หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ - หลักสูตร 1 วัน

(Strategic Thinking)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
        เพื่อสร้างความเข้าใจ กระบวนการคิด กระบวนการรับข้อมูล แบ่งย่อยข้อมูล เพื่อการส่งต่อและเพื่อสร้างความเข้าใจ ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเป็นขั้นตอน เป็นระบบที่เข้าใจง่าย ทำตามได้
        การคิดและทำอย่างเป็นระบบ ทำให้สามารถสร้างกลยุทธ์ และสร้างทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ และทักษะที่สำคัญคือความสามารถยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนกระบวนการได้อย่างเหมาะสม ทันสถาณการณ์

วัตถุประสงค์
1. เรียนรู้การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)
2. การสร้างกระบวนการคิด (Generation and Creative Process)
3. ฝึกการขับเคลื่อนความคิดด้วยผ่านการขับเคลื่อนข้อมูล และการลงมือทำ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Factors and Definition
Systems Thinking
Mental Flexibility
Process Oriented
Value Stream Mapping
Data Digest and Driven
Long Term Success
WS : From complex data to be Graphic Information

รูปแบบการอบรม
การบรรยาย ทำกิจกรรมจำลอง และ เล่นเกม

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้บริหาร
ผู้จัดการ

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ ธณ จันทร์อัมพร
วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ทักษะการคิดการคิดเชิงกลยุทธ์Strategic Thinking

แสดงความคิดเห็น