หลักสูตรฝึกอบรม ตามรอยความสูญเสีย 7 ประการ เพื่อการลดความสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ตามรอยความสูญเสีย 7 ประการ เพื่อการลดความสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

อ. ธณ จันทร์อัมพร

(วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
เพื่อทำความรู้จัก 3 อุปสรรคการทำงาน (3 Mu) และตามรอย 7 ของเสีย (7 waste) ที่ทำให้ประสิทธิภาพการทำงาน / การผลิตไม่เต็มร้อย พร้อมทั้งเรียนรู้เครื่องมือ(Tools box) ที่ใช้จัดการกับปัญหาแต่ละตัว เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและ เป็นการเรียนเพื่อนำไปปฏิบัติและแก้ปัญหาอย่างทันที

วัตถุประสงค์
1. เพื่อการรู้จัก 3 อุปสรรคการทำงาน (3Mu)
2. เพื่อรู้จักและเจาะลึกกับ 7 ของเสีย (7 Waste)
3. เรียนรู้เครื่องมือแก้ปัญหาของทั้ง 7 ของเสีย (Tools box)
4. เพื่อการวิเคราะห์และค้นหาปัญหา ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาขององค์กรแบบเจาะลึก

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 3 Mu 3 อุปสรรคการทำงาน
 7 Waste 7 ของเสีย
 Go Gamba กิจกรรมลงพื้นที่ค้นหาปัญหา
 What is the waste? อะไรคือของเสียในองค์กรเรา
Tools box กล่องเครื่องมือ
 Match to Waste เครื่องมืออะไรใช้แก้ของเสียตัวใด
 Waste Analysis กิจกรรมวิเคราะห์ของเสียและหาแนวทางแก้ไข
 Waste Solution สรุปแนวทางแก้ไข พร้อมเขียนโครงการ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้บริหาร
หัวหน้างาน
พนักงานปฏิบัติการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม