หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารเวลา - หลักสูตร 1 วัน

(Time Management)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การบริหารเวลา

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   การบริหาร 24 ชม.ในหนึ่งวันอย่างมีประสิทธิภาพทำให้เรามีชีวิตแตกต่างอย่างที่ต้องการได้ ซึ่งการบริหารเวลานั้นต้องมีกระบวรการ, เครื่องมือ, เทคนิคและขาดมิได้คือวิธีการทำให้ได้ดังแผนบริหารเวลาการบริหารเวลาไม่เพียงการบริหารเวลางานแต่รวมไปถึงการบริหารเวลาในชีวิตประจำวันซึ่งต้องสามารถสร้างสมดุลในชีวิตให้ทำงานได้อย่างมีความสุขและใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ

วัตถุประสงค์
1. เรียนรู้การใช้เวลาของตนเอง
2. เรียนรู้การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพและทรงประสิทธิผล
3. เรียนรู้การสร้างสมดุลชีวิต

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Clarify yours time. รู้จักเวลาของตนเอง
 Obstacles to effective time management อุปสรรคของการบริหารเวลา
 Desk, Paper and Phone โต๊ะ เอกสาร และโทรศัพท์
 The Eisenhower Method วิธีแบบ Eisenhower 
 POSES steps การบริหารตามขั้นตอน
 POSES Time Management Tools เครื่องมือแนะนำ
 PDCA yours Time Management วงจรคุณภาพ PDCA เพื่อบริหารเวลา

แนวทางในการฝึกอบรม
การบรรยาย แสดงกรณีศึกษา ทำกิจกรรมจำลอง และ เล่นเกม

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้บริหาร
 ผู้จัดการ

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ ธณ จันทร์อัมพร
วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Time ManagementการบริหารเวลาPDCA

แสดงความคิดเห็น