หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างการนำเสนองานจากข้อมูลที่ซับซ้อน - หลักสูตร 1 วัน
(Complex Presentation and Crucial Communication)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างการนำเสนองานจากข้อมูลที่ซับซ้อน (Complex Presentation and Crucial Communication)

อ. ธณ จันทร์อัมพร

(วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
        เรียนรู้การสร้างการนำเสนองานจากข้อมูลที่ซับซ้อน โดยทำให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย สามารถตรวจสอบได้ และ การสื่อสารในเรื่องที่ยากและซับซ้อนเพื่อสร้างความเข้าใจโดยง่าย และการทำงานเป็นทีม

วัตถุประสงค์
1. เรียนรู้การเตรียมข้อมูล เพื่อการส่งต่อ
2. ฝึกการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ทำตามได้
3. ฝึกการสื่อสารในเรื่องสำคัญ และวิกฤต ได้อย่างมืออาชีพ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Data Preparation
Colors and Letter for presentation
Presentation steps
WS : From Complex to Simplify Transform
Mental Preparation
The pool of sharing meaning
Crucial Communication by CRIB steps
Long Term Purpose
WS : Create the dialog

รูปแบบการอบรม
การบรรยาย ทำกิจกรรมจำลอง และ เล่นเกม

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้บริหาร
ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม