หลักสูตรฝึกอบรม จุดประกายความคิดใหม่ เสริมอาวุธการสรรหาคน - หลักสูตร 1 วัน

(The new concept of recruitment strategy)

หน้าแรก / หลักสูตรฝึกอบรม 2561 / Other / จุดประกายความคิดใหม่ เสริมอาวุธการสรรหาคน

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   พบกับกลยุทธ์ใหม่ แห่งการสรรหาคน เพื่อรองรับการขาดแคลนแรงงานและการสรรหาพนักงานที่นับวันยากขึ้นทุกที และจากผลสำรวจปัญหาด้าน HRM ล่าสุดพบว่าการสรรหาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เป็นปัญหาอันดับแรกๆ และจะมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นในอนาคต เนื่องจากภาวะ การขาดแคลนแรงงานของประเทศไทย และปัญหาจากแรงงานยุคใหม่ที่มีบุคลิกเฉพาะตัว ตัวนั้นเราคงไม่สามารถใช้วิธีการเดิมๆ ในการสรรหาให้บรรลุผลสำเร็จได้อย่างในอดีต ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องค้นหายุทธวิธีการใหม่ ๆ เพื่อแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว พบกับสุดยอดกลยุทธ์ใหม่ ที่สามารถตอบโจทย์ให้กับท่านได้ในทุกประเด็น โดยหลักสูตรนี้ได้ ออกแบบมาโดยเฉพาะ นอกเหนือจากนำเสนอยุทธวิธีแก้ไขปัญหาด้าน HRM ดังกล่าวแล้ว ยังนำเสนอกลยุทธ์การสรรหาพนักงานแนวใหม่ ด้วยกลยุทธ์การตลาด เป็นอาวุธที่จะทำให้ท่านสามารถสรรหาพนักงานได้ตามเป้าหมาย และเป็นนักสรรหามืออาชีพที่แท้จริง

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการและเทคนิคขั้นตอน ในการจัดทำแผนกลยุทธ์การสรรหาพนักงานอย่างเป็นระบบ 
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการด้านการตลาดมาใช้เป็นเครื่องมือในการสรรหาพนักงาน 
เพื่อให้มีความรู้และเทคนิคของการบริหารจัดการกำลังคนสมัยใหม่ เพื่อลดภารพการสรรหาพนักงานและพัฒนาให้พนักงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกอย่างเต็มรูปแบบในยุคปัจจุบัน
ก้าวออกจากวิธีการเดิม ๆ ในการสรรหาพนักงาน 
เรียนรู้หลักการและแนวคิดในการบริหารการตลาด 
กลยุทธ์การตลาด VS. กลยุทธ์การสรรหาพนักงาน
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานยุคใหม่ 

       การตลาดสรรหาพนักงานตามเป้าหมาย 
       การแบ่งส่วนการตลาดสรรหาพนักงาน 
       ส่วนผสมทางการตลาดเพื่อสรรหาพนักงาน (Product , Price , Place, Promotion ) 
       รวมกลยุทธ์การตลาดเพื่อการสรรหาพนักงาน 

HR จะสรรหาพนักงานเก่งและดี ที่ซ่อนอยู่ในโลกออนไลน์ได้อย่างไร?
มาตรการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานและการสรรหาพนักงาน (ทางเลือกอื่นที่มิใช่การสรรหายังมีอีกมาก) 

       การบริหารอัตรากำลังระยะสั้น-ยาว (Manpower Planning) 
       การสร้างคนจากภายใน (IDP, Successor Planning) 
       การเพิ่มทักษะการทำงาน (Multi Skills) 
       การควบรวมงาน (Combine Jobs) 
       ฯลฯ

ถาม-ตอบ ประเด็นปัญหาพร้อมแนวทางแก้ไข 

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
Workshop การสรรหาคัดเลือกคนในโลกออกไลน์
Workshop จากกรณีศึกษา การกำหนดกลยุทธ์การสรรพนักงานด้วยกลยุทธ์การตลาด


แนวทางการฝึกอบรม

การบรรยายอย่างมีส่วนร่วม (Participative Techniques) 
อภิปรายกลุ่ม 
Case Study และ Workshop

    แชร์            แชร์  

อาจารย์ พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
วิทยากร อาจารย์ และที่ปรึกษาด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การสรรหาคนHRการบริหาร

แสดงความคิดเห็น