หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผนกลยุทธ์การตลาดเพื่อบรรลุความสำเร็จ - หลักสูตร 2 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การวางแผนกลยุทธ์การตลาดเพื่อบรรลุความสำเร็จ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้ทำความเข้าใจร่วมกันในการกำหนดกลยุทธ์การตลาดขององค์กรเพื่อรองรับการแข่งขัน 
เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถจัดทำแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์จากปัจจัยต่าง ๆ ขององค์กรและการแข่งขันเพื่อความเติบโตอย่างยั่งยืน
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
วันที่ 1
 นำเสนอเครื่องมือทางการตลาดและยกตัวอย่างจากประสบการณ์ตรง
 จัดทำ Work Shop โดยวิเคราะห์จากธุรกิจและสิ่งแวดล้อมจริงของบริษัทในปัจจุบัน
วันที่ 2
 จัดทำแผนกลยุทธ์การตลาดแบบมืออาชีพ โดยนำการวิเคราะห์จากวันแรกมาเชื่อมโยง
 นำเสนอแผนกลยุทธ์ แต่ละกลุ่มและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เครื่องมือการวิเคราะห์เพื่อกำหนดกลยุทธ์การตลาด
การแบ่งส่วนตลาด (Segmentation) 
การวิเคราะห์ SWOT 
การกำหนดตลาดเป้าหมาย (Targeting) 
การวิเคราะห์ BCG Matrix 
การวางตำแหน่ง (Positioning)
การนำเสนอโดยใช้ หลัก FAB 
วิเคราะห์กลุ่มลูกค้า 
วิเคราะห์คู่แข่ง 
การจัดทำแผนการวิเคราะห์และการรักษาฐานยอดขาย

การจัดทำแผนกลยุทธ์การตลาด
 บทสรุปสำหรับผู้บริหารและเนื้อหาของแผน 
การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดในปัจจุบัน
การวิเคราะห์ SWOT
การกำหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาด 
การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด 
เทคนิคและวิธีการทำแผนการตลาดในสภาวะปัจจุบัน

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ จุมพล คุณากร
ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การตลาดการนำเสนอSWOT

แสดงความคิดเห็น