หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสารเพื่อสร้างผลลัพธ์และความสัมพันธ์ - หลักสูตร 2 วัน
(Powerful Communication for Result and Relationship)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสารเพื่อสร้างผลลัพธ์และความสัมพันธ์ (Powerful Communication for Result and Relationship)

อ. เพชราภรณ์ จียาศักดิ์

(โค้ช และวิทยากร ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคล)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
ทักษะการสื่อสาร เป็นทักษะที่สำคัญมากของการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ คงไม่มีประโยชน์อะไร ถ้าบุคคลมีความคิดดี และความตั้งใจดีมากมาย แต่กลับไม่สามารถสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจอย่างที่ต้องการ ไม่สามารถสร้างความสอดคล้องระหว่างกัน จนในที่สุด จึงไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ที่เป็นเลิศร่วมกันได้
 การพัฒนาทักษะการสื่อสาร ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดนั้น จะทำให้สามารถสร้างความเข้ากันได้ระหว่างบุคคล จนเติบโตเป็นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น และสามารถสร้างสรรค์ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศร่วมกัน
 ความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นในชีวิตส่วนตัว หรือ การทำงาน แต่หากรู้เทคนิคที่ถูกต้องของการสื่อสารระหว่างกัน จะช่วยทำให้เกิดความราบรื่นในการอยู่ร่วมกันได้อย่างน่าอัศจรรย์ การเปลี่ยนคำพูดไม่กี่คำ การปรับท่าทางเพียงเล็กน้อย เป็นเทคนิคง่ายๆที่สามารถเปลี่ยนผลลัพธ์และผลกระทบของการสื่อสารได้มากมายอย่างไม่น่าเชื่อ
 ทักษะการสื่อสารจึงไม่ใช่แค่ทักษะของการกำหนดความต้องการ และใช้ความสามารถในการโน้มน้าวผู้อื่นเพียงเท่านั้น แต่เป็นความสามารถในการทำความเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ ไม่มองข้ามความรู้สึก และความสัมพันธ์อันดี อันเป็นสิ่งขับเคลื่อนหลักของพฤติกรรมของมนุษย์ทุกคน ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศจากการสื่อสาร คือการบรรลุวัตถุประสงค์ของสิ่งที่กำหนดและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลไปพร้อมๆกัน การประสบความสำเร็จในการสื่อสาร จึงหมายถึงการได้รับผลลัพธ์ที่ต้องการ พร้อมๆกับได้รับความพึงพอใจจากความสัมพันธ์อันดีที่ได้ถูกสร้างให้แน่นแฟ้นขึ้นระหว่างทาง

วัตถุประสงค์
เข้าใจความหมายที่แท้จริงของการสื่อสาร
เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์อันเป็นสากล ที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการสื่อสาร
เข้าใจกรอบความคิดที่ถูกต้องของการสื่อสาร
เรียนรู้เทคนิคในการสื่อสารเพื่อสร้างผลลัพธ์บนความสัมพันธ์ที่ดี
เรียนรู้ท่าทีในการรับมือที่ถูกต้อง เมื่อเจอสถานการณ์ท้าทาย

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 ความเข้าใจคนประเภทต่างๆ ผ่านกิจกรรมการเข้าใจตนเอง
กรอบความคิดของการสื่อสารที่เป็นเลิศ
เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
เข้าใจกลไกการเกิดพฤติกรรม
การจัดการสภาวะอารมณ์
ท่าทีที่ถูกต้องในการรับมือกับปัญหา

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
Training and Workshop Coaching โดยเป็น
Training 40%
Workshop Coaching 60%

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม