หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยสมองเชิงบวก - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2561 / Thinking / การสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยสมองเชิงบวก

หลักการและเหตุผล
การทำงานของสมองส่งผลไปถึงการแสดงออกที่พฤติกรรม (Behavior) ดังนั้นการเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมอง (Brain Working) ของมนุษย์ ทำให้สามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงานของตัวเองและผู้อื่นได้ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่กรอบความคิด (Mindset) และพฤติกรรม 
การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ต้องให้ความสำคัญกับการสร้างแนวความคิดที่ดี โดยการปรับเปลี่ยนไปใช้ข้อมูลของสมองเชิงบวก (Positive Brain) ให้ดึงศักยภาพออกมาใช้ 


การสร้างสภาวะที่ดีในการทำงาน (Peak State) ส่งผลให้สามารถสร้างความรู้สิ่งที่ดีต่อการทำงานได้ด้วยหลักการ 3 เรื่อง คือ 

การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน จะทำให้สามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์คได้เป็นอย่างดีเพิ่มขึ้น 


วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมองเชิงบวก (Positive Brain) ได้เป็นอย่างดีแล้วสามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการสร้างแรงจูงใจให้กับทีมงานด้วยทัศนคติเชิงบวกกับตัวเองและการทำงาน ทำให้เกิดความสุขและงานสำเร็จ
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิคการเชื่อมโยงกับการทำงานของสมองผ่านกิจกรรมต่างๆ ทำให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวความคิดใหม่ (Mindset) ในการจูงใจทีมงาน จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ทันที 
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมองสร้างพฤติกรรม 
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการทำงาน 
       สมองกับการรับรู้ข้อมูลผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 
       คุณลักษณะของบุคคลกับสมอง 4 ส่วน (Whole Brain) 
       เทคนิคการตอบสนองความต้องการของสมอง (Brain Need) 
       กิจกรรม : การเรียนรู้การทำงานของสมอง 
การสร้างทัศนคติเชิงบวกกับการทำงาน (Positive Attitude) 
       หลุมพรางทางความคิดสร้างทัศนคติเชิงลบ 
       ศัตรูที่สำคัญที่ทำให้มีทัศนคติเชิงลบ 
       เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด 
       แนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวก 
       Workshop : การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน 
       กรณีศึกษา : การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน 
การสร้างทัศนคติเชิงบวกกับทีมงาน 
       การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดี 
       การใช้เรื่องเล่าสร้างแนวคิดดีๆ (Story Telling) 
       เทคนิคการใช้เครื่องมือสร้างแนวความคิดเชิงบวก 
       การสร้างกรอบความคิด (Mindset) การทำงานเป็นทีม 
       กิจกรรม : การสร้างทัศนคติเชิงบวกกับทีมงาน 
การประยุกต์ใช้ทัศนคติเชิงบวกกับการดำเนินชีวิต 
       การดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ 
       กล้าฝัน...กล้าทำ...สร้างความสำเร็จ 
       การบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบด้วยสติ (Mindfulness) 
       การสร้างจิตสำนึกรักองค์กรด้วยตัวเอง (Engagement) 
       Workshop : การประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิต 
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง 
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

    แชร์            แชร์  

หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การสร้างแรงจูงใจทักษะการคิดสมองเชิงบวก

แสดงความคิดเห็น