 ด้าน เพื่อสมดุลชีวิตในแบบชีวิตที่ตัวเองต้องการและมีความสุข
เพื่อทำให้เกิดการลงมือทำ ในการบริหารชีวิต บริหารเวลา บริหารอารมณ์ เพื่อมีความสุขกับตนเอง การอยู่ร่วมกับผู้อื่น และการทำงาน กับแผนงานและรูปแบบที่ได้วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
สำรวจตัวเอง และสมดุลชีวิต
       ชีวิตของฉัน ตอนนี้เป็นอย่างไร ?
       วงล้อชีวิต 8 ด้าน
       ชีวิตที่ฉันต้องการเป็นอย่างไร ?
       ด้านไหนดีแล้ว ด้านไหนที่ต้องการพัฒนา
       Workshop : ประเมินวงล้อชีวิต 8 ด้าน ของตนเอง
กำหนดเป้าหมายชีวิตของฉัน คนที่ฉันอยากเป็น เป้าหมายการทำงานให้มีความสุข
       กำหนดเป้าหมายชีวิต แต่ละด้าน
       ปัจจุบันของฉัน เป้าหมายที่ฉันต้องการ การจัดลำดับความสำคัญของงาน
       ทำไมฉันถึงต้องการสิ่งนี้ ฉันจะไปถึงจุดนั้นด้วยวิธีใด
       คิดและบริหารชีวิตของคุณอย่างไรให้มีความสุข
       เป้าหมาย-แผนงาน-การปฏิบัติ
       Workshop : กำหนดเป้าหมายและแนวทางของตัวเอง
บริหารชีวิต บริหารเวลา
       วินัย รากฐานของความสำเร็จ
       หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นการบริหารเวลา
       เทคนิคการเอาชนะหลุมพราง
       คุณสมบัติที่ดีของนักบริหารเวลา
       Workshop : กำหนดแนวทางการพัฒนาตัวเองกำหนดแนวทางการพัฒนาตัวเอง
การใช้เครื่องมือช่วยในการบริหารเวลา
       กำหนด planner ของตนเอง
       ตารางปฏิทินอิเล็กทรอนิคส์
       การสร้างตารางบริหารเวลาด้วยตัวเอง
       TO DO LIST
       Workshop : DESIGN PLANNER ของตนเอง
มีความสุขกับตนเอง มีความสุขกับผู้อื่น มีความสุขในการทำงาน
       ความรักในตนเอง self love
       บุคลิกต้องตา วาจาต้องใจ
       พลังคำพูดสร้างชีวิตของตนเอง วาจาประกาศิตของตนเอง
       บริหารอารมณ์ บริหารอนาคต
       เข้าใจผู้อื่น มีความสุขกับผู้อื่น มีความสุขในการทำงาน
       Workshop : บุคลิกต้องตา วาจาต้องใจ และบท SELF TALK ของตนเอง
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม