หลักสูตรฝึกอบรม ขายอย่างไร ให้สนุกกับงานขาย - หลักสูตร 1 วัน

(How to Sell Enjoy Sales)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Sales and Marketing / ขายอย่างไร ให้สนุกกับงานขาย

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การแข่งขันในธุรกิจองค์ประกอบหลักคือยอดขายขององค์กร ที่เป็นดัชนีชี้วัดความได้เปรียบเสียเปรียบที่ชัดเจน ดังนั้นองค์กรส่วในจึงให้ความสำคัญกับบุคลากรด้านงานขายเป็นอย่างมาก ในการพัฒนาทั้งด้านทักษะการขายและศักยภาพของพนักงานขายที่สามารถนำมาเพิ่มยอดขาย ให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
พนักงานขายที่ประสบความสำเร็จในการทำงานขายนั้น มีความจำเป็นที่ต้องมีความเก่งในการบริหารจัดการให้ครบรอบด้าน เช่น การเตรียมตัวเอง เตรียมทีมงาน เตรียมระบบงาน และที่สำคัญต้องเตรียมการเข้าพบกับลูกค้าอย่างมืออาชีพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
พนักงานขายที่ “รักงานขาย” ด้วยใจนั้น มักสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ได้โดยง่าย ด้วยหลักคิดที่เน้นทัศนคติเชิงบวก 360 องศา กับงานขาย และมองปัญหาเป็นเพียงประสบการณ์ที่จะก้าวข้ามไปยังความสำเร็จได้อย่างมั่นคง กับจุดมุ่งหมายที่ช่วยให้ลูกค้าได้รับคุณค่าและประโยชน์สูงสุดจากการทำงานของตนเอง เหมือนการช่วยเพื่อนด้วยใจจริง

วัตถุประสงค์
เพี่อให้พนักงานขายเห็นความสำคัญของตนเอง ดึงศักยภาพที่มีออกมาใช้กับองค์กร 
เพื่อให้พนักงานขายเห็นความสำคัญของการทำงานขายอย่างมีแผนงาน 
เพื่อให้พนักงานขายบรรลุเป้าหมายด้วยความสุขและสนุก

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สำรวจตัวเองเกี่ยวกับงานขายในความคิดของคุณ
         นิยามงานขายของตนเองอย่างไร ?
         คุณรักในงานขายมากเพียงใด ?
         คุณค่าของคุณที่ลูกค้าชอบและต้องการคืออะไร ?
         คุณคิดอย่างไร ? กับการนำเสนอขายสินค้า

สำรวจข้อมูลพื้นฐานของคุณ ก่อนทำการขาย
         วิเคราะห์การแข่งขันในธุรกิจ
         ขนาดของตลาดที่คาดหวัง
         วิเคราะห์ 4 P’s ขององค์กร
         ลูกค้าเป้าหมายที่เลือกสรร
         เป้าหมายที่คาดหวังกับสถานการณ์ปัจจุบัน

กระบวนการขายที่เหนือชั้น
         วางเป้าหมายอย่างชัดเจน ( เวลา, ลูกค้า,สินค้า) ทำแผนงานอย่างละเอียด ด้วยตนเอง
         ทำตามแผนงานที่วางไว้อย่างมุ่งมั่น
         ประเมินแผนงานขายตามกำหนด
         พัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง

เทคนิคการบริหารงานขายอย่างเห็นผล
         เตรียมตัวก่อนการขายด้วย 5 รู้
         ค้นหาความต้องการของลูกค้าด้วยด้วยสคริป
         ฝึกฝนด้วย “Role Playing”
         บริหารงานขายด้วย “Sales Pipeline”
          
เพิ่มยอดขายด้วยการวิเคราะห์ลูกค้าอย่างใกล้ชิด


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย 
ผู้จัดการทีมงานขาย
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
 ภาพรวมของหลักสูตร
        อบรม สัมมนา ทำให้รักสนุกกับงาน และทำงานด้วยใจรัก เพื่อตัวเอง
        อบรม สัมมนา ทำให้ตระหนักถึงกระบวนการทำงานอย่างเชื่อมั่นด้วยตัวเอง
        อบรม สัมมนา สร้างระบบการทำงานด้วยแนวความคิดของตัวเอง
        อบรม สัมมนา เน้นการทำงานพื้นฐานให้ครบถ้วนด้วยตัวเอง
ประเด็นที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในคลาส
        อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
        อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (อย่างไม่กังวล)
        อบรม สัมมนา กระตุกด้วยกรณีศึกษาใกล้ตัวมาช่วยกัน Workshop
        อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เกิดการท้าทายกับกระบวนการนำไปฝึกฝน เช่น การกล้าเขียนแผน กล้านำเสนอกล้าปรึกษาหัวหน้า และกล้าลงมือทำ สำคัญสุดกล้ายอมรับผลของการกระทำ

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การขายพนักงานขายงานขาย

แสดงความคิดเห็น