หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างความผูกพัน เพื่อการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ - หลักสูตร 1 วัน

(Effective Engagement Team)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การสร้างความผูกพัน เพื่อการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
          ในความหมายของคำว่า Effective Engagement Team คือ การสร้างความพึงพอใจ การสร้างความจงรักภักดีในการทำงานเป็นทีม เพราะหากทีมงานปราศจากการยอมรับ ต่างคนต่างทำงานโดยไม่ให้ความสำคัญต่อทีม เน้นเพียงแต่เป้าหมายของงานอย่างเดียวก็ยากที่จะสำเร็จ ดังนั้นการสร้างทีมงานให้ทำงานด้วยความจงรักภักดี ต้องอาศัยการมือส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจ การสร้างความเข้าใจ สร้างความไว้วางใจ เชื่อใจโดยปัจจัยหลักที่สำคัญคือหัวหน้าทีมจะต้องสร้าง Trust เพื่อให้ทีมเกิดความผูกพันต่อทีมเอง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้การสร้างพึงพอใจในเนื้องาน ความผูกพันต่อการทำงานร่วมกันเป็นทีม
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมปรับปรุงกระบวนการทำงานเป็นทีม การภักดี (Loyalty) และสร้างการตระหนักรู้ (Awareness) เพื่อยกระดับการสร้างความผูกพัน เพื่อการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ความหมายของทีมที่มีประสิทธิภาพ
Check in Emotion ก่อน Start
Workshop 1 : สร้างทีมทีดีก่อน Start
Rapport Teambuilding
5 เทคนิคในการสร้างความผูกพันความเป็นทีม
       ผู้นำทีมริเริ่มสร้าง Trust
       การสร้างความผูกพันด้วยพฤติกรรมใหม่
       การรับฟัง และการมีส่วนร่วม
       การสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ปลอดภัยในการทำงาน ไว้ใจ อยู่รอด ต่อยอด สุดยอด
       การให้รางวัล Reward
Workshop 2 : กิจกรรมสร้างความผูกพันของทีม (กรณีศึกษา)
เป้าหมายหมายกับและความสำคัญของทีม
การออกแบบงานร่วมกันด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
Workshop 3: กิจกรรมการฟังด้วยกระบวนการโค้ชชิ่ง เพื่อค้นหาเป้าหมายของทีม
Workshop 4: รูปแบบการพัฒนาทีมให้เกิด Engagement
สรุปการเรียนรู้

รูปแบบการการอบรม
 การบรรยาย Coaching Brainstorming การนำเสนอ

เครื่องมือการสอน
หัวหน้างาน หรือผู้ที่สนใจ

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ พลกฤต โสลาพากุล
วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Engagement Teamการทำงานเป็นทีมTeambuilding

แสดงความคิดเห็น