หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผนมรดก - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผนมรดก

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนมรดก
   2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การเงินเพื่อวางแผนมรดก
   3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนมรดก


รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
   1. กฎหมายเกี่ยวกับมรดก
   2. ทายาทโดยธรรม และ ผู้รับพินัยกรรม
   3. พินัยกรรมที่ถูกกฎหมาย
   4. 4 ถูก เป้าหมายการวางแผนมรดก
   5. ภาษีมรดก และ ภาษีการรับการให้
   6. การวางแผนมรดก


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
    ผู้ที่มีหน้าที่ด้านการการวางแผนภาษีหรือผู้ที่สนใจการวางแผนมรดก

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม