หลักสูตรฝึกอบรม ดาวเด่นและนักจุดประกายความสำเร็จขององค์การ - หลักสูตร 1 วัน
(The Lighter)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ดาวเด่นและนักจุดประกายความสำเร็จขององค์การ (The Lighter)

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
        มนุษย์มีศักยภาพเกินคาดคิด โดยเฉพาะ “ความคิดที่แตกต่าง” การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มต้นจากผู้ริเริ่ม หรือ “ผู้จุดประกาย (The Lighter) ซึ่งจะเป็นแบบอย่าง (Role Model) ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 
        การที่ “คุณ” รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร? มีเป้าหมายอะไรในชีวิต ไม่ใช่จุดสูงสุดที่จะประสบความสำเร็จตามที่นักโมติเวททั้งหลายเอ่ยอ้าง แต่ต้องเข้าใจด้วยว่า ความสำเร็จนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง จะต้องมี “ผู้จุดประกาย” คุณต้องพร้อมที่จะเป็นพัฒนาความสามารถให้กลายเป็น “ผู้จุดประกาย” ความสำเร็จขององค์การ 
        การปรับทัศนคติให้เกิดการแบ่งปันความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ดีๆ แก่บุคคลรอบข้าง โดยไม่มีคำว่า “กั๊ก” ก็จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ และกลายเป็นผู้จุดประกายไฟศรัทธาแก่บุคคลอื่นอีกมากมาย

วัตถุประสงค์
1. รู้หน้าที่และมองเห็นความสำเร็จของตัวเอง
2. เข้าใจในมุมมองและความแตกต่างของมนุษย์
3. รู้จักการเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. VMG คืออะไร?
2. พัฒนาความสอดคล้องของ VMG บุคลากรและองค์การ
3. การรับรู้ของมนุษย์
4. ขั้นบันไดความสำเร็จในชีวิตที่แท้จริง
5. มุมมองของชีวิตและการทำงาน
6. การคิดนอกกรอบเพื่อความสำเร็จ
7. การสร้างนวัตกรรมบนสิ่งประดิษฐ์
8. การสร้างความแตกต่าง เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
9. พลังแห่งการชมเชยและให้กำลังใจ
10. การสร้างความรักและมิตรภาพ
11. การสร้างพันธะสัญญาของนักจุดประกายความสำเร็จ (The Commitment)
12. Cased Studies & Workshop

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม