หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การวิเคราะห์สินเชื่อขนาดกลางและขนาดย่อม