หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารเวลา - หลักสูตร 1 วัน
(Time Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารเวลา (Time Management)

อ. ธณ จันทร์อัมพร

(วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   การบริหาร 24 ชม.ในหนึ่งวันอย่างมีประสิทธิภาพทำให้เรามีชีวิตแตกต่างอย่างที่ต้องการได้ ซึ่งการบริหารเวลานั้นต้องมีกระบวรการ, เครื่องมือ, เทคนิคและขาดมิได้คือวิธีการทำให้ได้ดังแผนบริหารเวลาการบริหารเวลาไม่เพียงการบริหารเวลางานแต่รวมไปถึงการบริหารเวลาในชีวิตประจำวันซึ่งต้องสามารถสร้างสมดุลในชีวิตให้ทำงานได้อย่างมีความสุขและใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ

วัตถุประสงค์
1. เรียนรู้การใช้เวลาของตนเอง
2. เรียนรู้การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพและทรงประสิทธิผล
3. เรียนรู้การสร้างสมดุลชีวิต

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Clarify yours time. รู้จักเวลาของตนเอง
 Obstacles to effective time management อุปสรรคของการบริหารเวลา
 Desk, Paper and Phone โต๊ะ เอกสาร และโทรศัพท์
 The Eisenhower Method วิธีแบบ Eisenhower 
 POSES steps การบริหารตามขั้นตอน
 POSES Time Management Tools เครื่องมือแนะนำ
 PDCA yours Time Management วงจรคุณภาพ PDCA เพื่อบริหารเวลา

แนวทางในการฝึกอบรม
การบรรยาย แสดงกรณีศึกษา ทำกิจกรรมจำลอง และ เล่นเกม

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้บริหาร
 ผู้จัดการ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม