หลักสูตรฝึกอบรม จิตวิทยาในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม จิตวิทยาในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

อ. ไพรัช วนัสบดีไพศาล

(วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการบริหารองค์กร การขาย การตลาด การลงทุน โลจิสติกส์)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การทำงานร่วมกับผู้อื่นให้เกิดความสุขนั้น สำหรับบางท่านอาจมองว่าเป็นเรื่องที่ยากเหลือเกิน เพราะบุคคลที่ต้องร่วมงานด้วยนั้น อาจจะมีเงื่อนไขหลายประการที่ก่อเกิดเป็นอุปสรรค ทำให้การทำงานร่วมกันไม่ราบรื่น สร้างความทุกข์ใจให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่าย ผลของการปฏิบัติงานที่ได้ก็ขาดประสิทธิภาพ หรืออาจจะไม่เสร็จสำเร็จบรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้ 
ความสุขจึงเป็นตัวการหนึ่งที่ทำให้การทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นไปได้อย่างราบรื่น เมื่อเกิดความสุขจากงานที่ทำ ความสุขจากบุคคลที่ร่วมงานด้วย ผลของการปฏิบัติงานก็ออกมามีประสิทธิภาพ ก่อเกิดผลงานที่สร้างสรรค์ 
ดังนั้น การใช้จิตวิทยาในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข จึงเป็นเรื่องที่ต้องฝึกปฏิบัติจนเข้าใจแก่นแท้ของการอยู่ร่วมกัน ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อันตึงเครียดรูปแบบใดก็ตาม ไม่ว่าจะร่วมงานกับไครก็ตาม จิตวิทยาแห่งความสุขจะช่วยให้การทำงานที่ต้องร่วมมือร่วมใจกันนั้น ก่อเกิดเป็นผลสัมฤทธิ์บรรลุเป้าหมายตามที่ได้วางไว้ร่วมกัน 
ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ทักษะและเทคนิคต่างๆ ในการใช้จิตวิทยาสร้างความสุขในการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยการ มองเป็น คิดเป็น ลดเป็น วางเป็น ปล่อยเป็น สุขเป็น

“สุขอยู่ที่ใด สุขอยู่ที่ใด สุขอยู่ที่ใด”

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างแนวคิดในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ปรับวิธีคิด ใช้จิตวิทยาในการสร้างความสุขในทุกสถานการณ์ 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมองเห็นประโยชน์ของความสุขที่ตนเองสร้างได้ 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข สนุก ได้ประสิทธิผลของงาน
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 เรียนรู้และเข้าใจตนเอง 
เรียนรู้และเข้าใจผู้อื่น 
เรียนรู้และเข้าใจองค์กร 
สัมผัสถึงอุปสรรคและความราบรื่นในการทำงานร่วมกับผู้อื่น 
จิตวิทยาในการทำงานร่วมกับผู้อื่น 
จิตวิทยาในการเปลี่ยนแปลงตนเองและผู้อื่น 
ความสุขจากการทำงานสร้างได้ 
มองเป็น คิดเป็น ลดเป็น วางเป็น ปล่อยเป็น สุขเป็น 
เทคนิคการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขและสนุก 
เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจสู่เป้าหมายของการทำงานร่วมกัน 
กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร 
Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฎิบัติ 

          ให้โจทย์สถานการณ์ที่ตึงเครียดต่างๆในการทำงานร่วมกัน 
          วิเคราะห์อย่างละเอียดถึงการใช้จิตวิทยาในการทำงานร่วมกับผู้อื่น 
          นำเสนอถึงวิธีคิด วิธีใช้จิตวิทยา เพื่อให้เกิดความสุขในทุกรูปแบบกับการทำงานร่วมกัน 
          ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร ร่วมกันวิเคราะห์ความสำเร็จของแต่ละกลุ่มที่นำเสนอ 
          วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้ 
สรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม 
ข้อคิดฝากให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำกลับไปฝึกปฎิบัติให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น


สไตล์การสอนของวิทยากร
Psychology for motivated thinking (การใช้จิตวิทยาเพื่อกระตุ้นความคิด)
Training interactive for leverage the real performance (การฝึกอบรมเชิงโต้ตอบสำหรับการใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติจริง) 
Psychology (จิตวิทยา) และ Interactive (เชิงโต้ตอบ) คือการนำจิตวิทยามาใช้ร่วมในการฝึกอบรม และกระตุ้นความคิดของผู้เรียนอยู่ตลอดในเชิงโต้ตอบแบบอินเตอร์แอคทีฟ

กลุ่มเป้าหมายของการอบรม
ผู้จัดการ 
หัวหน้างาน 
พนักงาน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม