หลักสูตรฝึกอบรม ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการพัฒนาผลงาน - หลักสูตร 1 วัน

(Creativity and Innovation in Product Development)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการพัฒนาผลงาน

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการ/แนวความคิด
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการทำธุรกิจยุคใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ คือ การคิดต่าง คิดนอกกรอบ คิดย้อนศร คิดแหวกแนว คิดในสิ่งที่คนอื่นไม่คิด เห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็น และทำในสิ่งที่คนอื่นไม่ทำ จึงเป็นผู้นำในการทำธุรกิจได้ ความคิดสร้างสรรค์ไม่เกี่ยวกับ “IQ” หรือ “สติปัญญา” คนปรกติธรรมดาก็สามารถมีความคิดสร้างสรรค์สูงและสร้างนวัตกรรมได้ ขึ้นอยู่กับการเรียนรู้และพัฒนา

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
2. เพื่อทำความเข้าใจเทคนิคและวิธีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
3. เพื่อทำให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. ความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
2. ความคิดสร้างสรรค์กับจิตนาการ วิสัยทัศน์ และ ความคิดเชิงกลยุทธ์
3. ที่มาของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 4. เทคนิคและวิธีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
5. ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการแก้ปัญหา (Problem Solving)
6. หลักการคิดเชิงบวก กับความคิดสร้างสรรค์
7. การใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ในการทำงาน (Workshop)
8. สรุป Q&A
หมายเหตุ กิจกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
 ใช้การบรรยาย ให้ความรู้ในรายละเอียด เชิงทฤษฎี 25 %
ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วม ระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติ 30 %
กิจกรรมสันทนาการ ระหว่างการบรรยาย ในแต่ละหัวข้อ 45 %

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงาน, บุคลากรทุกภาคส่วน
 ทีมงานที่ต้องการการพัฒนาทีมตนเอง
 บริษัทฯ หรือธุรกิจ ที่ต้องการพัฒนาทีมงาน
 เจ้าของกิจการ หรือผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ทักษะการคิดนวัตกรรมInnovation

แสดงความคิดเห็น