หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างการนำเสนองานจากข้อมูลที่ซับซ้อน - หลักสูตร 1 วัน

(Complex Presentation and Crucial Communication)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การสร้างการนำเสนองานจากข้อมูลที่ซับซ้อน

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
        เรียนรู้การสร้างการนำเสนองานจากข้อมูลที่ซับซ้อน โดยทำให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย สามารถตรวจสอบได้ และ การสื่อสารในเรื่องที่ยากและซับซ้อนเพื่อสร้างความเข้าใจโดยง่าย และการทำงานเป็นทีม

วัตถุประสงค์
1. เรียนรู้การเตรียมข้อมูล เพื่อการส่งต่อ
2. ฝึกการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ทำตามได้
3. ฝึกการสื่อสารในเรื่องสำคัญ และวิกฤต ได้อย่างมืออาชีพ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Data Preparation
Colors and Letter for presentation
Presentation steps
WS : From Complex to Simplify Transform
Mental Preparation
The pool of sharing meaning
Crucial Communication by CRIB steps
Long Term Purpose
WS : Create the dialog

รูปแบบการอบรม
การบรรยาย ทำกิจกรรมจำลอง และ เล่นเกม

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้บริหาร
ผู้จัดการ

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ ธณ จันทร์อัมพร
วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การนำเสนองานPresentationการสื่อสาร

แสดงความคิดเห็น