หลักสูตรฝึกอบรม จิตสำนึกการเพิ่มผลิตภาพ - หลักสูตร 1 วัน

(Productivity Mindset)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / จิตสำนึกการเพิ่มผลิตภาพ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
        การประกอบกิจการนอกจากเน้นผลกำไรแล้ว การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) เป็นเรื่องจำเป็นที่ทุกองค์กร จะต้องพัฒนางานนั้นให้มีทิศทางอย่างไรเพื่อให้ตอบสนองกับสภาวะการแข่งขันในยุค 4.0 ผู้บริหารและพนักงานส่วนต่างๆต้องมีจิตสำนึกในการปรับปรุงกระบวนการทำงานต่างๆ รวมทั้งการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลผลิตภาพ (Productivity) เพราะหัวใจสำคัญในการผลิตหรือบริการนั้นต้องเริ่มต้นจากการมี Mindset ที่ดี เพื่อสร้างทักษะการทำงานโดยช่วยให้พนักงานได้มีความรู้ แนวคิดการมีจิตสำนึกในการเพิ่มผลิตภาพ QCESMEE โดยการนำเครื่องมือต่างๆมายกระดับปรุงปรุงการทำงานอย่างเป็นระบบ เช่น Kaizen, ECRS, 3MU เป็นต้น
        โดยหลักสูตรนี้จะเน้นการทำ Workshop เพื่อสร้างผลลัพธ์ให้กับผู้เรียนในการเพิ่มจิตสำนึกการเพิ่มผลิตภาพ โดยจะมีการสร้าง Mindset ผ่านการโค้ช โดยกระบวนการ GROW Model

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในเรื่องของแนวคิดของการเพิ่มผลผลิต การสูญเปล่าที่เกิดขึ้น
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการเลือกใช้เครื่องมือ เพื่อไปปรับปรุงกระบวนการทำงานเพิ่มผลผลิตและพัฒนาองค์กร พัฒนาขีดความสามารถของพนักงานได้เป็นอย่างดี
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Concept ในการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Mindset)
เรียนรู้กระบวนการการโค้ช ด้วย GROW Model
Workshop กิจกรรมการโค้ชในการเพิ่มผลผลิต
เป้าหมายขององค์กรที่จะเดินไป
ความอยู่รอดภายใต้สภาวะการแข่งขัน
การสร้างจิตสำนึกคุณภาพในการปฏิบัติงาน
การ SWOT Analysis เบื้องต้นในการทำงาน
Workshop กิจกรรมกลุ่ม การเพิ่มผลิตภาพกับทีมงานคุณภาพ
5 M สำหรับการทำงาน และแนวทางแก้ไขปัญหา
การใช้เครื่องมือต่างๆในการปรับปรุงกระบนการทำงาน 5ส,Kaizen, Karakuri Kaizen,3 MU,ECRS , 5W1H เป็นต้น
การปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร PDCA
Workshop กิจกรรมการสร้างเป้าหมายร่วมกันในการทำงานแบบ SMART GOAL

กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบการการอบรม
การบรรยาย การสาธิต กิจกรรมการเรียนรู้ และ การอภิปรายกลุ่ม

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ พลกฤต โสลาพากุล
วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การเพิ่มผลิตภาพGROW MODELMindset

แสดงความคิดเห็น