หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
   2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การเงินเพื่อวัยเกษียณ
   3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารเงินเพื่อวัยเกษียณ


รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
   1. วิกฤติสังคมคนสูงอายุไทย
   2. 4 แก่ในวัยเกษียณ
   3. การวางแผนสุขภาพ
   4. การวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ
   5. ความเสี่ยงทางการเงินยามเกษียณ
   6. การคำนวณจำนวนเงินที่ต้องมียามเกษียณ
   7. การจัดพอร์ตก่อนและหลังเกษียณ
   8. ระบบการออมเงินเพื่อวัยเกษียณ


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
   ผู้ที่มีหน้าที่ด้านการการวางแผนภาษีหรือผู้ที่สนใจการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม