หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มคุณค่าในงานบริการ - หลักสูตร 1 วัน
(Effective Communication for valued add in hospitality)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มคุณค่าในงานบริการ (Effective Communication for valued add in hospitality)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ในยุคที่การแข่งขันทางธุรกิจสูงขึ้น ธุรกิจใหม่ ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา ร่วมทั้งคู่ แข่งขันในธุรกิจเดียวกันก็เพิ่มขึ้น ต่างพยายามยัดกลุยุทธ์ออกมาใช้กันอย่างมากมากเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาด และหรือรักษาฐานลูกค้าของธุรกิจไว้ หลาย ๆ กลยุทธ์ที่นำใช้ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โปรโมชั่นต่าง ๆ ที่เสนอให้กับลูกค้าอย่างถาโถมเข้า แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกธุรกิจควรจะคำนึงและให้ความสำคัญอย่างมากคือ “การบริการลูกค้า” ทุกธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการบริการทั้งสิ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นการฝึกอบรมพนักงานของคุณให้ถึงพร้อมด้วยบริการ ถือเป็นการลงทุนในด้านทุนมนุษย์อย่างคุ้มค่ามากที่สุด การบริการเกี่ยวเนื่องกับการสื่อสารอย่างเป็นอันหนึ่ง อันเดี่ยวกัน บริการก็คือการสื่อสารอย่างหนึ่ง เพราะฉนั้น หลักสูตรนี้จึงออกแบบมากให้สอดคล้องและล้อไปกับงานบริการ การติดต่อปฎิสัมพันธ์กับคน ลูกค้า เพื่อร่วมงาน หัวหน้า เจ้านาย
วิธีการคิดเกี่ยวกับงานบริการ 
       การสร้างความประทับแรกกับลูกค้า 
       การเตรียมพร้อมรับมือกับสถานะการณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน 
       การส่งมอบงานบริการเป็นไปอย่างธรรมชาติ 
       การสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นกับลูกค้าของคุณ
       การเพิ่มมูลค้าทางธุรกิจของคุณด้วยงานบริการที่คุณส่งมอบให้ลูกค้า

วัตถุประสงค์
ศึกษาการส่งมอบงานบริการเชิงลึก ผู้เข้าอบรมจะได้ศึกษาในเชิงลึก ยกทฤษฎีประกอบให้เห็นภาพถึงที่มาที่ไปรวมถึง รากฐานเชิงจิตวิทยาและปรัชญาในด้านงานบริการ
ศึกษาความท้าทายในต้องเผชิญในงานบริการ วิธีการรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ สถานะการณ์ต่าง ๆ ลูกค้าที่ต้องเผชิญ การบริการอารมณ์ตัวเองขณะที่ต้องเผชิญกับสถานะการณ์นั้น ๆ 
พัฒนาความเข้าใจในเรื่อง การบริหารงานบริการ ความเข้าใจในตัวงาน ลูกค้า วิธีการส่งมอบงานบริการพร้อมทั้ง ฝึกปฎิบัติในสถานะการณ์จริง ๆ 
พัฒนาประสิทธิภาพในการสื่อสารกับลูกค้า กระชับ ตรงประเด็นและแก้ไขปัญหา วิธีการพูดโต้ตอบกับลูกค้า แบบปราณีปรานอม และให้ลูกค้าคล้อยตาม
ความสำคัญของงานบริการที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจได้


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
  Module 1
      อบรม สัมมนา รู้จักตนเอง Self Awareness 
      อบรม สัมมนา รู้จักเพื่อน Understand other’s need 
      อบรม สัมมนา รู้จักลูกค้า Understand your customer’s need 
 Module 2
      อบรม สัมมนา ประสิทธิภาพการสื่อสาร Effective communication
      อบรม สัมมนา ฝึการฟังActive Listening
      อบรม สัมมนา การให้รงพลัง Powerful Questioning 
 Module 3
      อบรม สัมมนา แบบฝึกหัดการบริหารงานลูกค้าและบริการ Exercise 
      อบรม สัมมนา การปรึกษาหารือกัน Group Discussion 
      อบรม สัมมนา ถาม – ตอบ Q & A


แนวทางในการฝึกอบรม
 Group Coaching and Training

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
ฝึกอบรมให้นักศึกษาต่างชาติ สถาบันปัญญาภิวัฒน์ จำนวน 30 ท่าน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม