หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2562 / Other / การวิเคราะห์สินเชื่อขนาดกลางและขนาดย่อม