หลักสูตรฝึกอบรม การสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับงานบริการ - หลักสูตร 1 วัน
(Basic English Conversation for Customer Service)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับงานบริการ (Basic English Conversation for Customer Service)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ความเป็นมาของหลักสูตร
   ในปัจจุบันโลกของเราเต็มไปด้วยการสื่อสารและภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาที่คนส่วนใหญ่บนโลกใบนี้ใช้สื่อสารกัน ภาษาอังกฤษถูกนำมาใช้เป็นภาษาสากลเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจระหว่างประเทศ การสื่อสารกับลูกค้าจากต่างประเทศ การสื่อสารโดยสนทนาผ่านภาษาอังกฤษมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆในยุคที่การสื่อสารไร้พรมแดนอย่างเช่นในปัจจุบัน 
   ไม่ว่าคุณจะทำงานบริการในสายงานใดก็ตาม หากลูกค้าเป็นชาวต่างชาติ คุณจำเป็นต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดี เพื่อประโยชน์ในการให้การบริการหรือเพิ่มความก้าวหน้าของตัวคุณเอง การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรด้วยภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพนั้นก็เป็นสิ่งจำเป็น ในการสร้างความสำเร็จของธุรกิจที่เกี่ยวกับบริการ ดังนั้นแล้วการเริ่มต้นเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสนทนานั้นจะเป็นประโยชน์ให้คุณได้อย่างแน่นอน

หลักการและเหตุผล
   หลักสูตรนี้จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยรวมของคุณเพื่อช่วยให้คุณสื่อสารในงานบริการและนำไปใช้ในที่ทำงานได้ ไม่ว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรก็ตาม การสนทนาภาษาอังกฤษทั้งการสนทนาต่อหน้าและการพูดทางโทรศัพท์กับลูกค้าโดยใช้ภาษาที่สุภาพและ ถูกหลักตามไวยากรณ์นั้นเป็นประโยชน์อย่างแน่นอนในการทำงานให้บริการแก่ลูกค้า

เมื่อเข้าเรียนหลักสูตรนี้คุณจะสามารถ
พูดทักทายลูกค้าด้วยภาษาอังกฤษ 
 พูดไกล่เกลี่ยข้อร้องเรียนของลูกค้าได้
 ชักชวนลูกค้าสนทนาเพื่อสร้างความสนิทสนม 
 ต้อนรับลูกค้าด้วยภาษาที่สุภาพ 
 นำเสนอสินค้าได้น่าสนใจ
 อธิบายลักษณะของสินค้าได้ 
 พูดติดต่อทางโทรศัพท์ได้  


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 พูดอย่างไรกับลูกค้า 
      อบรม สัมมนา วิเคราะห์วิธีการให้บริการลูกค้า 
      อบรม สัมมนา ฝึกการทักทายกับลูกค้า
วิธีแสดงความคิดเห็นและแนะนำลูกค้า 
      อบรม สัมมนา ถามลูกค้าด้วยการใช้คำถามเปิดทั่วไปและคำถามเปิดเฉพาะเจาะจง 
      อบรม สัมมนา สังเกตและวิเคราะห์ลูกค้า
วิธีรับฟังลูกค้าแบบเชิงรุก
      อบรม สัมมนา อ่านและสรุปบทความเกี่ยวกับการฟังเชิงรุก 
วิธีบรรยายลักษณะและคุณประโยชน์ของสินค้า (1) 
      อบรม สัมมนา วิธีบรรยายสรรพคุณสินค้า 
      อบรม สัมมนา เรียนรู้สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ
วิธีบรรยายและคุณประโยชน์ของสินค้า (2)
      อบรม สัมมนา การเปรียบเทียบสินค้า 
      อบรม สัมมนา แนะนำสินค้าและเสนอทางเลือก 
เรียนรู้ทักษะการพูดภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ในชีวิตประจำวัน 
      อบรม สัมมนา โต้ตอบทางโทรศัพท์
      อบรม สัมมนา วิธีพูดกล่าวลาทางโทรศัพท์

สื่อและวิธีการเรียนรู้
   หลักสูตรนี้ถูกออกแบบเพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยผ่านหัวข้อในบทต่างๆผ่านการทำแบบฝึกหัดและบทบาทสมมติเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีส่วนร่วม และโอกาสพัฒนาในแต่กิจกรรม

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 ผู้ที่สนใจในการพัฒนาภาษาอังกฤษ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม