หลักสูตรฝึกอบรม การเริ่มต้นสู่อาชีพงานขาย - หลักสูตร 1 วัน
(Beginning in Sales Function)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การเริ่มต้นสู่อาชีพงานขาย (Beginning in Sales Function)

อ. สัญชัย วุทธิสารพงส์

(ผู้จัดการฝ่าย การตลาดขนส่งทางน้ำ บริษัท เอส ซี จี โลจิสติกส์ จำกัด)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ในการสอนคอร์สนี้จะเป็นการให้ความรู้ขั้นพื้นฐานที่สำคัญ แก่บุคคลที่ยังไม่เคยทำงานขายมาก่อน หรือ พนักงานเข้าใหม่ที่ต้อง เข้าทำงานในด้านงานขาย ซึ่งไม่เคยสัมผัสงานด้านการขายใด ๆ เลย ยังขาดทักษะ ในหลาย ๆ ด้าน และขาดความรู้พื้นฐานว่าต้องทำอย่างไร ปฏิบัติอย่างไร เตรียมตัวอย่างไร ต้องพูดอะไร และ ทำอย่างไรถึงจะมีความกล้า และ สามารถขายสินค้าหรือบริการได้

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานที่ยังไม่เคยทำงานขายมาก่อน และ ต้องการเป็นพนักงานขาย 
เพื่อเสริมทักษะให้กับพนักงานขายที่ปฏิบัติงานมาแล้ว แต่ยังไม่เกิดประสิทธิผลที่องค์กรต้องการ 
เพื่อให้เกิดจินตนาการ หรือ ความคิดใหม่ ๆ ในการเป็นพนักขาย 
เพื่อให้คุณค้นหาความเป็นนักขายในแบบของคุณที่ลูกค้าแต่ละคนคาดหวัง 
เพื่อให้การทำงานในด้านงานขายมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น 
เพื่อเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอาชีพงานขายแบบไม่หยุดยั้ง 
เพื่อให้เกิดมุมมอง ต่อ อาชีพงานขายที่ประสบความสำเร็จได้อย่างมีความสุข

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 เข้าใจธรรมาชาติอันน่าหลงไหล แห่งงานขาย
       ความหมายของ งานขาย 
       วิวัฒนาการ ความต้องการของมนุษย์เพิ่มขึ้นและ ไม่มีที่สิ้นสุด 
       ทำไมต้องมีพนักงานขาย? 
       ทำงานขายไปเพื่ออะไร? 
เรียนรู้ความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณ 
       จริง ๆ แล้วคุณเป็นคนแบบใด ? 
       อะไรเป็นตัวขับเคลื่อนคุณอยู่
       เป้าหมายสูงสุดในชีวิตของคุณคืออะไร 
คุณลักษณะภายใน และ ภายนอกหากจะเป็นนักขาย
       คุณลักษณะภายใน 
       คุณลักษณะภายนอก 
ลูกค้า 5 ประเภทที่ต้องรู้
       ลูกค้าที่มีรสนิยมหรูหรา เน้นคุณภาพ และ ของดีมีคุณภาพราคาไม่ใช่ประเด็น
       ลูกค้าที่ชอบ ความเป็นเหตุเป็นผล ราคายินดีจ่ายหากใช่จริง ๆ
       ลูกค้าที่เน้นของดี คุณภาพครบ และ ราคาสมเหตุสมผล
       ลูกค้าที่เน้นราคาถูก คุ้มค่าสูงสุด และ คุณภาพครบ
       ลูกค้าที่ชอบความสะดวก สะบาย มีคนแก้ปัญหาให้ ราคาแตกต่างนิดหน่อยยอมจ่าย 
ที่มาของคำว่าไม่ชอบ
       มนุษย์ไม่ชอบอะไรบ้าง 
       หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เป็นต้นเหตุแห่งการไม่ชอบ
กิจกรรมการขาย 10 ข้อ แห่งความสำเร็จ 
       การสร้างบรรยากาศสะบาย ๆ แห่งการสนธนา
       การสร้างประเด็นเพื่อดึงความสนใจให้เกิดการซัก-ถาม
       แสดงถึงสิ่งที่เรารู้ หรือ เชี่ยวชาญให้ลูกค้าเห็นเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ 
       การสนธนา เพื่อค้นหาสิ่งที่อาจจะเป็นความต้องการที่แอบแฝงอยู่ภายใน
       การค้นหาว่าอะไรที่จะตอบสนองความต้องการนั้น ๆ 
       อธิบายคุณประโยชน์ ความน่าสนใจของสิ่งที่จะตอบสนองอย่างน่าเชื่อถือ อย่างมีเหตุผลที่สุด
       ให้ความรู้สึกถึงความคุ้มค่าที่จับต้องได้ และ จับต้องไม่ได้ หากได้สิ่งนั้นมา
       สรุปความคุ้มค่าเป็นรายละเอียดเชิงตัวเลข และ เอกสารยิ่งดี
       กำหนดเงื่อนเวลาเพื่อเร่งการตัดสินใจซื้อ 
       คำถามแห่งการปิดขาย 

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
 ขายรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า
 ขายโปรแกรมสมาชิกพักร้อนรายปี (Yearly Vacation Holiday Package)
 ขายบ้านจัดสรรค์โครงการใหม่

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม