หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพสู่ความสำเร็จ - หลักสูตร 1 วัน

(Effective Presentation Skills for Success)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพสู่ความสำเร็จ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 คนส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าทักษะการนำเสนองานเป็นสิ่งที่จำเป็นในยุคปัจจุบัน แต่เมื่อถามลึกลงไปในรายละเอียดว่าแล้วทักษะการนำเสนอแบบมืออาชีพคืออะไร น้อยคนนักที่จะตอบได้ จุดประสงค์แรกในการนำเสนองานต่อลูกค้าหรือเจ้านายของคุณแต่ละครั้งนั้น คุณต้องนำเสนออย่างดีเพื่อสร้างความประทับใจให้มากกว่าคู่แข่งของคุณ จุดประสงค์ที่สอง ทุกการนำเสนอของคุณจะต้องมีการพัฒนาให้ดีขึ้นไปกว่าทุกครั้งที่คุณเคยได้นำเสนอไป ฉะนั้นแล้วหากคุณต้องการความสำเร็จในอาชีพ “ทักษะการนำเสนองานเป็นสิ่งจำเป็น แต่ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพนั้นจำเป็นมากกว่าหลายเท่านัก” 
ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพสำคัญต่อความสำเร็จของคุณ ในการสัมภาษณ์งาน การที่คุณสามารถนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพยิ่งเพิ่มโอกาสในการได้งานมากขึ้นไปอีก หรือแม้แต่ในที่ทำงานที่คุณต้องแสดงความคิดนำเสนอผลงานต่อทีมหรือเจ้านายของคุณ หากคุณนำเสนอได้อย่างดีเยี่ยม โอกาสที่จะก้าวหน้าในตำแหน่งงานที่สูงขึ้นคงไม่ไกลเกินเอื้อม 
ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพสำคัญต่อธุรกิจของคุณ แม้ว่าธุรกิจของคุณจะมีสินค้าที่ดีเยี่ยมแล้วก็ตาม แต่มันคงไม่เพียงพอในการแข่งขันทางธุรกิจในโลกปัจจุบัน บริษัทแอปเปิ้ลเป็นผู้นำด้านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและสตีฟ จ็อบก็ใช้ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพในการเปิดตัวสินค้าใหม่ๆของแอปเปิ้ลทุกครั้ง ลองนึกดูว่า ถ้าหากธุรกิจของคุณไม่ได้โดดเด่นเช่นเดียวกับบริษัทแอปเปิ้ล คุณคิดว่าทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพจำเป็นมากแค่ไหนกับธุรกิจของคุณ


วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพและน่าประทับใจ 
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนวิธีการนำเสนอและนำไปใช้กับการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการนำเสนอ 
       วิธีส่งสารสู่ผู้ฟัง 
       ภาษากาย 
       เทคนิคการใช้เสียง 
       การออกแบบงานนำเสนอ
กระบวนการพัฒนาสารและวิธีส่งสาร
       ให้ความสำคัญกับบทพูดในการนำเสนอ 
       สร้างบทพูดเชื่อมความสัมพันธ์กับผู้ฟัง 
       10 เทคนิคการใช้โปรแกรมPOWERPOINTในกานำเสนอ 
       แบบฝึกหัดการสร้างสไลด์
นักพูดมืออาชีพ
       วางแผนและเตรียมข้อมูลในการนำเสนอ 
       วางโครงสร้างขั้นตอนการนำเสนอ แบบ TTT 
       ศิลปะการเล่าเรื่องและการถ่ายทอด 
       การนำเสนอจริงโดยผู้เรียนและการประเมินผลการนำเสนอ 
       สรุปเนื้อหาที่ผู้เรียนได้รับจากการอบรม

วิธีการอบรม
   การอบรมเป็นสัมมนาเชิงปฏิบัติการณ์ ซึ่งผู้เรียนจะได้มีโอกาสนำความรู้มาปฏิบัติจริงเพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา และนำเสนอจริงผ่านการประเมินจากวิทยากรทำให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ ในการนำความรู้ที่ได้มาใช้ในงานเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวผู้เรียนและองค์กร

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การนำเสนอPresentationการสื่อสาร

แสดงความคิดเห็น