หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์และลดความสูญเปล่าเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน - หลักสูตร 1 วัน

(Waste Analysis and Reducing for Efficiency Works)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การวิเคราะห์และลดความสูญเปล่าเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ความสำคัญ
        ปัจจุบันราคาสินค้าถูกกำหนดโดยราคาตลาดที่เป็นตัวกำหนดไม่ใช่ราคาขายที่ผู้ผลิตเป็นผู้กำหนดเหมือนในอดีตดังนั้นราคาขายจึงไม่ใช่การนำต้นทุนมาบวกกับกำไรที่ต้องการ แต่เปลี่ยนไปในรูปแบบการคงราคาขายที่เป็นราคาตลาดและลดต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการผลิตและบริการเพื่อเพิ่มผลกำไร
        หนึ่งในวิธีการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพการทำงาน คือ การลดและกำจัดความสูญเปล่าที่มีในกระบวนการทำงานเพราะความสูญเปล่าคือการทำงานที่ไม่เกิดงานแต่เกิดค่าใช้จ่ายหรือต้องทุนดังนั้นพนักงานทุกระดับต้องช่วยกันค้นหาความสูญเปล่าและกำจัดมัน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เข้าใจต้นทุนการผลิตและบริการในบริษัทว่ามีความสูญเปล่าอะไรบ้างในต้นทุนเหล่านั้น
เพื่อสร้างแนวคิดในการลดความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการในการทำงานเพื่อสร้างผลกำไรให้กับบริษัท
เพื่อให้สามารถประยุกต์การค้นหาและกำจัดความสูญเปล่าในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการของต้นทุนและกำไร
ชนิดของความสูญเปล่าทั้ง 7
วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ค้นหาความสูญเปล่าทั้งในงานโรงงานและงานบริการ
      อบรม สัมมนา Process Flow Chart
      อบรม สัมมนา VA Analysis
      อบรม สัมมนา 3 C concept
เครื่องมือที่ใช้ในการกำจัดความสูญเปล่า
      อบรม สัมมนา ECRS o Visual Management
      อบรม สัมมนา Quick changeover o Mistake Proofing
ตัวอย่างการการประยุกต์เครื่องมือและเทคนิคในการกำจัดความสูญเปล่า
Workshop 1 : การค้นหาความสูญเปล่า
Workshop 2 : การค้นหาและปรับปรุงการทำงาน


หลักสูตรนี้เหมาะกับ
พนักงานทุกส่วนในบริษัท

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ลดความสูญเปล่าManagementการลดต้นทุน

แสดงความคิดเห็น