หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
   2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การเงินเพื่อวัยเกษียณ
   3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารเงินเพื่อวัยเกษียณ


รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
   1. วิกฤติสังคมคนสูงอายุไทย
   2. 4 แก่ในวัยเกษียณ
   3. การวางแผนสุขภาพ
   4. การวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ
   5. ความเสี่ยงทางการเงินยามเกษียณ
   6. การคำนวณจำนวนเงินที่ต้องมียามเกษียณ
   7. การจัดพอร์ตก่อนและหลังเกษียณ
   8. ระบบการออมเงินเพื่อวัยเกษียณ


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
   ผู้ที่มีหน้าที่ด้านการการวางแผนภาษีหรือผู้ที่สนใจการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม