หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพในงานบริการ - หลักสูตร 1 วัน
(Personality Development in Customer Service)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพในงานบริการ (Personality Development in Customer Service)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ความเป็นมาของหลักสูตร
   ถึงแม้จะมีคำกล่าวที่ว่า “จงอย่าตัดสินคนแค่เพียงภายนอก” แต่ยอมรับเถอะครับว่าในโลกของความเป็นจริงนั้น คนเรานั้นมักจะถูกตัดสินใจจากภายนอกก่อนในแวบแรกที่เห็น หรือแม้แต่ในการสื่อสารระหว่างบุคคล หลายครั้งที่เรามักเชื่อในสิ่งที่เราเห็นมากกว่าสิ่งที่เราได้ยิน รูปลักษณ์ภายนอกสร้างความน่าเชื่อถือส่งผลต่อคนรอบข้าง และอีกทั้งยังสามารถสร้างความประทับใจแรกพบได้ด้วย

หลักการและเหตุผล
   ในสายงานบริการ อาทิ ธุรกิจโรงแรม โรงพยาบาล สายการบินนั้นการสร้างความประทับใจแรกพบให้เกิดแก่ลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพราะนั่นเป็นภาพลักษณ์ขององค์กร ซึ่งบุคลิกภาพที่ดีของผู้ให้บริการเป็นปัจจัยสำคัญในการ ด้วยแนวคิดที่ว่า บุคลิกภาพที่ดีของผู้ให้บริการนั้นสามารถสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจได้ 
   การมีบุคลิกภาพที่ดีนั้นสามารถฝึกฝนและพัฒนาได้เปรียบเสมือนเป็นทักษะๆหนึ่ง หลักสูตรนี้เปรียบเสมือนกระจกให้ผู้เรียนเห็นบุคลิกภาพตัวตนที่เป็นอยู่และแนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อให้เข้ากับงานบริการที่รับผิดชอบอยู่ บุคลิกภาพที่ดีควบคู่กับงานบริการที่เป็นเลิศจะเป็นกลไกสำคัญในการนำธุรกิจบริการ ให้โดดเด่นท่ามกลางการแข่งขันที่สูงในปัจจุบัน

เมื่อเข้าเรียนหลักสูตรนี้คุณจะสามารถ
สร้างทัศนคติที่ดีขึ้นต่องานบริการและเห็นคุณค่าในงานบริการ 
 มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและสามารถสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าได้ 
รู้ข้อเด่นข้อด้อยของตนเองและทราบแนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพ 
 เข้าใจความแตกต่างของบุคลิกภาพของลูกค้าและวิธีการสื่อสาร

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
บุคลิกภาพภายนอก
       ความรู้พื้นฐานในการแต่งกาย
       เสื้อผ้าหน้าผมในงานบริการ
ภาษากายในงานบริการ
       ยิ้ม, ไหว้อย่างถูกวิธี 
       ท่วงท่าที่สุภาพในการให้บริการ ยืน เดิน นั่ง 
การสื่อสารในงานบริการ 
       ศิลปะการสร้างความประทับใจแรกพบ
       สร้างเสน่ห์ในการสื่อสารกับลูกค้า 

สื่อและวิธีการเรียนรู้
ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีการพัฒนาบุคลิกภาพตนเองผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติโดยมีวิทยากรคอยแนะนำ ตลอดการอบรมเป็นรายบุคคล 
 ผู้เข้าอบรมจะได้รับการประเมินผลในแต่หัวข้อเพื่อทราบข้อดีข้อด้อย ผ่านการถ่ายวีดีโอเพื่อชี้ให้เห็นตัวอย่างอย่างชัดเจน 
 ในระหว่างการอบรม ผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมกิจกรรมกลุ่มเพื่อฝึกทักษะการสร้างความประทับใจในหลากหลายสถานการณ์ เพื่อนำไปใช้ในสถานการณ์จริงในงานบริการ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้สนใจสมัครเข้าทำงานด้านบริการในธุรกิจโรงแรมและสายการบิน
 พนักงานต้อนรับส่วนหน้าที่ต้องพบปะติดต่อลูกค้าโดยตรง 
 พนักงานลูกค้าสัมพันธ์

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม