หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารสต๊อกสินค้าอย่างมืออาชีพ - หลักสูตร 1 วัน

(Inventory Management)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การบริหารสต๊อกสินค้าอย่างมืออาชีพ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
สต๊อกสินค้า คือ หัวใจสำคัญของการบริหาร ที่จะส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพ กำไรต้นทุน และความพึงพอใจของลูกค้า องค์กรที่ดีสามารถวัดผลได้จากการบริหารสต๊อกสินค้า

วัตถุประสงค์
สร้างความเข้าใจและเห็นความสำคัญของเนื้อหา
สามารถนำทฤษฏีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพได้ในองค์กร

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร
ความสำคัญของการบริหารสต๊อกสินค้า
การเขียนผังกระบวนการทางธุรกิจ
การวิเคราะห์ต้นทุนการบริหารสต๊อกสินค้า
การพยากรณ์ยอดขาย
การวางแผนการสั่งซื้อสินค้า
การบริหารสินค้าในหลายช่องทาง (Multi Channel)
การประเมินและวิเคราะห์ปัญหาของกิจการ
ปัญหาในการบริหารสต๊อกสินค้าและความสูญเปล่า
การพิจารณาทำเลตั้งร้านค้าและคลังสินค้า
การวัดผลและการชิ้วัดประสิทธิภาพการทำงาน
การบริหารสต๊อกสำหรับสินค้า Online

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การบริหารสต๊อกInventoryManagement

แสดงความคิดเห็น