หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ และความเข้าใจกฎหมายสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และสามารถใช้ความรู้ดังกล่าวในการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา


รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
   1. หลักการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
   2. 3 กลยุทธ์การวางแผนเงินได้ที่เพิ่มเงินออมอย่างถูกกฎหมาย
   3. เจาะลึกการวางแผนภาษีด้วยการเพิ่มค่าใช้จ่าย
   4. เจาะลึกการวางแผนภาษีด้วยการใช้สิทธิค่าลดหย่อน
   5. เจาะลึกการวางแผนภาษีด้วยการทำลายเงินได้พึงประเมิน
   6. เจาะลึกการวางแผนภาษีด้วยการออมที่ได้รับประโยชน์ทางภาษี


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
   ผู้ที่มีหน้าที่ด้านการการวางแผนภาษีหรือผู้ที่สนใจการวางแผนภาษี
ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม