หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสารเพื่อสร้างผลลัพธ์และความสัมพันธ์ - หลักสูตร 2 วัน

(Powerful Communication for Result and Relationship)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การสื่อสารเพื่อสร้างผลลัพธ์และความสัมพันธ์

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ทักษะการสื่อสาร เป็นทักษะที่สำคัญมากของการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ คงไม่มีประโยชน์อะไร ถ้าบุคคลมีความคิดดี และความตั้งใจดีมากมาย แต่กลับไม่สามารถสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจอย่างที่ต้องการ ไม่สามารถสร้างความสอดคล้องระหว่างกัน จนในที่สุด จึงไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ที่เป็นเลิศร่วมกันได้
 การพัฒนาทักษะการสื่อสาร ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดนั้น จะทำให้สามารถสร้างความเข้ากันได้ระหว่างบุคคล จนเติบโตเป็นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น และสามารถสร้างสรรค์ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศร่วมกัน
 ความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นในชีวิตส่วนตัว หรือ การทำงาน แต่หากรู้เทคนิคที่ถูกต้องของการสื่อสารระหว่างกัน จะช่วยทำให้เกิดความราบรื่นในการอยู่ร่วมกันได้อย่างน่าอัศจรรย์ การเปลี่ยนคำพูดไม่กี่คำ การปรับท่าทางเพียงเล็กน้อย เป็นเทคนิคง่ายๆที่สามารถเปลี่ยนผลลัพธ์และผลกระทบของการสื่อสารได้มากมายอย่างไม่น่าเชื่อ
 ทักษะการสื่อสารจึงไม่ใช่แค่ทักษะของการกำหนดความต้องการ และใช้ความสามารถในการโน้มน้าวผู้อื่นเพียงเท่านั้น แต่เป็นความสามารถในการทำความเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ ไม่มองข้ามความรู้สึก และความสัมพันธ์อันดี อันเป็นสิ่งขับเคลื่อนหลักของพฤติกรรมของมนุษย์ทุกคน ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศจากการสื่อสาร คือการบรรลุวัตถุประสงค์ของสิ่งที่กำหนดและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลไปพร้อมๆกัน การประสบความสำเร็จในการสื่อสาร จึงหมายถึงการได้รับผลลัพธ์ที่ต้องการ พร้อมๆกับได้รับความพึงพอใจจากความสัมพันธ์อันดีที่ได้ถูกสร้างให้แน่นแฟ้นขึ้นระหว่างทาง

วัตถุประสงค์
เข้าใจความหมายที่แท้จริงของการสื่อสาร
เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์อันเป็นสากล ที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการสื่อสาร
เข้าใจกรอบความคิดที่ถูกต้องของการสื่อสาร
เรียนรู้เทคนิคในการสื่อสารเพื่อสร้างผลลัพธ์บนความสัมพันธ์ที่ดี
เรียนรู้ท่าทีในการรับมือที่ถูกต้อง เมื่อเจอสถานการณ์ท้าทาย

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 ความเข้าใจคนประเภทต่างๆ ผ่านกิจกรรมการเข้าใจตนเอง
กรอบความคิดของการสื่อสารที่เป็นเลิศ
เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
เข้าใจกลไกการเกิดพฤติกรรม
การจัดการสภาวะอารมณ์
ท่าทีที่ถูกต้องในการรับมือกับปัญหา

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
Training and Workshop Coaching โดยเป็น
Training 40%
Workshop Coaching 60%

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ เพชราภรณ์ จียาศักดิ์
โค้ช และวิทยากร ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคล
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การสื่อสารสร้างความสัมพันธ์Communication

แสดงความคิดเห็น