หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารสต๊อกสินค้าอย่างมืออาชีพ - หลักสูตร 1 วัน
(Inventory Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารสต๊อกสินค้าอย่างมืออาชีพ (Inventory Management)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
สต๊อกสินค้า คือ หัวใจสำคัญของการบริหาร ที่จะส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพ กำไรต้นทุน และความพึงพอใจของลูกค้า องค์กรที่ดีสามารถวัดผลได้จากการบริหารสต๊อกสินค้า

วัตถุประสงค์
สร้างความเข้าใจและเห็นความสำคัญของเนื้อหา
สามารถนำทฤษฏีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพได้ในองค์กร

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร
ความสำคัญของการบริหารสต๊อกสินค้า
การเขียนผังกระบวนการทางธุรกิจ
การวิเคราะห์ต้นทุนการบริหารสต๊อกสินค้า
การพยากรณ์ยอดขาย
การวางแผนการสั่งซื้อสินค้า
การบริหารสินค้าในหลายช่องทาง (Multi Channel)
การประเมินและวิเคราะห์ปัญหาของกิจการ
ปัญหาในการบริหารสต๊อกสินค้าและความสูญเปล่า
การพิจารณาทำเลตั้งร้านค้าและคลังสินค้า
การวัดผลและการชิ้วัดประสิทธิภาพการทำงาน
การบริหารสต๊อกสำหรับสินค้า Online

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม