หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการขายโครงการในฝัน - หลักสูตร 2 วัน

(The Skills for Sales Project)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / ทักษะการขายโครงการในฝัน

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   เทคนิคการขายสินค้าปัจจุบันมีความหลากหลายและแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสินค้าในแต่ละชนิด นักขายจะต้องเข้าใจว่าหลักการขายบางครั้งไม่ได้ใช้ได้กับสินค้าทุกประเภท เพราะสินค้ามีความหลากหลาย ลูกค้าเองก็มีความหลากหลายในเหตุผลของการซื้อ โดยปกติผู้ซื้อมักจะซื้อเพราะต้องการนำสินค้าไปใช้เอง แต่การขายโครงการนั้นผู้ซื้อมีความประสงค์ที่มากกว่าจะซื้อเพื่ออยู่อาศัย ดังนั้นการซื้อจึงแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล พนักงานขายโครงการจึงต้องเข้าใจถึงเหตุผล รวมถึงองค์ประกอบในการตัดสินใจซื้อของลูกค้าว่าเพราะอะไรทำไมถึงซื้อ 
   หลักสูตรนี้จึงคิดค้นขึ้นเพื่อตอบโจทย์พนักงานขายโครงการที่ในปัจจุบันมักจะมีปัญหาทางการขาย เพราะลูกค้าที่ให้ความสนใจโครงการตัดสินใจซื้อยากโดยมีเหตุผลในการซื้อขายที่มากมายและหลากหลาย การค้นหาความต้องการก่อนการขายจึงเป็นส่วนสำคัญและสูตรสำเร็จของหลักสูตรนี้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงหลักการที่สร้างความสำเร็จในการขายโครงการที่มีราคาสูง
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคและขั้นตอนการขายอย่างมีขั้นตอน
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความต้องการและจุดประสงค์ที่แท้จริงในการซื้อของลูกค้า
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำเทคนิคเสนอขายโครงการอย่างน่าสนใจ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
วันที่ 1 การเตรียมตัวของพนักงานขายโครงการ 
ความแตกต่างของการขายสินค้าที่มีมูลค่าสูง 
       นิยามการขายทั่วไป 
       การขายสินค้าที่มีมูลค่าแตกต่างกับการขายทั่วไปโดยสิ้นเชิง 
ความต้องการตัวโครงการในปัจจุบันของลูกค้า (วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย) 
       ลูกค้าวัยไหน คือ ลูกค้าที่แท้จริงในการขายแบบเรา 
วิธีการพิจราณารูปแบบโครงการในความคิดของลูกค้า 
       ลูกค้าซื้อโครงการไปทำอะไรบ้าง 
       เหตุผลที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาเลือกโครงการ 
       กิจกรรม พิจารณาเหตุผลในการเลือกโครงการ 
การเตรียมความพร้อมก่อนการขาย 
       การเตรียมข้อมูลก่อนการขาย 3 ขั้น 
       Step 1 การเตรียมข้อมูลในทางการขายที่สอดคล้องกับเหตุผลของลูกค้า 
       Step 2 เตรียมฝึกการพูดคุยกับลูกค้าและการนำเสนอ 
       Step 3 ฝึกการนำชมตัวโครงการ 
       กิจกรรม ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของพนักงานที่มีผลต่อการขาย 
การวิเคราะห์โอกาสการขาย 
       รูปแบบลูกค้าในการให้ความสนใจตัวโครงการ 
       การทดสอบเพื่อการวิเคราะห์ความสนใจของลูกค้าที่มีต่อตัวโครงการ 
       กิจกรรม ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของพนักงานที่มีผลต่อการขาย 

วันที่ 2 ขั้นตอนการขายของพนักงานขายโครงการ 
6 Sales Excellent Process 
การเริ่มต้นการขาย (Process 1) 

       ความประทับใจแรกพบ บุคลิกภาพกับความสอดคล้องในการนำเสนอ 
       ระยะห่าง ความสำเร็จในการเปิดตัวให้ประทับใจ 
วิธีเริ่มการสนทนา (Process 2) 
       เปิดโอกาสให้กว้างก่อนเปิดการขาย สร้างความเป็นมิตรด้วยภาษาพูด 
       กิจกรรม ฝึกทักาะการสร้างมิตรด้วยภาษาพูด 
เทคนิควิธีการขอข้อมูลเบื้องต้นก่อนการเข้าเรื่อง 
       เทคนิคการเก็บข้อมูลอย่างเป็นธรรมชาติ 
       คำถามที่ต้องถามจากลูกค้า 
       กิจกรรม ฝึกทักษะการขอข้อมูล 
เทคนิคการนำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจ (Process 3) 
       การนำเสนอ สาธิต และอธิบาย 
       หลักการนำเสนอที่เน้นผุ้ฟังเป้นหลัก 
การเจรจาต่อรองเงื่อนไขโครงการ (Process 4) 
       ลูกค้าต้องการอะไรจากการเจรจาบ้าง 
       การเจรจาแบบวางเงื่อนไข 
       กิจกรรม ฝึกทักษะการขอข้อมูล 
การปิด Due กับลูกค้า (Process 5) 
       สัญญาณคำพูดลูกค้าที่เราต้องสังเกต 
 การติดตาม (Process 6) 
       เทคนิคการติดตามงานขายของตนเอง 
       ความลับในการติดตามของตนเอง 
Sales Excellent (แรงบันดาลใจสร้างคนให้ได้ผลงาน)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานทุกระดับ

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากร (Lecture) , วิทยากรที่ปรึกษา (Process Consultant) กระบวนกร (Facilitator) , ครูฝึก (Trainer) , ผู้ฝึกสอน (Coach)
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การขายการเจรจาต่อรองทักษะการขาย

แสดงความคิดเห็น