หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์ความเสี่ยง - หลักสูตร 1 วัน

(Risk Analysis)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การวิเคราะห์ความเสี่ยง

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การวางแผนงาน แผนบริหารโครงการ หรือ แผนการแก้ปัญหา หรือแม้แต่การบริหารธุรกิจล้วนมีความเสี่ยงทั้งที่สามารถรู้ได้และไม่รู้ได้ การเรียนรู้การบริหารความเสี่ยงเพื่อทำการป้องกันสิ่งที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นได้และมีผลกระทบต่อจุดประสงค์หลัก ทำให้ไม่สามารถบรรจุเป้าหมายได้ตามกำหนด

วัตถุประสงค์
1. สามารถประเมินโอกาสเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบได้
2. สามารถวางแผนป้องกัน หรือบรรเทาผลกระทบได้
3. การติดตาม บันทึก และการทำรายงานผลกระทบ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 อะไรคือ การบริหารความเสี่ยง
 7 ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง
 รายละเอียดขั้นที่ 1 - 4
 ทดลองทำขั้นที่ 1 - 4 ากเหตุการณ์จำลอง
รายละเอียดขั้นที่ 5
 ทดลองทำขั้นที่ 5 ต่อจากเหตุการณ์จำลองภาคเช้า
 รายละเอียดขั้นที่ 6 - 7
 ทดลองทำขั้นที่ 6 - 7 ต่อจากเหตุการณ์จำลองเดิม

รูปแบบการอบรม
การบรรยาย แสดงกรณีศึกษา ทำกิจกรรมจำลอง และ เล่นเกม * * เกมจะมีแทรกในการสอนเป็นระยะ ไม่ระบุในตารางอบรม

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
 หัวหน้างาน

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ ธณ จันทร์อัมพร
วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การวางแผนความเสี่ยงRisk  Analysis

แสดงความคิดเห็น