หลักสูตรฝึกอบรม ตามรอยความสูญเสีย 7 ประการ เพื่อการลดความสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ตามรอยความสูญเสีย 7 ประการ เพื่อการลดความสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

อ. ธณ จันทร์อัมพร

(วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
เพื่อทำความรู้จัก 3 อุปสรรคการทำงาน (3 Mu) และตามรอย 7 ของเสีย (7 waste) ที่ทำให้ประสิทธิภาพการทำงาน / การผลิตไม่เต็มร้อย พร้อมทั้งเรียนรู้เครื่องมือ(Tools box) ที่ใช้จัดการกับปัญหาแต่ละตัว เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและ เป็นการเรียนเพื่อนำไปปฏิบัติและแก้ปัญหาอย่างทันที

วัตถุประสงค์
1. เพื่อการรู้จัก 3 อุปสรรคการทำงาน (3Mu)
2. เพื่อรู้จักและเจาะลึกกับ 7 ของเสีย (7 Waste)
3. เรียนรู้เครื่องมือแก้ปัญหาของทั้ง 7 ของเสีย (Tools box)
4. เพื่อการวิเคราะห์และค้นหาปัญหา ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาขององค์กรแบบเจาะลึก

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 3 Mu 3 อุปสรรคการทำงาน
 7 Waste 7 ของเสีย
 Go Gamba กิจกรรมลงพื้นที่ค้นหาปัญหา
 What is the waste? อะไรคือของเสียในองค์กรเรา
Tools box กล่องเครื่องมือ
 Match to Waste เครื่องมืออะไรใช้แก้ของเสียตัวใด
 Waste Analysis กิจกรรมวิเคราะห์ของเสียและหาแนวทางแก้ไข
 Waste Solution สรุปแนวทางแก้ไข พร้อมเขียนโครงการ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้บริหาร
หัวหน้างาน
พนักงานปฏิบัติการ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม