หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสารเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2562 / Other / การสื่อสารเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

รายละเอียดกิจกรรม
การละลายพฤติกรรมเพื่อความสัมพันธ์และเปิดกว้างทางความคิด 
 ความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ในองค์กร
 ระบบคิดและแก้ปัญหาแบบหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats) 
 แบบฝึกหัดแบบกลุ่มและนำเสนอ
 การฝึกความคิดเชื่อมโยง 
 การฝึกความคิดคล่องแคล่ว 
 การฝึกความคิดยืดหยุ่น 
 การฝึกความคิดละเอียดลออ 
 แบบฝึกหัดแบบกลุ่มและนำเสนอ
 บทสรุปความคิดสร้างสรรค์และพลังทางบวกและการนำไปใช้ 


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานและผู้บริหารในองค์กรทุกระดับที่ต้องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทั้งบริบทส่วนตัวและบริบทกลุ่ม, นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจต่างๆ 

หมายเหตุ 
 รายละเอียดสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของผู้ร่วมฝึกอบรม

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การสื่อสารความคิดสร้างสรรค์หมวก 6 ใบ

แสดงความคิดเห็น