หลักสูตรฝึกอบรม จิตสำนึก 5 ส. สำหรับพนักงาน - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / จิตสำนึก 5 ส. สำหรับพนักงาน

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   สิ่งที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้สามารถแข่งขันได้ คือ การพัฒนาคน ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบงาน หนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาคุณภาพคนให้มีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การปลูกฝังจิตสำนึก 5 ส. ให้กับพนักงานเพื่อลดความสูญเสียต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ และเกิดจิตสำนึกในเรื่อง 5 ส.
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำ 5 ส.ไปใช้ในการลดความสูญเสียต่าง ๆ 
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. 5 ส. คือ อะไร ? 
2. จิตสำนึก 5 ส. ในการทำงาน
3. 5 ส.กับการลดความสูญเสียในกระบวนการ

แนวทางการฝึกอบรม
โดยการใช้คำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้สำรวจตัวเอง (มองเห็น ยอมรับ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง) และเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจสภาวะที่เกิดขึ้นว่าติดอยู่ที่หลุมพรางความคิดใด 
โดยการใช้กระบวนการคิด (Thinking Process) เพื่อให้ผู้เรียนคิดหาทางเลือกที่เหมาะสมกับตนเอง 
 โดยการใช้ Workshop เพื่อให้เกิดการนำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนในทางปฏิบัติ


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานกลุ่มเป้าหมาย จำนวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ทักษะการคิดลดความสูญเสีย5ส

แสดงความคิดเห็น