หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารเวลาและการวางแผนสู่เป้าหมาย - หลักสูตร 1 วัน

(Time Management & Planning for Target)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การบริหารเวลาและการวางแผนสู่เป้าหมาย

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การทำงานให้ประสบความสำเร็จ (Achieve Goal) ต้องประกอบไปด้วยการวางแผนที่ดี (The Good Planning) และการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล (Effective Time Management) เพราะระหว่างการทำงาน เรามักเจอปัญหาและอุปสรรคต่างๆมากมาย และอาจมีงานที่ไม่สำคัญมาแทรกอยู่ตลอดเวลา การบริหารจัดการงานกับเวลาที่มีอยู่ จึงเป็นหัวใจสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
การสร้างกระบวนการวางแผนงานอย่างมีระบบ และปฏิบัติงานตามแผนอย่างต่อเนื่องด้วยการเห็นคุณค่าของเวลาที่ใช้ไป ก็จะทำให้เราสามารถใช้เวลางานคุ้มค่ากับการทำงานโดยการปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้
การใช้เครื่องมือการบริหารเวลาให้เกิดประโยชน์ และการประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับลักษณะงานก็จะทำให้การทำงานตามแผนได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ เช่น.....

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจเป้าหมายแต่ละประเภทและการวางแผนปฏิบัติงานอย่างมีระบบ ประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวความคิดในการให้ความสำคัญกับเรื่องเวลา พร้อมหลักการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายที่ต้องการตามแผนงานที่กำหนดไว้
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือการบริหารเวลากับการทำงานตามแผนและจัดการปัญหาอุปสรรคต่างๆโดยยังคงสามารถบรรลุเป้าหมายที่สำคัญได้
เพื่อสร้างการตระหนักรู้ในการทำงานให้สำเร็จ (How to Get Things Done) ไม่ว่าจะเผชิญกับเหตุการณ์ใดๆก็ตาม ด้วยการบริหารเวลาที่มีประโยชน์สูงสุด

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการวางแผนงานกับเป้าหมาย (Planning for Target)
       องค์ประกอบสำคัญของการวางแผนงาน
       ความคิด ความรู้สึก เกี่ยวกับเป้าหมาย
       เทคนิคการกำหนดเป้าหมาย ประเภทต่างๆ
       การวางแผนการทำงานที่มีคุณภาพ
       Workshop : การวางแผนงานสู่เป้าหมาย
เทคนิคการวางแผนงานเชิงกลยุทธ์พิชิตเป้าหมาย
       หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับการวางแผนการทำงาน
       เทคนิคการทำงานให้สำเร็จ (How to Get Things Done)
       กระบวนการวางแผนพิชิตเป้าหมาย
       ลักษณะการคิดเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิผล
       Workshop : การเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
การพัฒนาทักษะการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล
       สร้างแนวความคิดเกี่ยวกับคุณค่าของเวลา
       สำรวจแนวความคิดของคุณเกี่ยวกับเรื่องของเวลา
       ปัจจัยที่ขโมยเวลาของคุณไป
       คนที่จัดการชีวิตของตนเองได้ดี จะทำดังนี้
       Workshop : การพัฒนาทักษะการบริหารเวลา
เทคนิคการใช้เครื่องมือบริหารเวลาให้เกิดประโยชน์
       การใช้เวลากับงานที่สำคัญด้วยพาเรโต 80:20
       การจัดลำดับความสำคัญของการทำงาน
       การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องด้วย PDCA
       การใช้เทคโนโลยีกับการบริหารเวลา
       Workshop : การเลือกใช้เครื่องมือให้สอดคล้องกับลักษณะงาน
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร


หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Time Managementบริหารเวลาวางแผนสู่เป้าหมาย

แสดงความคิดเห็น