หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วย Why Why Analysis - หลักสูตร 1 วัน

(Why-Why Analysis for Problem Solving)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วย Why Why Analysis

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ความสำคัญ
        โรงงานที่ดีและไม่ดีต่างกันตรงไหน ? หนึ่งในตัวชี้วัดคือประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่เกิดขึ้น การแก้ปัญหาที่ดี คือ การแก้ปัญหาได้เร็วและแก้ที่รากของปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำ มีเครื่องมือหลายตัวที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์และแก้ปัญหา แต่เครื่องมือที่นิยมเพราะใช้งานได้ง่ายและเห็นผลลัพธ์ได้ชัดเจน คือ การวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วย Why-Why Analysis อย่างไรก็ตามคนบางส่วนกลับไม่ชอบใช้เพราะพบว่าผลลัพธ์ไม่ได้ตามที่ต้องการ ซึ่งจริงๆแล้ว มักมีสาเหตุจากการประยุกต์ใช้ไม่ถูกต้อง
        ในหลักสูตรนี้ผู้เข้าเรียนจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการการวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วย Why-Why Analysis พร้อมรูปแบบของ A3 Problem Solving ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ด้วยกันเพื่อให้แน่ใจว่าได้แก้ปัญหาที่ราก

วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการแก้ปัญหาที่รากและป้องกันการเกิดซ้ำอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหาด้วย Why-Why Analysis
เพื่อให้สามารถการประยุกต์ใช้ Why-Why Analysisในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
นิยามของปัญหา
รูปแบบการแก้ปัญหาที่เป็นระบบด้วย A3 Problem Solving
ประโยชน์ของการใช้ Why-Why Analysis ในการแก้ปัญหา
ความผิดพลาดจากการประยุกต์ Why-Why Analysis ในการแก้ปัญหา
3 ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหาด้วย Why-Why Analysis
7 ข้อควรระวังในการใช้ Why-Why Analysis
การพิสูจน์หาสาเหตุที่แท้จริง ด้วยหลักการเหตุและผล
การกำหนดมาตรการแก้ไข
เครืองมือที่ใช้ในการแก้ไขและการปรับปรุง
กิจกรรม 1 การมองเห็นโอกาสในการใช้ Why-Why Analysis
กิจกรรม 2 หลุมพรางของการแก้ปัญหาด้วย Why-Why Analysis
กิจกรรม 3 การแก้ปัญหาด้วย Why-Why Analysis ในงานที่ทำอยู่

หลักสูตรนี้เหมาะกับ
พนักงานทุกส่วนในบริษัท

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การวิเคราะห์การแก้ปัญหาWhy Why Analysis

แสดงความคิดเห็น