หลักสูตรฝึกอบรม การเจรจา ต่อรอง - หลักสูตร 1 วัน
(Negotiation)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การเจรจา ต่อรอง (Negotiation)

อ. ราชันย์ จำปีแก้ว

(ผู้เชี่ยวชาญจิตวิทยาด้านบุคลิกและการให้บริการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
 การเจรจาต่อรองในปัจจุบัน ไม่ใช่แค่ใช้กับงานขายเท่านั้น เพราะทุกวันนี้มนุษย์มีการสื่อสารและการเจรจาต่อสถานการณ์ต่าง ๆ มากขึ้น ไม่ว่าจะกับเพื่อนร่วมงาน การเจรจากับบุคคลที่มีความเครียด หรือคิดจะฆ่าตัวตาย หรือการเจรจาต่อรองกับสถานการณ์อื่นๆ ซึ่งถ้าเราได้มีการศึกษาเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง เราจะสามารถถ่ายทอดพลังบวก และจะเกิดผลตอบรับที่น่าพอใจ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เพื่อร่วมงาน หรือบุคคลอื่นให้เกิดศักยภาพในตัวเอง จากการเจรจาของเรา
2. เพื่อสร้างยอดขาย และการบริการในระยะยาว ให้เกิดความมั่งคั่งและมั่นคง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หัวข้อการอบรม
     - เทคนิคการใช้ภาษาและการสร้างคำพูด ในการเจรจาในสถานการณ์ต่าง ๆ
     - ทักษะการสร้างบรรยากาศ ในการเจรจา
     - การเจรจาเมื่อเกิดปัญหา
     - Work Shop รายบุคคล

วิธีการสอนในหลักสูตร
ทฤษฎี 20 %
กิจกรรม 20 %
ฝึกปฏิบัติ + ระดมความคิด 60 %

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
1. ใช้หลักการสื่อสารตามแนวทางจิตวิทยา เพื่อการเจรจาต่อรองอย่างสูงสุด

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม