หลักสูตรฝึกอบรม ติดปีกให้งานด้วยความคิดสร้างสรรค์ - หลักสูตร 1 วัน
(Creativity for business)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ติดปีกให้งานด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Creativity for business)

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

(โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการ/แนวความคิด
        ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ความคิดสร้างสรรค์ถูกยกให้เป็นองค์ประกอบสำคัญของธุรกิจมาโดยตลอด แต่กลไกการเกิดของความคิดสร้างสรรค์กลับเป็นเรื่องยากในการทำความ เข้าใจ ความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้เป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดสิ่งใหม่ๆเท่านั้น แต่ยังช่วยให้รอดพ้น สถานการณ์ในช่วงวิกฤติต่างๆของบริษัทได้อีกด้วย ผู้เรียนจะได้เห็นส่วนประกอบของความ คิดสร้างสรรค์และปัจจัยเสริมที่ช่วยเกิดความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำไปสร้างสรรค์ผลงานต่อไป

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
        เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความคิดสร้างสรรค์ แล้วสามารถปรับ กระบวนการหรือสภาพแวดล้อมที่เสริมปัจจัยดังกล่าวเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวงจรความคิดสร้างสรรค์และสามารถตระหนักรู้ได้ว่าควรพัฒนาเพิ่มในส่วนไหนเพื่อให้เกิดแรงคิดสร้างสรรค์มากขึ้น ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคสร้างแนวคิดใหม่ๆที่เกิดความคิดสร้างสรรค์ไปใช้กับงานตัวเองได้

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร
สำรวจแนวความคิดเรื่อง “ความคิดสร้างสรรค์”
       สำรวจแนวคิดเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์
       ความหมายของความคิดสร้างสรรค์
       องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์
       คุณสมบัติของการเป็นนักคิดสร้างสรรค์
       Workshop สร้างแนวคิดสร้างสรรค์ในแบบของตัวเอง
อุปสรรคที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์
       อุปสรรคขวางความสร้างสรรค์ (ในหัวคุณ)
       Growth mindset กับความคิดสร้างสรรค์
       เทคนิคก้าวข้ามหลุมพรางไปสู่ความคิดสร้างสรรค์
       วัตถุดิบในการนำมาใช้สร้างสรรค์
       การฝึกใช้สมองให้มีสมรรณะสูง
       Workshop เอาชนะหลุมพรางเพื่อไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ในแบบของเรา
เรียนรู้วงจรการเกิดของความคิดสร้างสรรค์ผ่านโมเดล IRCIL
       วงจรความคิดสร้างสรรค์ IRCIL
       เงื่อนไขที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
       การทำซ้ำและการเกิด Gut feeling
       ลักษณะของการเกิด Intuition แล้วเกิดความคิดสร้างสรรค์
 การประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน
       ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก
       ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์เชิงลบ
       Workshop ฝึกประยุกต์การนำเทคนิคการเกิดความคิดสร้างสรรค์กับงานที่รับผิดชอบ

กระบวนการสอน
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult learning)
การสร้างแนวความคิดใหม่ (Training & Group coaching)
การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการจริง (Active learning)

แนวทางการสอน
Lecture
Pair discussion
Workshop

เครื่องมือการสอน
Keynote
Flipchart
Post it

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม