หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยสมองเชิงบวก - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / ทักษะการคิดอย่างมีคุณภาพ (Thinking Skill) / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยสมองเชิงบวก

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การทำงานของสมองส่งผลไปถึงการแสดงออกที่พฤติกรรม (Behavior) ดังนั้นการเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมอง (Brain Working) ของมนุษย์ ทำให้สามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงานของตัวเองและผู้อื่นได้ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่กรอบความคิด (Mindset) และพฤติกรรม
การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ต้องให้ความสำคัญกับการสร้างแนวความคิดที่ดี โดยการปรับเปลี่ยนไปใช้ข้อมูลของสมองเชิงบวก (Positive Brain) ให้ดึงศักยภาพออกมาใช้


การสร้างสภาวะที่ดีในการทำงาน (Peak State) ส่งผลให้สามารถสร้างความรู้สิ่งที่ดีต่อการทำงานได้ด้วยหลักการ 3 เรื่อง คือ 

การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน จะทำให้สามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์คได้เป็นอย่างดีเพิ่มขึ้น


วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมองเชิงบวก (Positive Brain) ได้เป็นอย่างดีแล้วสามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการสร้างแรงจูงใจให้กับทีมงานด้วยทัศนคติเชิงบวกกับตัวเองและการทำงาน ทำให้เกิดความสุขและงานสำเร็จ
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิคการเชื่อมโยงกับการทำงานของสมองผ่านกิจกรรมต่างๆ ทำให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวความคิดใหม่ (Mindset) ในการจูงใจทีมงาน จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ทันที 
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมองสร้างพฤติกรรม 
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการทำงาน 
       สมองกับการรับรู้ข้อมูลผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 
       คุณลักษณะของบุคคลกับสมอง 4 ส่วน (Whole Brain)
       เทคนิคการตอบสนองความต้องการของสมอง (Brain Need)
       กิจกรรม : การเรียนรู้การทำงานของสมอง 
การสร้างทัศนคติเชิงบวกกับการทำงาน (Positive Attitude)
       หลุมพรางทางความคิดสร้างทัศนคติเชิงลบ 
       ศัตรูที่สำคัญที่ทำให้มีทัศนคติเชิงลบ 
       เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด 
       แนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวก 
       Workshop : การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน 
       กรณีศึกษา : การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน 
การสร้างทัศนคติเชิงบวกกับทีมงาน 
       การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดี 
       การใช้เรื่องเล่าสร้างแนวคิดดีๆ (Story Telling)
       เทคนิคการใช้เครื่องมือสร้างแนวความคิดเชิงบวก 
       การสร้างกรอบความคิด (Mindset) การทำงานเป็นทีม 
       กิจกรรม : การสร้างทัศนคติเชิงบวกกับทีมงาน 
การประยุกต์ใช้ทัศนคติเชิงบวกกับการดำเนินชีวิต 
       การดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ 
       กล้าฝัน...กล้าทำ...สร้างความสำเร็จ 
       การบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบด้วยสติ (Mindfulness)
       การสร้างจิตสำนึกรักองค์กรด้วยตัวเอง (Engagement)
       Workshop : การประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิต 
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง 
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing