คอร์สฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการขายเชิงกลยุทธ์

หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Sales and Marketing / การพัฒนาทักษะการขายเชิงกลยุทธ์

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   การพัฒนาทักษะการขายเชิงกลยุทธ์ เป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ค่อยเร่งด่วน เพราะเทคนิคการขายทั่วไป ก็สามารถดำเนินการขายได้ แต่นักขายที่ต้องการพัฒนาตัวเองให้มีความสามารถเหนือกว่านักขายอื่นๆ จึงต้องมุ่งเน้นที่การสร้างเทคนิคการขายเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้ตัวเองอยู่ในใจลูกค้า และทำงานอย่างเป็นระบบ ลูกค้าให้ความเชื่อถือและไว้วางใจ หลังจากนั้น จึงเปลี่ยนบทบาทของตัวเอง จากนักขายธรรมดาให้เป็น นักขายในฐานะที่ปรึกษา  ในความคิดของลูกค้าให้ได้
   องค์กรโดยส่วนใหญ่ ต้องการพัฒนาทีมงานขายให้สามารถพิชิตเป้าหมายได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง  อยากให้พนักงานขายมีความภักดีต่อองค์กร และสามารถบริหารงานขายได้ด้วยตัวเอง ดังนั้น ทักษะงานขายเชิงกลยุทธ์เป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาให้พนักงานขายได้ฝึกฝน และปฏิบัติอย่างเป็นประจำ ไม่สามารถทำเพียงครั้ง สองครั้ง แล้วเลิกได้ ต้องทำให้นักขายปฏิบัติงานต่อเนื่อง จนกลายเป็นธรรมชาติของนักขาย

วัตถุประสงค์
 เพี่อพัฒนาพนักงานขาย ให้สามารถบริหารจัดการเป้าหมาย ยอดขาย อย่างเป็นระบบ มีการคิดเชิงกลยุทธ์ด้วยตัวเอง
 เพื่อกระตุ้นให้พนักงานขายสร้าง “คู่มือการขาย” ของตัวเอง ใช้ในการปฏิบัติ และฝึกฝนจนได้ทักษะงานขายคุณภาพ ใน Style ของตัวเอง
 เพื่อปรับภาพลักษณ์พนักงานขายให้เป็นที่ปรึกษางานขายให้กับลูกค้า
 เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาตัวเอง และเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การบริหารจัดการเป้าหมายยอดนักขายเชิงกลยุทธ์
      เปลี่ยนโจทย์ เป็น เป้าหมาย, แผนงาน, การปฏิบัติ
       วิเคราะห์สถานการณ์การแข่งขัน
       กำหนดกลยุทธ์การขายของตัวเอง
       สร้างพลังการขายอย่างต่อเนื่อง
       ดำเนินงานขายจนบรรจุผลสำเร็จ
หลักการบริหารลูกค้าแต่ละประเภท
       ลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่
       ลูกค้าองค์กรทั่วไป
       ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย
      ผู้บริโภคทั่วไป
เทคนิคการสร้าง “คู่มือการขาย” ของตัวเอง
       เป้าหมาย ( Goal )
       กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก
       การวางแผนงานอย่างเป็นระบบ
      สร้างทัศนคติ “ Yes !”
บทบาทของนักขายในฐานะที่ปรึกษา
       สร้างภาพลักษณ์ที่ปรึกษา
       นำเสนอเฉพาะสิ่งที่มีคุณค่า (ลูกค้าต้องการ)
       สร้างเวทีการแข่งขันของตัวเอง
       คุณไม่ใช่ นักขาย ทั่วไป
กำหนดแนวทางการพัฒนาตัวเอง (การบ้านสำหรับฝึกฝน)

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 
หัวหน้าพนักงานขาย
 ผู้จัดการทีมงานขาย
 ผู้บริหารฝ่ายขาย

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การขายเชิงกลยุทธ์พัฒนาพนักงานขายคู่มือการขาย

แสดงความคิดเห็น